Nu vă puneți nădejdea în oameni, căci oamenii sunt schimbători

Despre zădărnicia încrederii în oameni și ajutorul care vine de la Dumnezeu vorbește explicit Prorocul David în Cartea Psalmilor.

„Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei.

Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei”. (Ps. 117 6-11)

Oamenii sunt schimbatori

Oamenii sunt schimbatori

Iar profetul Ieremia spune în capitolul 17:

„Așa zice Domnul: „Blestemat fie omul care se încrede în om și își face sprijin din trup omenesc și a cărui inimă se depărtează de Domnul.

[…] Binecuvântat fie omul care nădăjduiește în domnul și a cărui nădejde este Domnul. Deoarece acesta va fi ca pomul sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile pe lângă râu și nu știe când vine arșița; frunzele lui sunt verzi, la timp de secetă nu se teme și nu încetează a rodi” (Ieremia 17, 5-8).

Acești mari prooroci ai Vechiului Testament vorbesc despre faptul că nu este bine să îți pui nădejdea deplină în oameni, deoarece oamenii sunt schimbători.

„Nu vă încredeți în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Ieși-va duhul lor și se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor” (Ps. 145, 3-4).

Oricât de bogat și influent ar fi un om, oricât de mare ar fi stăpânirea lui pe pământ, unul ca acesta nu poate nimic fără Dumnezeu. În zadar ne ostenim cu toții, dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu.

Citește și – Încrederea în Dumnezeu este o continuă rugăciune tainică, care atrage puterile lui Dumnezeu acolo unde este nevoie

Nimic nu este mai stătător și mai sigur decât ajutorul lui Dumnezeu:

„Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormit Cel ce păzește.

[…] Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău”. (Ps. 120, 1-7)

Ieromonahul Agapie Criteanul scrie în cartea sa „Mântuirea păcătoșilor” despre nestatornicia omului și necazurile care pot veni de pe urma lui.

„Astăzi te iubește un boier și-ți făgăduiește să-ți facă mult bine, iar mâine întoarce dragostea în urâciune, și te urmărește ca să te omoare. Și acestea toate se fac fiindcă lumea nu are nicio statornicie sau adevăr”.

Vedem acest exemplu chiar în Biblie. Mântuitorul era primit cu osanale când intra în Ierusalim, pentru ca la câteva zile să Îl batjocorească, să-L defăimeze, să-L bată fără milă și să îl răstignească pe cruce.

„Nu avea nădejdea ta la lume, fiindcă este lesne schimbăcioasă. Numai în Stăpânul ai nădejdea ta, și slujește Lui din tot sufletul tău, căci Acesta este dătător foarte bogat, iar lumea este nemulțumitoare și-ți răsplătește rău pentru bine, după Proorocul: „Răsplătitu-mi-au rele în loc de bune”.

Aceste cuvinte și acești psalmi nu trebuie interpretate însă în sensul că omul nu poate fi demn de crezare.

Oamenilor trebuie să le acordăm încredere până la proba contrarie. Însă nu trebuie să ne punem nădejdea în ajutorul lor, ci să fim conștienți că doar Dumnezeu este Cel care face totul posibil.

„Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. Că El este Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, sprijinitorul meu; nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.

Nădăjduiți în El toată adunarea poporului; revărsați înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru” (Ps. 61, 58).

Iar dacă cineva greșește față de noi, trebuie să îl iertăm, ca să împlinim legea lui Dumnezeu.

„Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne” (Ps. 9, 9-10).

Citește și – Arsenie Boca – “Dobândește-ți o mai bună încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că El îți simplifică o multitudine de griji”

Sursă articol: Altarul Credinței, Nu avea nădejdea ta la lume, fiindcă este lesne schimbăcioasă: https://altarulcredintei.md/nu-avea-nadejdea-ta-la-lume-fiindca-este-lesne-schimbacioasa/

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.