Fericiți cei smeriți, căci se aseamănă lui Hristos

Cele pe care lumea le disprețuiește și le consideră de nimic, Dumnezeu le cinstește.

Poruncile lui Dumnezeu sunt respinse de mulți pentru că ele contravin rațiunii, logicii și dreptății umane.

Fericiți cei smeriți, căci ei se aseamănă cu Hristos

Fericiți cei smeriți, căci ei se aseamănă cu Hristos

Mântuitorul spune să întorci obrazul când cineva te lovește, iar noi credem că este mai drept să ripostezi.

Mântuitorul spune că trebuie să iubești pe vrăjmași, iar noi credem că este mai drept să îi urâm și să răsplătim răul cu rău.

Mântuitorul spune că mai bine este a da decât a lua, iar noi credem că este mai profitabil să iei decât să dai.

Mântuitorul spune că cei mai fericiți sunt cei smeriți și prigoniți, iar noi credem că cei mai realizați sunt cei mândri și puternici ai lumii.

De ce Hristos îi numește pe cei smeriți fericiți?

„Fericiți cei săraci cu duhul, căci acelora este Împărăția cerurilor” (Matei 5, 3).

Pentru că smerenia este însușirea lui Dumnezeu.

Citește șiDespre nespusa smerenie a lui Dumnezeu

Părintele Arsenie Papacioc spune că cei smeriți se fac asemenea lui Hristos.

„Căci El S-a smerit. Și se smerește continuu. Cine s-a smerit, este în identitate cu El. Ferice de el!”

Smerenia și blândețea sunt singurele trăsături ale lui Hristos despre care El vorbește pe față.

„Învățați de la Mine, spune Mântuitorul, că Eu Însumi sunt smerit și blând cu inima” (Matei 11, 29).

Și adaugă mai departe că cei care se smeresc vor găsi odihnă sufletului lor.

Smerenia aduce împărăția lui Dumnezeu în inimile noastre. Smerenia aduce harul lui Dumnezeu înlăuntrul nostru și ne face să pregustăm dulceața și odihna Raiului.

Da, smerenia este dulce și odihnitoare.

Citește șiNeliniștea sufletului se datorează mândriei, sau lipsei de smerenie

Omul smerit este omul lui Dumnezeu. Chiar dacă este trecut cu vederea, marginalizat, respins, umilit de către toți și luat în râs, el îl are pe Dumnezeu în ființa lui.

Ceea ce lumea disprețuiește, Dumnezeu le așază la mare cinste.

Smerenia, blândețea, nerăutatea, îndelunga-răbdare, pacea, credința, facerea de bine.

Privind la exemplul sfinților, înțelegem că cele care sunt plăcute lumii sunt potrivnice lui Dumnezeu. Iar cele plăcute Domnului sunt potrivnice lumii.

„Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește” (I Corinteni, 2, 14).

Sfântul Dimitrie Basarabov păștea vitele. Umbla desculț, cu niște cârpe înfășurate pe picioare.

Nu avea încălțăminte și copiii râdeau de el.

Într-o zi a călcat din greșeală peste un cuib și a omorât puișorii de pasăre. Și de atâta umilință și mâhnire ce l-a cuprins, a hotărât să nu mai poarte nici măcar cârpele acelea, ci să meargă tot restul vieții desculț.

„Era sărac cu duhul, dar era bogat cu sufletul la Dumnezeu!”

Celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri, le stă împotrivă.

De noi depinde dacă ascultăm glasul Domnului sau glasul lumii. Dacă umblăm în duhul lui Dumnezeu sau în duhul lumii.

„Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert?” (Iacov 4, 4-5).

Stăpânitorul acestei lumi nu este un om, un conducător sau un om politic. Ci este însuși diavolul.

De ce Sfântul Apostol Pavel îl numește pe diavol stăpânitorul întunericului acestui veac (Efeseni 6, 12)?

Pentru că, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „aproape toată omenirea s-a predat pe sine lui și toți sunt robii lui de bună voie și din propria lor alegere.

„Pe Hristos, Care ne făgăduiește bunătăți nenumărate, nici nu-L iau în seamă. De acela însă, care nu făgăduiește nimic, ba care ne mai trimite și în iad, ascultă toți”.

Oare vrem să slujim acelui stăpânitor rău, sau Tatălui ceresc?

„Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi.

Apropiați-vă de Dumnezeu și Se va apropia și El de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor, și sfințiți-vă inimile, voi cei îndoielnici. […] Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța”(Iacov 4, 7-10).

Citește și – Dracu’ nu fuge nici de tămâie, nici de agheasmă, ci doar de smerenie – Pr. Visarion Alexa

Surse articol:

1. Părintele Arsenie, Fericiți cei smeriți, Resurse Ortodoxe: https://www.resurse-ortodoxe.ro/text/fericiti-cei-smeriti
2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Ce înseamnă că diavolul este stăpânitorul acestei lumi? Cuvânt Ortodox: https://cuvantdefolos.ro/ce-inseamna-ca-diavolul-este-stapanitorul-acestei-lumi/
3. Ioan Krestiankin, De ce sunt fericiți cei săraci cu duhul? Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/de-ce-sunt-fericiti-cei-saraci-cu-duhul

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.