Rugăciune pentru cel stăpânit de viclenie și fățărnicie

Cel mândru, trufaș, fățarnic și plin de vicleșug, cu greu își poate vedea patimile. Însă din afară este foarte ușor să recunoaștem un astfel de om.

Nevăzând boala de care suferă, nici nu poate cere vindecare. El nu se poate ruga pentru el însuși, de aceea ceilalți trebuie să se roage pentru el.

Rugaciune pentru cel stapanit de viclenie si fatarnicie

Când ne rugăm pentru îndreptarea cuiva, nu trebuie să o facem noi înșine cu fățărnicie, purtându-ne ca fariseul din pilda Mântuitorului.

Ci cererea noastră trebuie să fie însoțită de o durere sinceră pentru sufletul acelui om, și mai ales de smerenie.

Rugăciunea pentru el trebuie să o săvârșim ca pentru propriul nostru suflet, care nu este cu nimic mai bun, deoarece este la rândul lui stăpânit de alte patimi și vicii.

Așadar, dacă vrem să ne rugăm pentru cineva care ne face rău, să avem grijă să nu ne îndreptățim, să nu ne credem mai bun decât el și astfel să pierdem folosul rugăciunii.

Dacă avem de-a face cu astfel de oameni în viața noastră, cea mai bună abordare este cea smerită și pașnică. Nu câștigăm nimic dacă răspundem cu aceeași monedă sau dacă ne purtăm cu ură.

Dimpotrivă, trebuie să arătăm multă răbdare și dragoste. Aceasta ne-a arătat-o Mântuitorul, la răstignirea Sa, și sfinții care au pătimit pentru El.

Sfântul Efrem cel Nou, căruia îi este adresată această rugăciune, a îndurat multe de la prigonitorii săi. Martiriul său a fost cumplit și greu de imaginat. Iar răbdare sa pe măsură.

Sfinții nu au ajuns sfinți doar pentru că au fost chinuiți. Ci pentru că au dobândit iubirea de vrăjmași. Acest lucru trebuie să îl cerem și noi în rugăciune: răbdare față de cei care ne fac necazuri și îndreptarea lor.

Rugăciune pentru cel învârtoșat în viclenie și fățărnicie

Sfinte Părinte Efrem, mâhnit este sufletul meu din pricina asupririi venite din partea celor învârtoșați în viclenie și fățărnicie. Mult au viclenit cu limbile lor și nu puțin rău au făcut semenilor prin gândurile, cuvintele și faptele lor, încât nimic nu-mi mai rămâne înainte, decât îndelunga-răbdare și nădejdea în Dumnezeu.

Fii mie întărire și sprijin, căci caznele sufletești și trupești prin care tu ai trecut sunt nemăsurat mai mari decât strâmtorările prin care trec eu acum. Dăruiește-mi înțelepciune și iubire de semeni, ca nu cumva, aplecându-mă spre dispreț și ură, să se întunece sufletul meu și să izbândească asupră-mi puterea morții și a diavolului.

Învață-mă și pe mine a purcede pe calea iubirii de vrăjmași, ca luminându-mă cu puterea dragostei Evangheliei, să mă împărtășesc după putință din focul pe care Domnul Hristos l-a adus pe pământ spre a aprinde inimile iubitorilor de dreptate și adevăr.

Tu însuți cunoști prin Duhul Sfânt nenumăratele mele slăbiciuni și păcate, și de aceea te rog să mă ajuți neîncetat și să-mi dăruiești înțelepciune, ca nu cumva, judecându-i pe alții, să cad în plasa vicleniei lăuntrice și să numesc otrava miere și mierea otravă, iar lumina întuneric și întunericul lumină.

Fie-ți milă de noi și ajută-ne deopotrivă, și celor prigoniți, și celor care ne prigonesc, ca să nu cadă și asupra noastră osânda cuvântului pe care l-au auzit fariseii cei fățarnici și iubitori ai slavei materialnice, cărora Domnul le-a spus: „Slavă de la oameni nu primesc, dar v-am cunoscut că nu este în voi dragostea lui Dumnezeu” (Ioan 5, 41-42).

Tămăduiește sufletele noastre cu mireasma cea sfântă a rugăciunilor tale, Preacuvioase Mucenice, și scoate-ne pe toți din cărările pierzaniei, ca umblând cu înțelepciune și luare-aminte în toate zilele vieții noastre, să ne învrednicim a fi chemați în ceata celor de-a dreapta lui Dumnezeu. Amin”.

Citește mai multe rugăciuni către Sfântul Efrem AICI

Sursă: Rugăciune pentru cel stăpânit de viclenie și fățărnicie,Carte de Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou, Editura Sophia, București, 2019, pp. 23-25

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.