De ce făgăduiește Dumnezeu Împărăția celor smeriți?

Câștigarea Împărăției cerurilor nu este un lucru lesnicios.

Când Mântuitorul spune că mai ușor este cămilei a trece prin urechile acului decât bogatului să intre în Împărăția lui Dumnezeu, apostolii întreabă descumpăniți:

De ce le da Dumnezeu imparatia Sa celor smeriti

De ce le da Dumnezeu imparatia Sa celor smeriti

„Și cine poate să se mântuiască?” (Luca 18, 25-26).

Iar când spune că cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu, arată că acest lucru nu-l pot face oamenii singuri.

Dacă nu ar fi mila și harul lui Dumnezeu, nimeni nu s-ar putea mântui.

Cu toate acestea, omul însuși trebuie să se nevoiască pentru a dobândi viața veșnică.

Calea care duce la ea este îngustă, iar ușa de intrare este strâmtă

„Împărăția cerurilor se ia prin străduință, și cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Matei 11, 2).

Această împărăție este împărăția îngerilor, a sufletelor iubitoare de Dumnezeu și împlinitoare a poruncilor Lui.

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei 7, 21).

Acolo nu intră oricine, ci numai cei care au smerenie, blândețe, curăția și nevinovăția inimii.

Când ucenicii L-au întrebat pe Iisus cine este mai mare în Împărăția cerurilor, El le-a răspuns:

„Adevărat zic vouă: De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor” (Matei 18, 1-4).

În predica de pe Munte, când vorbește despre adevăratele fericiri, care se dau ca răsplată în cer, Mântuitorul face din nou referire directă la smerenie.

„Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor” (Matei 5, 3).

De ce oare făgăduiește Dumnezeu să le dea împărăția cerurilor celor smeriți? Pentru că Însuși Împăratul este smerit și în împărăția Lui intră doar cei smeriți.

Smerenia nu este poruncă, însă este condiție de mântuire.

Dumnezeu le dă împărăția Sa celor smeriți cu duhul pentru că aceștia, cunoscându-și păcătoșia și nevrednicia lor, se lasă deplin conduși de harul lui Dumnezeu, fără să-și pună nădejdea în puterile lor trupești sau duhovnicești.

„Și harul îi conduce la Împărăție”.

A fi smerit înseamă a suferi toate pentru dragostea lui Hristos.

A aștepta izbăvirea care vine de la Domnul. A te supune voii Lui, a crede în pronia Lui cea mântuitoare.

A te smeri, spune Arhimandritul Ioan Krestiankin, „înseamnă să ai în tine calitățile opuse mândriei, slavei deșarte și iubirii de sine”.

Citește șiSmerenie înseamnă că sunt liber de patimi, de complexele mele, de egoismul meu

A fi sărac cu duhul înseamnă a te considera mai prejos decât toți și a-i iubi pe toți.

„Când sufletul cunoaște prin Duhul Sfânt cât de blând și smerit e Domnul, atunci se vede pe sine însuși mai rău decât toți păcătoșii și se bucură să stea pe gunoaie în zdrențe ca Iov și să vadă pe oameni în Duhul Sfânt strălucitori și asemenea lui Hristos”.

Sfântul Siluan Atonitul spune că cel mândru, chiar și în rai dacă ajunge, nu este mulțumit. Cârtește că altul e mai slăvit decât el.

Pe când cel smerit are pace și tihnă oriunde s-ar afla, chiar și în cele mai mari necazuri, pentru că el s-a supus deplin voii lui Dumnezeu.

De aceea spune Mântuitorul că blândețea și smerenia ajută sufletul să-și găsească odihna.

„Dar ca să te mântuiești, trebuie să te smerești. Pentru că omul mândru, chiar dacă ar fi băgat cu de-a sila în rai, nu și-ar găsi acolo odihna. Ar fi nemulțumit și ar spune: „De ce nu sunt pe primul loc?”

Dar sufletul smerit e plin de iubire și nu caută întâietăți, ci dorește binele pentru toți și se mulțumește cu orice”.

Citește șiÎnsușirea smereniei este a vedea la tine păcatele, iar la ceilalți însușirile bune

Cel smerit rămâne netulburat la ispitele și încercările care vin peste el. În lăuntrul lui este liniște deplină și pace.

„Sufletul celui smerit e ca marea: dacă arunci o piatră în ea, ea tulbură pentru un minut fața apelor, după care se scufundă în adâncuri. Așa se cufundă și întristările în inima celui smerit, căci puterea Domnului e cu el”.

Un alt semn al smeritei cugetări este primirea ocărilor cu inima bună.

„Omul mândru se teme de reproșuri, dar cel smerit nicidecum. Cine a dobândit smerenia lui Hristos dorește totdeauna să i se facă reproșuri, primește cu bucurie ocările și se întristează când este lăudat”.

Citește șiNeliniștea sufletului se datorează mândriei, sau lipsei de smerenie

Cel ce voiește să se mântuiască și să vadă pe Dumnezeu trebuie să se smerească pe sine.

„Numai celor smeriți li se arată pe Sine Domnul prin Duhul Sfânt. Dar dacă nu ne smerim, nu vom vedea pe Dumnezeu, Smerenia e lumina în care putem vedea Lumina-Dumnezeu, după cum se cântă: întru lumina Ta vom vedea Lumina”.

Smerenia este veșmântul dumnezeirii. În această haină S-a îmbrăcat pe sine Fiul lui Dumnezeu când a luat trup și S-a deșertat de slava cerească pentru a petrece cu noi pe pământ.

Dumnezeu își descoperă tainele Sale celor smeriți. Vedem acest lucru chiar la Maica Domnului, pe care a făcut-o nu doar cunoscătoare, ci și purtătoare a tainei.

Este vorba despre taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Ea însăși mărturisește că Domnul a căutat „spre smerenia roabei Sale”.

Cea mai mare virtute este smerenia. Mai mare decât a face a minuni, a învia morți și a vindeca bolnavi este a-ți vedea păcatele și a recunoaște măreția lui Dumnezeu.

Domnul spune: „Încotro voi privi, fără numai peste cei blânzi și smeriți?”

„De aceea trebuie, pentru binele nostru, să fim pașnici, liniștiți, blânzi, trebuie să îndurăm multe dureri ale inimii”.

Surse articol:

1. Ioan Krestiankin, De ce sunt fericiți cei săraci cu duhul? Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/de-ce-sunt-fericiti-cei-saraci-cu-duhul
2. Pelerin Ortodox, Despre smerenie – Între iadul deznădejdii și iadul smereniei: http://acvila30.ro/despre-smerenie-intre-iadul-deznadejdii-si-iadul-smereniei/
3. Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Smerenia înseamnă mântuire, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/smerenia-inseamna-mantuire

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.