Rugăciune către Sfânta Maria Magdalena, izbăvitoarea de întristare

Ca ceea ce a vărsat lacrimi de întristare la crucea Mântuitorului și apoi la mormântul Său, poate să ne izbăvească și pe noi de întristările cele multe.

Și ca ceea ce a primit prima vestea Învierii Domnului, poate să aducă veselie și bucurie în inimile noastre.

Rugaciune Sfanta Maria Magdalena

Rugaciune Sfanta Maria Magdalena

Sfânta Maria Magdalena a fost socotită „împreună cu Apostolii”, pentru contribuția sa la răspândirea Cuvântului Domnului. Ea a fost de altfel prima mărturisitoare a Învierii lui Hristos.

Când toți apostolii (mai puțin Ioan și Petru) l-au părăsit pe Mântuitorul în vremea pătimirilor Sale, Maria Magdalena, cu Mama lui Iisus și celelalte femei au rămas lângă crucea Lui.

Cânt toți ceilalți ucenici se temeau de frica iudeilor și stăteau ascunși, Maria Magdalena a alergat la mormântul Domnului, căutând Preacuratul Trup.

Și ca una ce fără de frică L-a iubit și L-a căutat, a fost învrednicită de a-L vedea pe Hristos înviat înaintea Apostolilor.

Ea este „cea dintâi văzătoare a lui Hristos înviat”, cum spune în acatistul ei.

Citește și – Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena – mireasma dulce a iubirii

Din Sfânta Scriptură aflăm că Maria Magdalena a fost izbăvită de Hristos de stăpânirea duhurilor rele. Se spune că Mântuitorul a scos din ea șapte duhuri rele.

Pentru o asemenea vindecare minunată, Maria Magdalena L-a urmat pe Domnul Hristos, părăsindu-le pe toate cele deșarte. L-a iubit și L-a propovăduit pe Domnul în tot restul vieții sale, dându-ne nouă pildă de cucernicie, evlavie, jertfă și statornicie în credință.

Sfânta Maria Magdalena este mijlocitoare pentru toți cei care pun început bun vieții lor.

Pentru toți cei care vor să se pocăiască și să urmeze lui Hristos. Pentru toți cei care sunt cuprinși de duhuri necurate, stăpâniți de patimi și de vicii, de frică și întristare. Pentru cei cuprinși de deznădejde din pricina păcatelor. Pentru cei însetați de curăție și sfințenie.

„Bucură-te, ceea ce L-ai plâns pe Hristos Cel răstignit de bunăvoie;

Bucură-te, ceea ce ai aflat veselie veșnică în locașurile cerești;

Bucură-te, cea ce ne-ai arătat nouă chipul plângerii folositoare;

Bucură-te, ceea ce ești bucurie pentru sufletele noastre;

Bucură-te, mângâiere duhovnicească a tuturor necăjiților;

Bucură-te, ceea ce ai pătimit pe pământ pentru Iisus Hristos;

Bucură-te, ceea ce ai fost cinstită de Domnul în cer;

Bucură-te, biruitoare a vrăjmașilor Crucii;

Bucură-te, ajutătoare grabnică la vreme de întristare”.

Citește și – Rugăciune către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, izbăvitoarea de duhurile necurate

Rugăciune către Sfânta Maria Magdalena

O, Sfântă Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Marie Magdalena! Cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat peste măiestriile vrăjmașului, ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul Cel de mult preț și ai dobândit Împărăția cerului. Pentru aceasta, cădem înaintea ta cu suflet umilit și cu inimă înfrântă și strigăm:

Caută dintru înălțimea cerului spre noi, cei ce suntem mereu în luptă cu ispitele; vezi cum, prin felurite păcate, ne împiedică vrăjmașul în toată ziua, căutând pierzarea noastră.

Slăvită și întru totul lăudată uceniță a lui Hristos, Marie Magdalena, roagă pe Învățătorul și Domnul ca să dăruiască iertare greșelilor noastre celor multe; să ne întărească, prin harul Său, să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci cu trezvie și vitejie, ca să ne facem locașuri ale Sfântului Duh.

Și așa, în pace și neînfruntați, să sfârșim viața noastră cea cu multe osteneli pe pământ și să ne sălășluim în locașurile luminate ale Raiului, unde Sfinții și îngerii slăvesc pe Sfânta Treime Cea de o ființă: Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Sursă articol: Viața și Acatistul Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2014, pp. 53-55

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.