Rugăciune pentru dobândirea iubirii de vrăjmași

Iubirea de vrăjmași este, după părerea multora, cea mai grea poruncă a Evangheliei.

Cum poți să iubești pe cineva care te lovește, te jignește, te nedreptățește?

Rugaciune pentru dobandirea iubirii de vrajmasi

Rugaciune pentru dobandirea iubirii de vrajmasi

Unora le este atât de greu chiar și să ierte și să uite răul suferit din partea unor persoane.

Iar a iubi pe cel care îi face rău este cu atât mai anevoios.

Toate poruncile sunt greu de împlinit, deoarece toate au la bază iubirea de Dumnezeu și de aproapele.

Această poruncă, mai mult decât altele, poate fi împlinită numai cu ajutorul lui Dumnezeu.

Prin venirea Mântuitorului în lume, oamenii au primit o învățătură nouă. Aceea a iubirii.

În Vechiul Testament se practica legea talionului. Fiul lui Dumnezeu vine să ne arate dragostea, care biruiește tot răul.

„Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun vouă: „Nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarcei-l și pe celălalt…” (Matei 5, 38-39)

Dumnezeu ne învață să răbdăm răul și să nu răspundem cu rău la rău. El Însuși a făcut aceasta și are toată îndreptățirea să o ceară și de la noi.

Mântuitorul ne arată de asemenea că aproapele nostru, pe care trebuie să îl iubime, nu este doar cel de lângă noi, adică fratele nostru sau rudenia noastră, ci și cel căzut între tâlhari sau cel care ne dușmănește.

„Ați auzit că s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Eu însă vă zic vouă: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, pentru că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5, 38-39; 43-45).

Vedem așadar că iubirea de vrăjmași nu este fără temei. De ce ne cere Dumnezeu să îi iubim pe dușmani? Pentru ca să ne facem asemenea Lui.

Dumnezeu este iubire, spune Sfântul Apostol Ioan. Dacă vrem să fim fiii Lui, trebuie să Îl imităm pe cât putem de mult în această iubire.

El îi iubești pe toți deopotrivă. Oamenii sunt cei care întorc spatele acestei iubiri dumnezeiești. Însă iubirea de oameni a lui Dumnezeu nu se schimbă.

Chiar de înțelegem sensul iubirii de vrăjmași, cum o putem deprinde?

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că sunt 6 etapte prin care trebuie să trecem.

În prima fază, trebuie să nu primim răul. În a doua fază, trebuie să nu ne răzbunăm.

În a treia etapă, trebuie să nu încercăm să ne facem dreptate singuri, ci să lăsăm aceasta în seama lui Dumnezeu.

Dacă am ajuns aici, putem urca la treapta a patra, care este neîmpotrivirea, după cuvântul Domnului – „Nu vă împotriviți celui rău” (Matei 5, 39).

Pe treapta a cincea trebuie să îi suportăm pe dușmani, să arătăm răbdare, să îndurăm toate, după spusele Sfântului Apostol Pavel: „Prigoniți, răbdăm” (I Corinteni 4, 12).

Pe ultima treaptă se află netulburarea față de necazurile pricinuite de cineva. Acestea nu ne produc nici mâhnire, nici întristare, nici deznădejde, nici ură față de acela.

Să nu uităm că vrăjmașii noștri adevărați sunt diavolii și nu oamenii.

Aceștia ne îmboldesc la fapte rele și la dușmănii. De aceea nu trebuie să îl urâm pe omul care ne face rău, ci pe diavolul care îl îndeamnă la aceasta.

Sfântul Siluan ajunsese la o dragoste atât de mare încât spunea că Duhul Sfânt îl învață pe om să îi iubească pe vrăjmași într-o asemenea măsură încât sufletului său să îi fie milă de ei ca de proprii copii.

„Cine nu iubește pe vrăjmași, n-are în el harul lui Dumnezeu. milostive Doamne, învață-ne, prin Duhul Tău Cel Sfânt să-i iubim pe vrăjmași și să ne rugăm pentru ei cu lacrimi”.

Rugăciune pentru dobândirea dragostei de vrăjmași

Preablândule Mucenice Efrem, privirea ta cea plină de bunătate ne umple de curaj, îndemnându-ne să cerem și pentru noi marea ta bunăvoință și milostivire.

Știm că ajutorul care voim să-l dobândim de la tine este cu totul peste măsura noastră, dar năzuim din tot sufletul la cele dăruite lumii în numele Domnului Iisus Hristos.

Însuți spală-ne cugetele de zgura păcatului și a relelor obiceiuri, și fă să se arate lucrătoare și întru noi dragostea pentru vrăjmași.

Știm că aceasta este lucrarea harului Duhului Sfânt, care poposește în inimile celor care îndelung au ostenit întru lucrarea poruncilor Evangheliei, dar nădăjduim ca prin mijlocirile tale, Preacuvioase Părinte, să ne învrednicim a gusta și noi măcar un strop din puterea cea nemărginită a dragostei pentru cei ce ne urăsc.

Și fie ca, văzând împlinită dorința noastră fierbinte, să putem a te binevesti tuturor ca pe un mare binefăcător, prin al cărui dar ni s-a împărtășit și nouă din taina întru care ți-ai săvârșit mucenicia, dar mai presus de toate, prin care am cunoscut puterea dragostei întru care Fiul lui Dumnezeu S-a lăsat răstignit și omorât pentru mântuirea noastră.

Păzește-ne și ne luminează, Sfinte Efrem, în toate zilele vieții noastre, ca statornicindu-ne în adâncurile cele minunate ale poruncilor lui Hristos, să ne adăpăm cu apa cea vie a Evangheliei, iar la sfârșitul acestei vieți pământești, avându-te pe tine alături, să pășim cu nădejde și bucurie spre a ne înfățișa înaintea Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin”.

Surse articol:

1. Carte de Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou, Rugăciune pentru dobândirea dragostei de vrăjmași, Editura Sophia, București, 2019, pp. 119-121
2. Jean-Claude Larchet, Treptele iubirii de vrăjmași, Creștin Ortodox: https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/treptele-iubirii-vrajmasi-68520.html
3. Sfântul Siluan Athonitul, Iubirea de vrăjmași, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/despre-iubirea-de-vrajmasi

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.