Vom da seama nu numai de cuvintele, ci și de gândurile noastre

Pentru mulți dintre noi, mintea este un loc ascuns în care putem făuri tot felul de gânduri, idei, dorințe și năzuințe.

Noi îl considerăm ascuns, de aceea ne permitem deseori să producem gânduri de judecare a aproapelui, gânduri rele, urâte sau necuviincioase.

Despre ganduri

Despre ganduri

Mintea sunt ascunse de cei din jurul nostru. Dar nu sunt ascunse de Dumnezeu.

El cunoaște rărunchii și ascunzișurile inimii. El știe ce gândim mai înainte ca noi să formulăm în cuvinte sau să exteriorizăm în gesturi.

„Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă” (Ps. 138, 15-16).

Citește șiExistă Cineva Care cunoaște toate gândurile noastre

Domnul știe cu ce se îndeletnicește mintea noastră, și că în cea mai mare parte a timpului, nu petrece în rugăciune.

Dumnezeu a făurit mintea ca să contempleze cele create și să comunice cu Ziditorul.

De aceea Sfinții Părinți spun că mintea nu trebuie să fie plină de gânduri, ci trebuie ocupată cu rugăciunea, cu meditația la cele sfinte și veșnice.

Tot în minte se dau cele mai mari războaie duhovnicești.

Mintea este conducătorul nostru.

„De la cârma minții atârnă încotro pornim și unde ajungem. Armele principale ale diavolului sunt gândurile care se folosesc fie de amintire, răscolind imaginile-reprezentări, fie de imaginație”.

Odată cu gândurile rele, pătrunde în suflet și puterea celui rău.

De aceea este foarte important în viața duhovnicească să nu primim gândurile cele rele.

O minte în care se cultivă gânduri bune va înrăuri în mod pozitiv și sufletul și gesturile exterioare și comportamentul nostru față de ceilalți.

La fel și gândurile rele, vor influența toată ființa noastră în rău.

Ori de câte ori primim, vorbim sau ne îndulcim cu un gând rău, dăm putere vrăjmașului să intre în noi. În acel moment suntem stăpâniți de un duh rău.

Citește șiSă fim atenți la duhul străin care seamănă în suflet gândurile răutății

„Dacă însă omul va cunoaște meșteșugul acestei lupte, el va opune legii păcatului legea minții și își va păstra mereu curat templul sufletului”.

De curăția minte depinde și curăția inimii. Iar calea cea mai ușoară spre curățirea de păcate este păzirea minții de gândurile răutății.

Așa cum spuneam la început, gândurile noastre nu sunt ascunse urechii și ochilor Domnului.

Ne înșelăm crezând că cele ce gândim în taina inimii noastre rămân în noi și nimeni nu le aude și nu le cunoaște.

Odată cu faptele și cu cuvintele vor fi judecate și gândurile și toate simțirile și pornirile noastre lăuntrice.

„Să nu uităm că vom da seamă de gândurile noastre în fața Înfricoșatului Judecător. Să ne gândim permanent cum vom răspunde, cum ne vom prezenta în fața Lui”.

În ziua aceea se vor da pe față toate gândurile și toate lucrurile noastre ascunse.

„Să ne gândim fiecare din noi că suntem goi și stăm descoperiți în fața Lui”.

Lupta creștinului nu este una exterioară. Ea este lăuntrică. Din interior pleacă toate. De aceea, dacă vom reuși să curățim vasul pe dinăuntrul, el va fi curat și afară. Va străluci în întregime.

Citește șiMulte din boli apar din cauză că nu avem gânduri bune – Starețul Tadei

Nu trebuie să ne păzim doar trupul de păcat, ci și cugetul și întreaga simțire.

„Să ne străduim să izgonim din mintea noastră gândurile rele, să facem loc în inima și în mintea noastră lui Dumnezeu”.

Nu trebuie să fim atenți la gânduri doar de frica lui Dumnezeu. Ci se cuvine să luptăm împotriva gândurilor rele din dragoste față de El și de semeni.

„Să plantăm în inima noastră dragostea adevărată și să creăm în jurul nostru armonia frățească. Să îl aducem, prin viața noastră, pe Dumnezeu în casele noastre și vom dobândi pacea sufletească”.

Un suflet curat este un suflet liniștit, luminos și pașnic și locuit de Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu.

De gândurile cele rele scăpăm prin înlocuirea lor cu gânduri bune și frumoase și prin lucrarea rugăciunii.

Spovedania este de asemenea Taina care spală sufletul de toată întinăciunea păcatului. La duhovnic nu mărturisim doar faptele, ci și cugetele ascunse.

„Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curățește-mă și de cele străine ferește pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi și mă voi curăți de păcat mare” (Ps. 18, 13-14)

Cel care se mărturisește curat se vindecă sufletește și se înnoiește, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Mărturisirea sinceră la duhovnic scade puterea patimii și o împiedică să înainteze, să se adâncească în noi, ferindu-ne de ispite mai mari.

Citește șiCum putem deosebi gândurile de la înger de cele de la diavol

Surse articol:

1. Arhid. Teofilact Ciobîcă, Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, Urcuș Spre Înviere: https://www.urcusspreinviere.ro/1359/dumnezeu-cunoaste-gandurile-noastre/
2. Drd. Stelian Gombos, Despre Mintea Omenească și Lucrarea ei în Viziunea Filocalică, Creștin Ortodox: https://www.crestinortodox.ro/religie/despre-mintea-omeneasca-lucrarea-in-viziunea-filocalica-121231.html

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.