Bunătățile pe care ni le-a făgăduit Dumnezeu

După cum oricine poate vedea, viața aceasta este plină de amărăciune și durere!

Veți întreba cu uimire: care sunt bunătățile pe care ni le-a făgăduit Dumnezeu?

Bunatatile pe care le-a fagaduit Dumnezeu

Bunatatile pe care le-a fagaduit Dumnezeu

Despre ele nici nu se poate vorbi în cuvinte. Sfântul Apostol Pavel a fost răpit cu trupul la cer și a fost martorul acestor bunătăți.

El însuși nu a fost în stare să le numească. Ci numai a spus:

„Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (I Corinteni 2, 9).

Răsplătirile lui Dumnezeu se dau așadar în veacul viitor. Cui se dau ele? Numai celor care trăiesc în viața aceasta după poruncile Lui.

Citește șiOmul este ființă spirituală, chemată la viața cerească și veșnică

Ca să dobândim aceste bucurii cerești trebuie să ne străduim să păzim cuvântul Lui, să împlinim voia Lui.

Să ne arătăm fii ai Lui și nu vrăjmași, nesocotind poruncile pe care ni le-a dat ca model de viețuire.

Cei care prin viața lor curată se sfințesc, gustă încă de aici bunătățile cele veșnice.

Unora ca aceștia le dă Dumnezeu să se desfăteze de dulceața Duhului Sfânt încă în trup fiind.

Ei vor merge în raiul pe care l-au trăit încă din viața aceasta.

Dimpotrivă, cei care ascultă de diavol și fac voia lui, vor merge la chinuri.

Acestora le este pregătită gheena și focul cel nestins.

Cei care duc o viață de fărădelegi trăiesc în iad încă de aici.

De aceea se spune că există două raiuri și două iaduri: unul după moarte, și celălalt din viața aceasta.

În inima celui curat și bun sălășluiește Duhul lui Dumnezeu și el se simte ca în rai. Pe când în inima celui plin de răutate și viclenie se află satana, care aduce asupra lui focul iadulului.

Bunătatea odihnește sufletul, în timp ce răutatea îl tulbură.

Mântuitorul le făgăduiește celor care împlinesc voia Tatălui ceresc viața veșnică.

„În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt… Mă duc să vă gătesc loc” (Ioan 14, 2).

Este cea mai mare și mai înaltă făgăduință. Cu gândul la aceasta trebuie să ne petrecem zilele vieții noastre.

Nu zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați întru lucrarea poruncilor Lui, ca să fim gata a intra în bucuria și cămara slavei Lui celei dumnezeiești, după cum spunem în „Rugăciunile dimineții”.

Acolo este „glasul cel neîncetat al celor care Îl laudă pe Dumnezeu, și nespusa dulceață a celor care văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Sale”.

Mântuitorul ne asigură că toți vom învia. Însă fiecare va merge în locul pe care l-a câștigat prin viețuirea sa.

„Căci vine ceasul când toți cei morminte vor auzi glasul Lui. Și vor ieși, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele rele spre învierii osândirii” (Ioan 5, 28-29).

Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască. Nu vrea să piardă pe nimeni.

Însă nimeni nu se poate mântui fără ajutorul Lui. De aceea Mântuitorul a făgăduit că va trimite alt Mângâietor după suirea Lui la ceruri.

Acesta este Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, duhul adevărului, Care pe toate le umple de înțelepciune și le plinește. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață.

„Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac” (Ioan 14, 16).

Ca să primească omul pe Duhul Sfânt, trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu.

Acestora Mântuitorul le făgăduiește iubirea Părintelui ceresc.

„Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el” (Ioan 14, 23).

Cei care au pe Sfânta Treime sălășluind în ei sunt sfinții. De aici vine puterea lor de a săvârși minuni.

„Cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu Mă duc la Tatăl” (Ioan 14, 12).

O altă făgăduință importantă este cea a iertării păcatelor.

Mântuitorul a arătat că cei care se pocăiesc și decid să-și schimbe viața vor primi nu numai iertarea păcatelor, ci și vindecarea bolilor și mântuirea sufletului.

Aceasta o vedem în majoritatea minunilor și vindecărilor pe care le face.

Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” – îi spune Mântuitorul lui Zaheu vameșul, care a făgăduit că va întoarce împătrit celor pe care i-a nedreptățit.

„Mai mare bucurie se face în cer de un păcătos ce se pocăiește, decât de 99 de drepți cărora nu le trebuie pocăință” (Luca 15, 7).

Citește șiDacă oamenii nu se vor pocăi și nu se vor întoarce la Dumnezeu, vor pierde viața veșnică – Sfântul Paisie Aghioritul

Mântuitorul nu ne-a făgăduit numai bunătățile cele veșnice, ci și pe cele vremelnice, necesare vieții pământești.

„Nu duceți grijă, spunând: ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?… Știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele” (Matei 6, 31-32).

Însă și acestea sunt legate de împlinirea poruncilor. Iată ce spune Domnul:

„Căutați mai întîi întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33).

Mântuitorul a făgăduit că ne va asculta rugăciunile.

„Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face” (Ioan 14, 14).

„Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și se va deschide” (Matei 7, 7).

O făgăduință pe care trebuie să o punem la inimă este aceasta:

„Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28, 20).

Pentru aceea, să nu ne deznădăjuidm în necazuri. Să nu ne descurajăm în ispite. Să nu ne tulburăm de încercări.

Să nu ne pierdem răbdarea. Să nu ne lenevim în a-L aștepta pe „Stăpânul casei”, Care deși întârzie să vină, curând va veni.

Sursă articol:

1. Mărturie Athonită, Despre Nădejdea Creștină: https://marturieathonita.ro/despre-nadejdea-crestina/
2. Doxologia, Rugăciunile Dimineții: https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciunile-diminetii

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.