Rugăciunea de Vineri: Pâinea şi Sângele Vieţii Celei Noi

Ziua de vineri poartă stigmatul rănii adânci pe care Mântuitorul a suferit-o pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu, voind a împlini ceata îngerilor căzută cu neamul omenesc salvat din robia păcatului şi a morţii.

rugaciunea de vineri

Crucea este simbolul biruinţei, este tăria iubirii şi jertfa prin care Dumnezeu s-a smerit pe Sine pentru a nimici Iadul şi stăpâniile lui. Crucea pe care S-a răstignit Iisus este un steag de pace înălţat în mijlocul pământului, este preţul de răscumpărare care ne-a făcut din nou fii ai lui Dumnezeu, odată căzuţi prin păcat.

Cel ce îmbracă cerul cu nori, cu porfiră batjocoritoare a fost îmbrăcat. Împăratul îngerilor, cu cunună de spini a fost încununat. Lovire peste obraz a îndurat Cel care are vindecările în mâinile Sale. Cu piroane a fost pironit Cel necuprins, care stăpâneşte toate cele câte se văd şi nu se văd. Cu suliţa a fost împus Fiul Fecioarei. Toată făptura s-a cutremurat, temeliile pământului s-au clătinat, cerul s-a spăimântat văzând pe Cel fără de moarte pe cruce spânzurând.

Nimeni nu poate să cuprindă cu mintea sau cu inima nemărginita iubire a lui Dumnezeu pentru noi. Iisus i-a lăsat pe îngeri sus şi s-a pogărât pe pământ, trup luând pentru noi, pentru a-l îndumnezei pe om cu preacuratul Trupul şi sfânt Sângele Său. Cu fiere hrănit şi cu oţet adăpat, cu hrană îngerească ne-a hrănit pe noi, Cel care este Pâinea Vieţii, dulceaţa vieţii veşnice. Cu sarcină grea s-a îmbrăcat pe Sine, căci ridicând crucea pe umeri, pe noi ne-a ridicat pe umerii Săi, şi ne-a adus la Tatăl ca pe nişte oi rătăcite.

Cu cugete mulţumitoare, venim şi noi în faţa Lui căzând cu smerenie la rănile cele pline de îndurare, rugându-ne pentru iertarea păcatelor şi îndreptarea vieţii, cerând răgaz să punem început bun de mântuire. Căci ştim că păcatele noastre pricinuiesc din nou dureri nespuse pe rănile mâinilor şi picioarelor Sale. Dar ştiind şi că Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, ca ca tâlharul cel bine-cunoscător de pe cruce şi noi ne rugăm: „Pomeneşte-ne Doamne când vei veni în împărăţia Ta”.

Rugăciunea de Vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vîrtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.
O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.