Rugăciune pentru dobândirea păcii lăuntrice

Există mai multe „tipuri” de pace pe care le percep oamenii. Unii cred că pacea înseamnă liniște în jur, alții lipsa războaielor, alții asociază pacea cu o stare de confort sau cu lipsa necazurilor.

Există însă un singur fel de pace autentică, cea pe care Dumnezeu o trimite inimii. Ea nu este o stare de fapt exterioară, ci dimpotrivă, o stare lăuntrică, pe care o simțim cu duhul.

Rugaciune pentru pace launtrica

Pacea Mea dau vouă”, a zis Mântuitorul. Nu precum dă lumea, adică nu acele tipuri de pace care au legătură cu confortul, bunăstarea și lipsa zgomotului extern. Pacea pe care ne-o dă Dumnezeu este un rod al Duhului Sfânt, precum spune Sfântul Apostol Pavel.

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Galateni 5, 22-26). Pacea se află așadar printre virtuțile ale sufletului, nicidecum printre factori externi ai ființei noastre.

Sfântul Siluan explică cel mai bine cum și de ce se pierde pacea sufletului. În primul rând, pierdem pacea atunci când judecăm pe aproapele nostru, când clevetim, când ne mâniem, când ne arătăm nemulțumitori, când ne tulburăm din cauza ispitelor sau a necazurilor, când ne mândrim, când ne înălțăm cu mintea deasupra celorlalți, când ne certăm, când ne contrazicem cu cineva, când ne îndreptățim.

Ne mai pierdem pacea și când răsfoim ziarele și ne uităm la viața altor oameni – mintea noastră se umple de gânduri și de dorințe și ne tulburăm.

Ca să păstrăm pacea trebuie să păstrăm o relație vie și permanentă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu sfinții săi, prin rugăciune.

Ori de câte ori ne simțim tulburați, putem rosti această scurtă rugăciune pentru dobândirea liniștii lăuntrice, către Sfântul Efrem cel Nou.

Rugăciune pentru dobândirea păcii lăuntrice

Tăcerea ta cea îndelung-răbdătoare a fost sălaș al păcii lui Dumnezeu, Preacuvioase Părinte Efrem, iar ramurile rugăciunilor tale au revărsat blândețe adumbritoare asupra întregii lumi. De aceea și poposirea ta printre noi umple de lumină și de bucurie sufletele celor care te cheamă cu credință, punându-și nădejdea în neîncetatele tale binefaceri.

Dăruiește-ne liniștire lăuntrică, ca întru lumina ei să putem vedea lămurit soiul gândurilor, și astfel, purtând întru noi numele Fiului lui Dumnezeu, să învățăm să obsebim lumina de întuneric.

Însuți fă să rodească în țarinile inimilor noastre vlăstarul ascultării și al supunerii față de poruncile lui Dumnezeu, ca toți dimpreună, primind raza Soarelui Dreptății, și udați fiind cu lacrimile mijlocirilor tale, să aducem la bună vreme roada păcii și a milei.

Statornicește-ne brațul întru plinirea cuvintelor Evangheliei, iar picioarele întru cărarea cea strâmtă arătată nouă de Mântuitorul Hristos, ca purcezând pe sfânta cale a Crucii, să învățăm a cuprinde în inimi cuvânt de rugăciune pentru întreaga fire omenească.

Și fie ca până la sfârșitul vieții să te avem blând ocrotitor și călăuzitor, iar la fiecare poticnire ori tulburare, să ne fii sprijin și grabnică ridicare, spre a ne învrednici să facem toți pașii rânduiți nouă către Împărăția cea veșnică, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin”.

Sursă: Rugăciune pentru dobândirea păcii lăuntrice, Carte de Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou, Editura Sophia, București, 2019, pp. 122-124

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.