Rugăciuni către Sfântul Nichifor Leprosul, vindecătorul de Coronavirus

Sfinții ne iubesc cu aceeași dragoste cu care ne iubește Dumnezeu. Ei sunt „casnicii” lui Dumnezeu și „prietenii” noștri.

La dânșii apelăm când trecem prin necazuri, când suntem în primejdii, în ispite și dureri.

Sfantul Nichifor Leprosul

Sfantul Nichifor Leprosul

Sfântul Nichifor Leprosul este un sfânt recent la care ne putem ruga în vremea acestei pandemii.

El s-a arătat unui creștin din Atena și i-a spus să transmită lumii să nu se teamă.

De altfel, mesajul Bisericii, care este și mesajul lui Hristos în orice situație dificilă, acesta este: „Nu vă temeți!”

„Să le transmiți oamenilor să nu se teamă de coronavirus! Chiar dacă se va îmbolnăvi cineva, să mă cheme în rugăciune, iar eu îl voi vindeca”.

Citește șiSfântul Nichifor leprosul ajută la vindecarea de Coronavirus

Sfântul Nichifor a apărut în vis și unei femei din Bulgaria, căreia i-a spus cum să ne apărăm împotriva coronavirusului.

Cu rugăciune, cu Sfânta Împărtășanie și cu participarea la slujbele Bisericii.

A pomenit și de un leac natural, la îndemâna tuturor. Este vorba despre ceaiul de cimbrișor.

„Avertizați pe toți creștinii să se roage mie, în mod repetat. Există și un leac și aceasta este Sfânta Împărtășanie. Există și o plantă medicinală, cimbrul, care ucide viruși”.

Sfântul Nichifor Leprosul, după cum îi spune și numele, a suferit de lepră.

S-a născut în Creta. A rămas orfan de mic, iar în adolescență s-a îmbolnăvit de lepră.

Toată viața sa a fost o mucenicie. S-a călugărit la 26 de ani, dedicându-și viața slujirii celor bolnavi asemenea lui.

Se purta ca și cum nu era bolnav, ci sănătos. A deprins rugăciunea lui Iisus și pe toți îi învăța să se roage neîncetat.

Acatistul Sfântului Nichifor Leprosul aduce multă liniștire, curaj și credință în suflet. Dă mângâiere celor îndurerați și alungă frica de moarte.

Rugăciune către Sfântul Nichifor Leprosul, vindecătorul de Coronavirus

Doamne, Care prin rânduiala Ta cea sfântă, Ți-ai ales prieteni dintre oameni, care să mijlocească nouă cererile, te rugăm, primește rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Nichifor Leprosul multpătimitorul și ale tuturor sfinților Tăi, pentru ca tot omul cel încercat sufletește și trupește să primească mila Ta a toate vindecătoare, iertarea păcatelor și sfântă și nefățarnică credință.

Apără țara aceasta și poporul ei, păstrând vie până la a doua venire a Ta, dragostea ce Ți-o poartă, cinstind pe Preacurata Maica Ta și pe toți sfinții, care slăvindu-Te, să ne mântuim. Amin”.

Rugăciunea celui cuprins de teamă și îngrijorare

Sfinte Părinte Nichifor, iată că spaima, panica și cumplita frică de moarte mă încolțesc, tulburându-mi sufletul și trupul. Nimic din cele ale lumii nu mai are putere să-mi aducă liniște și să facă să înceteze învolburarea și vacarmul lăuntric.

De aceea vin înaintea ta, aflând că pe tine te-a dăruit Dumnezeu ca ocrotitor și izbăvitor în vremea acestei boli. Miluiește și tămăduiește neputința mea lăuntrică și slobozește-mă din puterea noianului de gânduri și îngrijorări, căci am înălțat prin frică Babilonul lor, socotind că Dumnezeu nu mai poartă grijă de lume și de fiecare om în parte.

Învață-mă a duce înaintea Domnului tot ce trăiesc lăuntric, ca astfel să nu mă mai ascund în cotloanele cele întunecate ale depărtării de Dumnezeu. Și fie ca, făcând astfel, să mi se lumineze cu lumina cunoștinței și sufletul și trupul spre însănătoșire deplină, dar și spre încredințarea că Domnul Hristos veșnic mă iubește, nemărgint mai mult decât o voi putea face eu vreodată. Amin”.

Rugăciune de încredințare în mâinile lui Dumnezeu

Cuvioase Părinte Nichifor, tu ai trecut prin cumplita boală a leprei, iar prin răbdarea și mulțumirea ta către Domnul, te-ai umplut de lumină dumnezeiască și te-ai făcut asemenea sfinților mucenici.

Curățește-mă și pe mine de lepra împătimirilor după cele pământești, ca izbăvindu-se sufletul din îndulcirea cea rea, să se izbăvească de duhoarea stricăciunii și a deznădejdii pe care am lucrat-o în fiecare zi a mea, socotindu-L pe Dumnezeu a fi undeva departe și indiferent.

Ajută-mă ca măcar acum să-L văd, înțelegându-I cuvintele, ca astfel să mă găsesc pe mine însumi, cel care n-am încetat să mă risipesc în mulțime de deșertăciuni și lucruri de nimic.

Pune în mine putere, ca să izbândesc în adâncirea lăuntrică și schimbarea cea bună a minții. Și astfel, cu dragoste și recunoștință, să îmi încredințez deplin viața în mâinile Domnului, săvârșind aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin”.

Rugăciune pentru cei în suferință și pentru cei care slujesc pe bolnavi

Sfinte Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne, acoperă-ne pe toți cu darul Preasfântului Duh și sădește în sufletele noastre sămânța cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru.

Risipește urâciunea răcelii sufletești celei pline de egoism, ca luminându-ne cu binecuvântata mărinimie sufletească, să-i purtăm pe toți în îmbrățișarea noastră lăuntrică și cu rugăciune să primim suspinele și durerile tuturor celor care se află în boală ori în grea mâhnire.

Ajută-ne ca nu cumva, cu molima fricii și a patimilor noastre întunecate, să-i îmbolnăvim pe cei care, din dragoste pentru aproapele, îl slujesc cu jertfelnicie, iar lor tuturor dăruiește-le putere și înțelepciune ca prin tot ceea ce vor săvârși, să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om.

Încă te rugăm, Sfinte Nichifor, primește-i și mijlocește pentru toți cei care, prin această boală, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, trecând prin veacul cel neclătinat și nepieritor. Amin”.

Citește șiSfântul Nichifor Leprosul i se arată unei femei din Bulgaria și îi dă leacul pentru Coronavirus

Sursă articol: Doxologia, Acatistul Sfântului Cuvios Nichifor cel lepros: https://doxologia.ro/acatistul-sfantului-cuvios-nichifor-cel-lepros

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.