Rugăciune la Crucea Domnului

Către ce vom privi cu mai multă jale și străpungere de inimă în această săptămână a Patimilor decât spre Crucea Domnului?

Către Cine vom privi cu mai multă prețuire și recunoștință în aceste zile întunecate fără numai spre Fiul lui Dumnezeu Care merge spre patimă de bunăvoie?

Rugaciune la crucea Domnului

Rugaciune la crucea Domnului: Ted

La ce vom putea cugeta mai adânc în această ultimă săptămână a postului Mare decât numai la jertfa cea răscumpărătoare a lui Hristos?

El S-a dat schimb morții pentru ca noi să putem dobândi viața veșnică.

Nu numai în această perioadă din an trebuie să medităm asupra patimilor Domnului, ci în toată vremea vieții noastre.

Trebuie să ne readucem mereu aminte că Hristos Domnul a murit în locul nostru. El S-a făcut om ca pe noi să ne facă dumnezei după har.

El S-a adus pe Sine jertfă Tatălui ca pe noi să ne facă fii ai Părintelui ceresc.

În marea săptămână a Postului Paștelui se cuvine să ne adâncim mintea în nenumăratele semnificații ale răstignirii și Învierii Domnului.

De aceea și Biserica, în aceste zile, este mai bogată în slujbe, în citirea din Sfintele Evanghelii și în privegheri.

Citește și – Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos la pătimirile Sale

Începând cu ziua de duminică seară, în Biserici se săvârșesc Deniile. Denie înseamnă Utrenie.

Fiecare din zilele săptămânii mari are o temă în jurul căruia sunt alcătuite textele.

Ele arată parcursul pătimirilor, dar sunt totodată pline de învățături mântuitoare.

Este foarte important să ne facem timp pentru a participa la aceste slujbe, astfel încât mintea noastră să cugete la cele sfinte și folositoare de suflet.

Cu sufletul smerit și trupul ușurat prin postirea cea plăcută Domnului, să Îi urmăm și noi Mântuitorului, însoțindu-L până la Golgota sus și întâmpinându-L ca mironosițele la ușa mormântului, prăznuind cu multă bucurie în suflet Înviera Lui.

Vestea Învierii Domnului este vestea învierii noastre, a tuturor. De aceea sărbătorile Pascale sunt atât de emoționante și pline de lumină.

Rugăciune la Crucea Domnului

Pe cruce fiind pironit pentru mine, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu Tatăl, Cel Unul născut, noian nemăsurat de îndurare, dragoste și bunătate.

Cunosc că pentru păcatele mele ai binevoit, după negrăita iubire de oameni, a-Ți vărsa pe cruce preacuratul Tău sânge, pe care eu ticălosul și nemulțumitorul, până acum cu necuratele mele fapte l-am călcat și întru nimica l-am socotit.

Pentru aceasta, uitându-mă asupra Ta cu ochii minții și văzându-Te pe Tine, răscumpărătorul meu, spânzurat pe cruce și pătruns de răni, mă arunc, eu cel plin de toată necurăția, și cu credință din adâncul inimii cad la neistovita Ta îndurare și Te rog să-mi dai iertare tuturor păcatelor și îndreptare defăimatei mele viețuiri.

Milostiv fii mie, Stăpâne și Judecătorul meu, nu mă lepăda de la fața Ta, ci cu atotputernica Ta mână, Însuți întoarce-mă către Tine și mă îndreptează la calea pocăinței, ca cel puțin de acum să pun început mântuirii mele, după cum binevoiești ca toți să vie întru cunoștința sinelui său.

Cu Dumnezeieștile Tale suferințe ridică-mi patimile trupului meu, cu vărsarea sângelui Tău spală-mi întinăciunea sufletului meu, cu pironirea Trupului Tău pe Cruce răstignește-mă pe mine lumii pline de pofte smintitoare, cu Crucea Ta îngrădește-mă despre vrăjmașii care pândesc sufletul meu.

Cu pironirea picioarelor Tale, oprește picioarele mele de la calea tuturor răutăților; cu pironirea mâinilor Tale, oprește mâinile mele de la toate faptele ce Ție nu-Ți plac. Tu, Cel ce ai fost cu trupul pironit, pironește frica Ta în trupul meu, ca abătându-mă de la rele nărăviri să încep a face bine înaintea Ta.

Tu, Cel ce Ți-ai plecat capul pe Cruce, pleacă-mi trufia mea către smeritul pământ; cu cununa Ta cea de spini împletită, îngrădește auzirea urechilor mele, ca să nu asculte nimic din cele nefolositoare. Fierea pe care a gustat-o limba Ta, pune-o pază buzelor mele.

Tu, Cel ce ai avut inima împunsă cu sulița, curățește-mi cugetele cele spurcate din inima mea și o umple de dorința cea către Tine: pentru toate rănile Tale, tămăduiește mulțimea rănilor care s-au adâncit întru tot trupul meu și îndulcindu-mă cu dragostea Ta să Te iubesc pe Tine, Dumnezeul meu cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată puterea și cu toate simțirile mele.

Tu, Cel ce ai fost străin și Care nu ai avut unde să-Ți pleci capul, dă-mi mie să Te privesc cu ochii minții neîncetat, apropie-Te de mine, Cel ce ești numai bunătate, și Care mi-ai mântuit sufletul meu de moartea cea veșnică.

Dă-mi-Te pe Sineți mie, o, preadulcele meu Iisuse, ca să mă mângâi întru necazurile și ispitele cele mai multe decât puterea mea, cu sfânta dragostea Ta, căci fără de dânsa Îți sunt urât, mai mult decât cei ce Te-au persecutat și Te-au pironit pe Cruce, dar deși eu până acum Te-am amărât și Te-am nesocotit, voiesc a mă apropia de Tine și a lua asupră-mi cu toată inima mea prea dulce Crucea Ta și a o purta cu bucurie până la sfârșitul vieții mele.

Nu-mi da mai mult, o, întru tot bunul meu Răscumpărător, ca de acum să mai fac vreuna din voințele mele, pentru că toate sunt rele și netrebnice, ca cele ce mă trag spre a cădea iarăși sub apăsătoarea robie a păcatelor care și împărățesc întru mine.

Ci, să fac numai voia Ta cea bună, care caută a mă mântui totdeauna prin săvâșirea ei, și pe care având-o înrădăcinată în inima mea, mă va apropia de Tine prin privirea ochilor minții mele.

Așa Te rog, din adâncul sufletului, dă-mi a Te privi pe Tine Domnul meu cel răstignit, ca și în vremea mutării sufletului din trupul meu cel de tină, să Te vadă numai pe Tine Cel unul pironit pe Cruce, luându-mă și păzindu-mă în brațele mâinilor Tale, și apărându-mă de răutatea duhurilor viclene ale văzduhului, odihnindu-mă într-acel loc pe care îl moștenesc sufletele cele ce prin părăsirea de păcate și adevărata pocăință au bineplăcut înaintea Ta. Amin”.

Citește și – Când ai un dușman care te-a nedreptățit, când ai boli și necazuri, aleargă la Crucea Domnului și ia vindecare

Sursă articol: Rugăciunea întâi către Domnul nostru Iisus Hristos, Canonul Dumnezeieștilor Patimi ale Domnului Nostru Iisus Hristos, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2017, pp. 52-56

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.