În fața ochilor Maicii Domnului stă mulțimea celor îngreunați de necazuri

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cel mai mare mijlocitor al nostru înaintea lui Dumnezeu. După fire, ea este din neamul nostru, iar după har, este Maica lui Dumnezeu Celui Întrupat.

Ea înțelege ca nimeni altcineva durerile omenești și mijlocește neîncetat pentru mântuirea noastră.

In fata ochilor Maicii Domnului sta multimea celor ingreunati de necazuri

In fata ochilor Maicii Domnului sta multimea celor ingreunati de necazuri

Poporul român a avut dintotdeauna o cinstire aparte pentru Maica Domnului. În numele ei s-au alcătuit nenumărate pricesne și cântece de laudă.

Din multa evlavie față de ea, nu doar bisericile ci și casele creștinilor sunt împodobite cu icoanele sale.

La noi în țară există numeroase icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului la care credincioșii merg să se închine pentru a lua tămăduire și alinare.

Frica de Dumnezeu și evlavia la Maica Domnului sunt două trăsături de mari preț ale poporului nostru.

Câte rugăciuni nu au făcut înaintașii noștri la Maica Domnului? Câte lacrimi nu au vărsat înaintea ei pentru a dobândi izbăvire din necazuri?

Cererile către ea nu au rămas niciodată fără răspuns. Ci pe măsura credinței fiecăruia, ea dăruiește mântuire.

„Este greu să arătăm vreun necaz sau nenorocire de care să nu-i fi izbăvit Maica Domnului când ei alergau la ea cu credință și rugăciune fierbinte”.

Deși Sfânta Scriptură nu ne oferă multe informații despre viața Maicii Domnului, puterea ei de mijlocire este vădită la nunta din cana Galileii.

Atunci Mântuitorul Hristos săvârșește prima minune, exclusiv la cererea Maicii Sale.

Evangheliștii scriu că deși nu „îi venise încă ceasul”, Mântuitorul nu o lasă fără de răspuns pe Maica Lui, ci împlinește dorința ei de a-i ajuta pe nuntași.

Viața Maicii Domnului și trăirea ei sunt o mare taină. Însă după adormirea ei și mutarea la ceruri s-au consemnat nenumărate minuni.

„Prin mijlocirea ei erau tămăduiți cei care suferea de boli cu neputință de tămăduit. Mulți erau izbăviți de moarte năpraznică, de tâlhari, de înec, de foc, de îngheț”.

Citește și – Când sunt boli sau epidemii pe fața pământului, Maica Domnului aduce scăpare – Părintele Cleopa

Maica Domnului a pus stavilă multor catastrofe și primejdii care erau să se abată asupra oamenilor.

„Prin mijlocirea ei se curmau nenorocirile omenirii: incendiile, foametea, războaiele.

Sate, orașe și regiuni întregi, prin rugăciunile Împărătesei Cerești, erau izbăvite de boli aducătoare de moarte și pierzătoare”.

Orice credincios poate da mărturie despre purtarea de grijă a Maicii Domnului și de minunata ei intervenție în mijlocul necazurilor și încercărilor.

Așa cum ne învață Biserica și așa cum citim în rugăciunile închinate ei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este grabnic ajutătoare, mijlocitoare fierbinte și ocrotitoare tare.

„Maica Domnului este singura nădejde a credincioșilor, izbăvirea de necazuri și nenorociri a tuturor celor ce aleargă la ea, izvor al milei și zid nebiruit, mijlocire către Ziditorul, nădejde neschimbată a tuturor creștinilor și bucura tuturor celor necăjiți”.

Ochii ei sunt pururea înlăcrimați și sufletul îndurerat din pricina păcatelor și a suferințelor oamenilor.

Ea cere pentru creștini nu doar mântuirea din necazuri, ci și slobozirea de patimi și îndreptarea vieții.

Nimic nu îi este mai plăcut Maicii Domnului decât viața curată și neîntinată și inima plină de iubire față de Dumnezeu.

„În fața ochilor ei, zi de zi, noapte de noapte, ceas de ceas și clipă de clipă, stă mulțimea oamenilor, dintre care unii sunt împresurați de nevăzuții vrăjmași ce caută pieirea lor, alții sunt îngreunați de necazuri și nenorociri nemăsurate, iar alții suferă de neputințe și boli grele”.

Dacă atunci când trăia în lume se înduioșa de necazurile oamenilor, cu atât mai mult acum când stă lângă Fiul ei în ceruri privește spre suferința din lume și cere îndurare.

„Pe toți în vede Preabinecuvântata Maică a lui Dumnezeu”.

Căci pentru fiecare dintre noi S-a jertfit Fiul ei pe cruce și pe nimeni nu vrea să piardă.

Citește și – Cum o bucurăm și cum o întristăm pe Maica Domnului?

Ea este nădejdea tuturor celor fără de nădejde, ajutorarea celor neputincioși, străinilor adăpostire, bătrânilor sprijinitoare, celor flămânzi dătătoare de hrană, celor învăluiți liman neînviforat.

Cine poate spune în cuvinte dragostea nemărginită a Maicii Domnului față de creștini? Dacă o mamă de pe pământ poate să uite de copiii ei, Maica Domnului nu ne părăsește niciodată, nici la bine, nici la rău.

Arhimandritul Chiril Pavlov spune că ea ne stă alături de la naștere și până în ceasul morții. Dragostea ei este neschimbată și mântuitoare.

Citește și – Rugăciune către Maica Domnului, ajutătoarea celor neajutorați

Surse articol:

1. Arhimandritul Chiril Pavlov, Prin rugăciune la Maica Domnul, toate necazurile își găsesc rezvolarea, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/prin-rugaciune-la-maica-domnului-toate-necazurile-isi-gasesc-rezolvarea
2. Arhimandritul Chiril Pavlov, Maica Domnului, singura noastră npdejde, Doxologia: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/maica-domnului-singura-noastra-nadejde
3. Arhimandritul Chiril Pavlov, Maica noastră nu ne părăsește niciodată: https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/maica-noastra-nu-ne-paraseste-niciodata

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.