Judecata lui Dumnezeu nu are doar dreptate, ci și milă și dragoste

Dumnezeu este judecător drept, tare, îndelung răbdător și nu de mânie în fiecare zi”, spune Profetul David în Cartea Psalmilor (Ps. 7, 11).

Judecățile Lui nu sunt ca ale noastre, limitate, repezite și marcate de iubire de sine. Ci sunt curate și bune, pentru că El Însuși este bun și curat.

Judecata lui Dumnezeu nu are doar dreptate, ci si mila si dragoste

Judecata lui Dumnezeu nu are doar dreptate, ci si mila si dragoste

Judecata Lui este dreaptă, fiindcă El Însuși este drept.

Cât este de departe pământul de cer, pe atât de departe este gândirea noastră de gândirea Lui.

În dreptatea lui Dumnezeu sunt incluse câteva atribute care rareori sunt luate în seamă de judecătorii pământeni.

Acestea sunt mila, răbdarea, dragostea.

Sfântul Paisie Aghioritul a fost întrebat odată ce este judecata dreaptă a lui Dumnezeu?

Iar Părintele a răspuns că aceasta este îndelunga Sa răbdare.

Iar înăuntrul acestei dreptăți se ascunde smerenia și iubirea.

Există un stih care se repetă atunci când se face Denia din Joia Mare și care spune așa:

„Slavă îndelung răbdării Tale Doamne, slavă ție Doamne, slavă Ție”.

Aceste cuvinte arată că răbdarea lui Dumnezeu izvorăște din iubirea de oameni.

Citește și – Pacea este de 4 ori mai mare decât dreptatea!

Pe cât de drept și sfânt este Domnul, pe atât este de milostiv și bun cu cei care Îl iubesc sau se căiesc înaintea iubirii Lui pentru păcatele săvârșite.

„Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă” (102, 8-9).

Părintele Paisie spunea cu îndrăzneala celui care a cunoscut pe Dumnezeu că bunătatea Lui învinge dreptatea Lui.

„Dumnezeu este foarte drept, dar și mult milostiv, și milostivirea Lui biruiește dreptatea Sa”.

Sfântul Simeon Metafrastul spune într-o rugăciune inclusă în pravila Împărtășirii cu Sfintele Taine:

„Arată-mi puterea bunătății Tale, arată-mi tăria milostivirii Tale celei îndurate”.

Aceste cuvinte arată cât de puternică este bunătatea și mila lui Dumnezeu.

Și cum anume judecă Dumnezeu cu îndurare? Dacă, de pildă, cineva nu a avut prilejul să audă despre Dumnezeu, acesta nu va fi judecat cu starea în care se află.

Dumnezeu îl va judeca potrivit cu starea în care ar fi fost dacă L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, spune Părintele Paisie.

Iată cât de departe sunt judecățile lui Dumnezeu de judecățile noastre.

Citește și – Dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea omenească

Noi ne arătăm grabnici la acuzare și la pedepsire, dar Dumnezeu se arată lesne iertător și cumpănitor.

Dacă Dumnezeu ar judeca așa cum judecăm noi, nu ar mai fi judecător drept. Dreptatea Lui tocmai în aceasta stă: a ține cont de toate circumstanțele atenuante.

„Dreptatea dumnezeiască are propriile ei relații matematice. Unul și cu unul uneori fac doi, iar alteori două milioane”.

Și fiindcă suntem chemați să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu, să încercăm să ne purtăm după chipul Celui ce l-am primit.

Adică să încercăm să Îl imităm pe Dumnezeu în iubire lipsită de orice urmă de interes sau fățărnicie, în milă, răbdare și iertare.

Să nu ne facem judecători ai semenilor noștri. Să lăsăm judecata tuturor în seama Dreptului Judecător, care nu caută la fața omului, ci la inima lui. 

Citește și – Ce este judecata particulară și cea universală?

Sursă articol: Sfântul Paisie Aghioritul, Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/judecata-cea-dreapta-lui-dumnezeu

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.