Îngerii scriu numele tuturor celor care merg la Biserică, se roagă și postesc

Omul, de bunăvoie – deși poate din neștiință sau din neluare aminte la viața sa – îl izgonește îngerul păzitor de lângă el.

Toți cei care se botează în Biserica Ortodoxă în numele Sfintei Treimi primesc un astfel de ajutor nevăzut în dar de la Dumnezeu, după cum spune Sfântul Anastasie Sinaitul.

Ingerii scriu toate faptele noastre bune

Ingerii scriu toate faptele noastre bune

„Celor ce sunt în credința creștinească, tuturor oamenilor, li se dă, de la Dumnezeu, înger spre păzire în toată viața lor”.

Acest păzitor luminos, nevăzut de ochii noștri, ne este dat spre păzire, călăuzire și întărire.

Dar ce facem noi cu acest paznic sfânt al lui Dumnezeu? Îl alungăm cu faptele noastre ele.

Numai un om smintit ar alunga un prieten bun, spune Sfântul Nicolae Velimirovici.

El ne stă tot timpul alături și ne insuflă gânduri bune, de folos spre mântuire. Dar noi de multe ori ascultăm șoapta ispititorului celui rău.

Citește și – Când spunem că nu avem nici un prieten, îl ofensăm pe îngerul nostru păzitor

Căci doi îngeri petrec cu noi în vremea vieții noastre: un înger bun și un înger al satanei.

„Deci, când acesta (îngerul lui Dumnezeu) se suie în inima omului, îl sfătuiește la dreptate, la curăție, la smerenie, la supunere, la dragoste și la milostenie”.

Și așa cum îngerul păzitor se îngrijește ca noi să păzim calea cea bună care duce la Împărăția Cerurilor, tot așa diavolul se silește să ne abată de la ea și să ne ducă în iad.

Îngerul satanei este „mânios, mândru, urâtor, iute, zgârcit, urâtor de frați și nesupus și toate lucrurile cele rele le are”.

„Pe sufletul fiecărui om credincios, îngerul lui îl povățuiește la toate bunătățile. Iar dracii mult smintesc pe credincioși, cei ce viețuiesc voind să placă lui Dumnezeu, ca să-I lipsească pe dânșii de Împărăția Cerurilor”.

Îngerul se îndepărtează de la noi atunci când săvârșim păcate urâte, precum beție, desfrânare, curvie, furtișag, înșelătorie, mânie, certuri, pizmă.

El este plină de lumina și mireasma sfințeniei și nu poate sta acolo unde săvârșesc păcate.

„Precum pe albine le gonește fumul, iar pe porumbei mirosul urât, așa și pe îngerul păzitor al vieții noastre îl gonesc, departe de noi, păcatele noastre cele rele”.

Îngerul petrece neîncetat cu noi și ne ferește nu doar de primejdii, ci și de căderea în păcat. Însă trebuie să ascultăm îndemnul lui tainic.

Se spune că conștiința este îngerul păzitor. El ne vorbește prin gândurile cele bune și frumoase pe care ni le aduce.

Sfatul îngerului este plin de pace, în timp ce sfatul diavolului aduce multă tulburare și neliniște.

Ascultând de îndemnul îngerului, să nu lăsăm picioarele noastre în căile răutății. Să nu le ducem la jocuri, ci la Biserică.

Să nu iubim mai mult deșertăciunea acestei lumi decât Sfânta Scriptură și bunătățile cele cerești pe care le-a făgăduit Domnul celor care-L iubesc pe El și păzesc poruncile Lui.

„Și când omul cel credincios viețuiește întru dreptate, îngerul lui Dumnezeu se bucură de el”.

Bucurie mare are îngerul pentru sufletul bun pe care îl păzește. Însuși Domnul a zis că bucurie mare se face în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește.

Demonii nu războiesc așa mult pe cei necredincioși, căci aceștia fac voia lui fără silire.

Ci mai mult se sinchisesc să îi piardă pe cei drepți și buni prin ispite, sminteli și înșelăciuni.

Iar când sufletul ascultă sfatul celui rău și începe a minți, a fura, a se îmbăta, a se lua la ceartă, a rupe legătura cu Biserica și a se zgârci la toată fapta bună, se face bucurie demonilor.

„Îngerul lui Dumnezeu se scârbește de dânsul, iar dracii dănțuiesc, aducând tot felul de răutăți cumplite asupra lui”.

Îngerul scrie toate faptele noastre bune. El numără pașii noștri spre Biserică și consemnează rugăciunile noastre.

„Îngerii scriu numele tuturor celor ce intră în biserică, fără mânie și fără de răutate, precum și numele celor ce se roagă și postesc”.

Așadar, să fim treji la minte și să nu ne lipsim de o atât de mare binefacere și să nu ne dăm în lături de la săvârșirea faptelor bune și a toată dreptate.

„Vezi, o, omule, să nu te lipsești de scrierea îngerului pentru lenevirea ta, că fiecărui credincios i s-a dat de la Dumnezeu înger și acela toate lucrurile bune le scrie”.

Citește și – Îngerii ajută sufletele celor care postesc miercurea și vinerea

Se cuvine dar, ca luând aminte la acestea scrise, să deosebim lucrarea îngerului bun și lucrarea îngerului rău asupra noastră și să nu primim sfatul celui rău.

„Celui viclean să nu-i dăm loc în noi, ci, cu frica lui Dumnezeu, să-l gonim pe el. Iar celui drept să-i deschidem și să-l primim pe el, ca să ne povățuiască pe noi la adevăr și de la vicleșugul diavolului și de la smintelile lui să ne izbăvească pe noi”.

Citește și – Cum putem deosebi gândurile de la înger de cele de la diavol

Surse articol:

1. Sfântul Nicolae Velimirovici, Îngerul păzitor, Dicționarul Vieții Veșnice, Editura Egumenița, Traducere de Monahia Domnica Țalea, București, 2014, pp. 232-233
2. Proloagele, 20 aprilie – Cuvânt al Sfântului Anastasie de la Sinai: https://www.ortodoxism.ro/proloagele/aprilie/Proloage20Apr.shtml

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.