De ce se spune că Sfântul Ilie aduce ploaia?

Există o vorbă din bătrâni care zice că Sfântul Ilie aduce ploaia.

Dar de ce este asociat acest sfânt cu ploile, tunetele și trăsnetele?

De ce se spune ca Sfantul Ilie aduce ploaia?

De ce se spune ca Sfantul Ilie aduce ploaia?

Cine a fost Sfântul Ilie

Sfântul Ilie Tesviteanul este unul din cei mai mari prooroci ai Vechiului Testament.

După cum o arată și numele, el era din cetatea Tesve. A trăit pe vremea regelui Ahab, cu 800 de ani înainte de nașterea Mântuitorului.

Înainte de căsătorie regele trăia în credința iudeilor. Însă nevasta lui – Izabela – era închinătoare la idoli.

Pe vremea aceea era cinstit zeul Baal, care avea 450 de preoți falși.

Devenind și el slujitor al zeilor mincinoși, regele Ahab a început să prigonească pe creștini.

Văzând râvna și credința lui Ilie, Dumnezeu l-a făcut proorc și l-a trimis să îi vestească regelui că dacă nu se leapădă de închinarea la idoli, poporul va fi lovit cu o secetă amarnică.

Această proorocie s-a împlinit întocmai. Prin rugăciunea lui, Sfântul Ilie a încuiat cerul, de nu a plouat trei ani și șase luni.

Toate ținuturile din Israel s-au uscat și mare urgie s-a abătut peste Israel. De la bărbați, femei și copii până la animale, toți piereau din pricina arșiței și a lipsei de apă și hrană.

În timp ce poporul se topea de secetă, Sfântul Ilie stătea în pustie, lângă râul Cherit. Aici avea, prin îngăduința lui Dumnezeu, apă de băut, iar hrana îi era adusă de un corb.

După trecerea perioadei de secetă, Sfântul Ilie se înfățișează înaintea regelui Ahab.

Dorind să rușineze cu desăvârșire pe idolii cei urâți și să preaslăvească pe adevăratul Dumnezeu”, face cu regele o înțelegere.

Îi spune să facă două altare de jertă pe Munte Carmel și să se adune acolo tot poporul, împreună cu preoții cei mincinoși.

Să nu pună foc, ci să se roage amândoi – regele Ahab lui Baal, iar Sfântul Ilie Dumnezeului iudeilor.

Iar Dumnezeul Cel adevărat va trimite foc din cer peste jertă.

Dumnezeul Care va răspunde cu foc, Acela este Dumnezeu” (3 Regi 18, 24).

Au început cei 450 de preoți ai lui Baal să facă rugăciuni îndelungi în fața zeului, dar nimic nu se întâmpla.

Iar când a început Sfântul Ilie să se roage, îndată „s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot”.

Au ars atunci și lemnele, și piatra și țărâna, chiar și apa care era acolo, după cum se arată în cartea Regilor (3 Regi 18, 38).

Iar poporul văzând această neobișnuită minune, au căzut cu fețele la pământ și au strigat cu glas mare:

Cu adevărat Domnul Dumnezeu Acela este Dumnezeul Cel adevărat!

Și au crezut cu toții în Dumnezeul Cel Atotputernic pe care Îl slăvea Ilie.

Această minune arată cât de mare era îndrăzneala Sfântului Ilie înaintea Domnului.

Citește șiSfântul Prooroc Ilie – omul care s-a suit la cer în car de foc

Dar și mai mare minune este ridicarea sa la cer într-un car de foc.

Sfantul Prooroc Ilie

Sfantul Prooroc Ilie: Steve Collis

Se spune că Sfântul Ilie este cel care va veni iarăși pe pământ, la a doua venire a Mântuitorului Hristos.

Iată de ce Sfântul Ilie este considerat „omul care aduce ploaia”.

El a încuiat cerurile și a adus secetă pe pământ din pricina fiilor neascultării, și tot el a slobozit poporul de închinarea la idoli și de secetă.

În bătrâni mai există o legendă cum că Sfântul Ilie umblă prin cer într-un car de foc, fulgerând și tunând, lovind pe diavol.

Acestea sunt credințe populare, inventate de oameni, care nu au fundament scripturistic.

Ceea ce trebuie să reținem noi ca creștini este că Sfântul Ilie are mare putere de mijlocire la Dumnezeu.

Tu, cel ce ai fost alesul Domnul pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal […] strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotțiitorul, cu sfințenia vieții și a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri și vei veni înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos”.

Încă de la naștere a fost ales mare slujitor al lui Dumnezeu, după cum se spune în Acatistul lui:

„Căci încă prunc fiind, părintele tău, Sovah, văzut-a îngeri luminați cu tine vorbind, cu foc înfășurându-te și cu văpaie hrînindu-te, arătând astfel că râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu și că puterea graiurilor și a vieții tale e ca o lumină neprihănită”.

Citește șiRugăciune către Sfântul și slăvitul Prooroc Ilie (20 iulie) – omul care a încuiat cerul prin rugăciunile sale și n-a plouat trei ani și șase luni

Surse articol:

1. Bizanticons Art, De ce este asociat Sfântul Proorc Ilie cu tunetele și fulgerele? https://blog.bizanticons.ro/2021/07/08/de-ce-este-asociat-sfantul-proroc-ilie-cu-tunetele-si-fulgerele/
2. Doxologia, Acatistul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul: https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfantului-prooroc-ilie-tesviteanul

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.