Rugăciune către Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul pentru luminarea minții și curățirea sufletului

Sfântul Apostol Ioan, zis și Ioan „Teologul” sau „ucenicul iubit” al lui Hristos, este prăznuit în Biserica Ortodoxă de mai multe ori în decursul anului.

Pe data de 30 iunie este sărbătorit împreună cu ceilalți apostoli. Pe data de 26 septembrie se face pomenire de mutarea sa la cele veșnice, iar pe 8 mai se amintește de minunea care se petrece la mormântul său.

Rugaciune catre Sfântul Apostol Ioan pentru luminarea mintii si curatirea sufletului

Rugaciune catre Sfântul Apostol Ioan pentru luminarea mintii si curatirea sufletului: Ziarul Unirea

Ucenicul fecioriei, iubirii și tainelor dumnezeiești

Sfântul Apostol Ioan este un model de feciorie pentru tinerii care vor să-și dobândească sau să-și păstreze curăția trupului și a sufletului.

Este de asemenea un dascăl al învățătorilor și al teologilor, dar și al celor care caută luminarea minții. El este apostulul căruia Domnul i-a descoperit cele mai adânci taine dumnezeiești.

Sfântul Apostol Ioan este singurul care a rămas alături de Mântuitorul pe calea Golgotei. Este singurul care nu L-a părăsit, ci a mers după El până la cruce.

Aceasta o făcea din multa iubire pe care o simțea pentru Fiul lui Dumnezeu.

Ca un ucenic iubit al lui Hristos, a fost nedepărtat de Dânsul. Iar cum Îl iubea pe Hristos, este cunoscut de acolo că s-a culcat pe pieptul Lui” la cina cea de Taină.

El a înțeles că Evanghelia pe care Hristos a adus-o în lume este evanghelia iubirii. El spune în începutul Epistolei sale sorbornicești: „Dumnezeu este Iubire” (I Ioan 4, 8).

Mesajul său cel mai de seamă este și mesajul Învățătorului său, adică al iubirii: „Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu” (I Ioan 4, 7).

Iubiți-vă unii pe alții!

El a propovăduit ca nimeni altul porunca iubirii, pe care a primit-o de la Hristos: Această poruncă avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său” (I Ioan 4, 21).

Acest îndemn la iubire l-a făcut către toți până în ceasul mutării sale la Domnul. Sfântul Ieronim spune că atunci când ajunsese la adânci bătrâneți, vroia să fie dus în adunările creștinilor.

Singurele cuvinte de învățătură pe care le rostea către cei de față erau acestea: „Fiilor, iubiți-vă unii pe alții”.

Când a fost întrebat de ce repetă mereu acest îndemn, el a spus: „Aceasta este porunca Domnului. Împliniți-o și este de-ajuns”.

Adormirea lui s-a făcut în pace, iar după îngroparea sa, trupul nu i-a mai fost găsit de ucenici.

Sfântului Apostol Ioan ne putem ruga pentru a mijloci pentru noi înaintea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, căreia i-a fost încredințat ca fiu de Însuși Domnul când era pe cruce.

Păzitorul tinerilor

Este protectorul tinerilor și mijlocitor pentru mântuirea lor. Atât de mult iubea pe tineri și râvnea la curăția lor, încât odată a alergat după un tânăr care luase o cale greșită.

Odată, pe când a mers în Efes, a aflat un tânăr de bun neam, voinic și frumos la chip și dorea mult ca sufletul lui să-l facă credincios. După ce l-a învățat poruncile lui Dumnezeu, l-a dus la episcopul cetății și i l-a încredințat spre păzire. Acela însă, după ce l-a botezat, a încetat a-l mai povățui spre cele bune.

În scurt timp, tânărul acela s-a îndepărtat de Biserică și s-a însoțit cu niște prieteni care mergeau la petreceri și tâlhării. Când s-a întors în Efes, Sfântul Ioan a mers la episcop și i-a cerut datoria pe care i-a încredințat-o. Când a aflat că tânărul a murit sufletește, a cerut un cal și a gonit în muntele unde se afla tâlharul. Acela, când l-a văzut venind, s-a rușinat și s-a ascuns. Sfântul Ioan a alergat după el, uitând de bătrânețile sale și aflându-l l-a întors pe el prin multe cuvinte de dragoste:

Nu te teme, ai nădejde de mântuire. Pentru tine voi răspunde eu înaintea lui Dumnezeu, pentru tine eu îmi voi pune sufletul meu, precum Domnul Iisus Hristos pentru noi. Nu te teme, fiul meu, nu te înspăimânta. Hristos m-a trimis pe mine ca să-ți dau ție slobozire păcatelor. Eu voi pătimi pentru tine: asupra mea să fie sângele pe care tu l-ai vărsat, pe grumajii mei să fie sarcina păcatelor tale, fiul meu”.

Acestea auzindu-le, tânărul și-a aruncat armele și a ieșit tremurând și vărsând multe lacrimi.

Rugăciune către Sfântul Apostol Ioan Teologul pentru luminarea minții

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Pe tine, vulturule cel preaînalt zburător al teologiei, te rugăm să mijlocești pentru noi către Preamilostivul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca să lumineze cu al Său har mințile noastre cele întunecate de patimi, spre a primi și noi înțelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu și a cunoaște dogmele dreptei credințe și minunile cele din Legea Sa, și spre a lucra și noi, după putere, pe cele ce le vom înțelege.

Pe tine, ucenicul cel preaiubit al lui Hristos, care ai propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu și dragostea de aproapele, te rugăm să ne ajuți cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca și noi, prin darul lui Dumnezeu, să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul și din toată vârtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi înșine.

Pe tine, vasul cel preacurat al fecioriei, te punem mijlocitor către Preabunul Dumnezeu, ca prin ajutorul și mila Sa, să ne izbăvească de războaiele cele iuți al mâniei și ale poftelor trupești, precum și de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inimă izvorăsc, și care ca niște noi ai întunericului din adânc risipindu-se, mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor noastre.

Către tine, preafericite ucenic și apostol, care de către Domnul fiu al Preasfintei și Preacuratei Sale Maici ai fost numit și căreia până la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit, cădem cu toată umilința și zdrobirea inimii noastre, ca împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, care este și Maica Domnului, Maica ta și a noastră, a tuturor celor ce au crezut în Hristos, să mijlocești pentru noi către Preadulcele nostru mântuitor, ca prin a Sa milă și îndurare, să nu ne lase pe noi în toate zilele vieții noastre, nici în ceasul sfârșitului nostru, atunci când vom sta înaintea Lui și ne va judeca. Amin”.

Citește și: „Copii, este ceasul de pe urmă” – Sfântul Apostol Ioan

Surse articol:

1. Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (luminarea minții învățătorilor și teologilor), Părintele Arsenie Boca – Cărarea Împărăției și Psaltirea lui David, Psalmii 31-60, Vol. II, Editura Cristimpuri, Ploiești, 2014, pp. 200-201
2. Doxologia, Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan: https://doxologia.ro/adormirea-sfantului-apostol-evanghelist-ioan-0
3. Ortodoxism, Luna septembrie în 26 de zile: Mutarea Sfântului și întru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul: https://www.ortodoxism.ro/proloagele/septembrie/Proloage26Sep.shtml

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.