Suntem oaspeți în creația lui Dumnezeu, să ne purtăm ca atare!

Sfântul Nicolae Velimirovici spune despre omul care trăiește pe pământ că este un oaspete în casa lui Hristos. Pe om l-a făcut Dumnezeu la sfârșitul creației. El este zidirea cea mai de preț a Creatorului.

Iată ce frumos vorbește Proorocul David despre minunățiile creației lui Dumnezeu și despre om:

Suntem oaspeti in creatia lui Dumnezeu, sa ne purtam ca atare!

Suntem oaspeti in creatia lui Dumnezeu, sa ne purtam ca atare!

„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. […] Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic:

Ce este omul că-ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el.

Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii, toate; încă și dobitoacele câmpului; Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!” (Ps. 8, 3-9)

Aceste cuvinte ale profetului David exprimă mirare față de frumusețea creației divine și a atotputerniciei lui Dumnezeu, dar și față de cinstea cu care Dumnezeu l-a încununat pe om.

Noi nu suntem simple făpturi. Ci purtăm chipul și asemănarea Lui, de aceea viețuirea noastră pe pământ trebuie să se ridice la această înălțime.

Trebuie să ne facem vrednici de dragostea lui Dumnezeu și de menirea noastră.

Din păcate, noi oamenii, uităm că avem un Dumnezeu, că suntem făpturi create și nu creatori.

Sfântul Nicolae Velimirovici spune că atât cât trăim pe acest pământ, trebuie să ne purtăm ca niște musafiri.

Dumnezeu ne-a invitat în creația Sa, și toate lucrurile din natură dau mărturie despre existența, atotputernicia și dragostea Lui.

Citește și – Dumnezeu stă tăinuit cu smerenie în spatele lucrărilor Sale, iar omul se MÂNDREȘTE prostește – Sfântul Nicolae Velimirovici

Privind la tot ce ne înconjoară, trebuie să Îl vedem pe Dumnezeu în ele.

Dumnezeu stă ascuns în spatele creației Sale, iar noi deseori ne trufim, mândrindu-ne cu ceea ce nu este al nostru.

„De ești la masă, El este cel Ce te slujește. De respiri, aerul Său îl respiri. Dacă te îmbăiezi, în apa Lui te îmbăiezi. De călătorești, pe pământul Său călătorești”.

Poate omul să spună că a făcut el cerul și pământul? Că a întocmit luna, soarele și stelele? Că a plăsmuit apa? Că a creat aerul și lumina?

Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate”, spune preotul în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

„De aduni bogății, din bogățiile Sale aduni. Dacă le risipești, din bogățiile Sale risipești. De ești puternic, este pentru că El îți îngăduie să fii tare”.

Nimic nu este al nostru. Iar de izbutim să facem ceva, acelea se fac prin vrerea Lui. Sănătatea este darul lui Dumnezeu, iar bolile sunt cercetarea Lui plină de milostivire.

„Dacă ești afară, în sânul naturii, în grădina Sa petreci. De ești singur, El de față este, de pleci undeva, El te vede. Orice faci, El ține minte”.

Citește și – „Știi tu oare, fiule, de ce izvoarele seacă și roadele pământului nu mai au gustul de odinioară?” Sfântul Nicolae Velimirovici

Nicăieri nu ne putem ascunde de prezența Lui.

„Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî în iad, de față ești.

De voi aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării, și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta.

Și am zis: „Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu”. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei.

Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte.

Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului.

Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârșit și nici una din ele nu va fi nescrisă”. (Ps. 138, 7-16)

În finalul cuvântării sale despre invitația lui Dumnezeu de a ne ospăta din frumusețea și bogăția creației Lui, Sfântul Nicolae Velimirovici adaugă acest îndemn esențial:

„El este cel mai grijuliu Stăpân Care te-a ospețit vreodată, fii dar și tu cu băgare de seamă față de Dânsul”.

Atunci când intrăm într-o instituție sau în casa unui om de cinste, nu ne putem comporta oricum. Trebuie să avem o ținută și o purtare aleasă.

Trebuie deci să fim cu luare aminte la cum trăim aici pe pământ și la cum ne folosim de „bunurile” lui Dumnezeu.

„Toți Sfinții au cunoscut acest adevăr și după el și-au călăuzit viețile. Pentru aceea Veșnicul Stăpân al Casei i-a răsplătit cu Viața cea veșnică în Ceruri, iar pe pământ cu slavă”.

Citește și – „Cel ce se îngrijește ca soarele să răsară mâine dimineață la o oră fixă se va îngriji și de frământările voastre cele mici” – Sfântul Nicolae Velimirovici

Sursă articol: Sfântul Nicolae Velimirovici, Oaspetele, Dicționarul Vieții Veșnice, Editura Egumenița, 2014, trad. din limba sârbă de Monahia Domnica Țelea, p. 321

 

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.