Omul plin de dragoste are sufletul liniștit și chipul senin – Sfântul Vasile cel Mare

În învățăturile sale către fiii duhovnicești, Sfântul Vasile cel Mare îndeamnă spre dragoste și blândețe.

Cel care îl iubește pe semenul său se face fiu al lui Dumnezeu – Care este iubire. În schimb, cel care își urăște aproapele se face fiu al diavolului, care este urâtor de oameni.

Omul plin de dragoste are sufletul liniștit și chipul senin – Sfântul Vasile cel Mare

Omul plin de dragoste are sufletul linistit si chipul senin – Sfantul Vasile cel Mare

Să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem cui slujim în viața noastră: lui Dumnezeu, sau vrăjmașului.

„Tu însă, fiule, sârguiește-te spre blândețe în viața ta, iar pe aproapele tău să-l consideri ca pe unul din membrele tale”.

Noi suntem mădulare unii altora, de aceea ne-a poruncit Domnul să îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.

De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că este creștinește să ne purtăm sarcinile unii altora – căci așa vom împlini legea lui Hristos. Iar legea lui Hristos este dragostea.

Aceasta este porunca nouă pe care ne-a adus-o Mântuitorul. El Însuși a fost Cel dintâi Care a împlinit-o. El ne-a arătat cum trebuie să ne purtăm cu semenii noștri și mai ales cu vrăjmașii noștri.

Dacă vrem să devenim și noi fii ai lui Dumnezeu după har, trebuie să Îl imităm pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Hristos.

Cât a trăit pe pământ a făcut numai bine. A ajutat, a mângâiat, a arătat îngăduință față de toți, a iertat pe păcătoși, a vindecat, S-a rugat pentru cei care L-au răstignit.

Acesta trebuie să fie și modelul nostru de viețuire. Însă putem lesne vedea că noi nu trăim deloc după evanghelia Domnului.

Am lăsat să intre în noi duhurile răutății. Deseori suntem stăpâniți de invidie, de ură, de ranchiună, de supărare, de tristețe, de mândrie, de egoism.

„Alungă departe de tine orice prefăcătorie și să nu dorești să nimicești pe aproapele tău, nici să muști sau să sfâșii pe semenul tău”.

Sfântul Vasile cel Mare ne sfătuiește să nu lăsăm mânia să ne cuprindă ființa. Ci îndată ce o vedem că țâșnește înlăuntrul nostru, să o înăbușim.

„Și dacă vreodată, ca om, ai fost mânios, să nu prelungești mânia ta dincolo de hotarele lăuntrului tău, ci restabilește pacea în sufletul tău, umilind orice furie din el”.

Omul pașnic este blând și senin. Este plăcut la înfățișare.El are pace în suflet, pentru că în el sălășluiește duhul lui Dumnezeu.

Dumnezeu se odihnește în sufletele blânde și smerite.

Citește și – Dacă vrei să dobândești blândețea, trebuie să îl rabzi pe celălalt în toate

Omul bun se desfătează de bucuria pe care i-o dăruiește Dumnezeu, în timp ce omul invidios se macină singur.

Pacea luminează ființa omului, iar invidia întunecă ochiul inimii.

„Omul pașnic se cunoaște din belșugul bucuriei; cel invidios însă, se vădește din fața zbârcită și plină de mânie”.

Și mai spune Sfântul Vasile că cel pașnic petrece cu îngerii, în vreme ce omul invidios are parte de prezența diavolilor.

Cel care iubește pe aproapele său petrece în bucurie și liniște. Însă cel care urăște este mereu tulburat și înfuriat.

„Socotește pe orice om ca fratele tău. Amintește-ți că Unul și adevăratul Ziditor ne-a creat pe toți”.

Dacă am avea această conștiință că toți suntem frați între noi, ca fiii ai Unui singur Părinte, nu ne-am mai purta urât cu semenii noștri.

„Ceea ce nu vrei să se întâmple ție, să nu dorești să se întâmple nici semenului tu”.

Citește și – Întâmpină-l pe celălalt cu bucurie și îl vei câștiga – Pavel Gumerov

Surse articol:

1. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Cine iubește pe aproapele este numit fiu al lui Dumnezeu, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/iubirea-aproapelui
2. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Omul pașnic se cunoaște din belșugul bucurie, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/indeletnicirea-cu-pacea

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.