Rugăciunea celor care se află în procese, către Sfântul Efrem cel Nou

În orice problemă are creștinul, el trebuie să ceară sfat de la părintele său duhovnic și să se roage ca Dumnezeu să îi lumineze mintea.

Oamenii pot schimba voia lui Dumnezeu prin pocăință, prin îndreptarea vieții, prin rugăciunile autentice pe care le fac.

Rugaciunea celor care sunt in procese, catre Sfantul Efrem: seintamplaminuni.blogspot.com

Cei care sunt implicați în procese au nevoie de povățuire de la Dumnezeu, ca să ia deciziile corecte, să mărturisească adevărul și caute să se facă voia Lui.

Judecătorii lumii acesteia au propriile lor legi și regulamente după care se ghidează atunci când pronunță o sentință. Dar Dumnezeu ne poruncește altceva.

Când Mântuitorul a fost rugat de cineva să îi spună fratelui său să împartă moștenirea cu el, Domnul a răspuns:

„Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărțitor peste voi?” (Luca 12, 13-14)

Și apoi le-a zis pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, voind să arate cât de păgubitoare este lăcomia, căci „viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale”.

Iar în altă parte, El ne spune:

„Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa” (Matei 5, 40). Iată cât de departe sunt judecățile și dreptatea lui Dumnezeu de gândurile, rațiunea, legile și judecățile noastre.

Reținem din cuvintele Mântuitorului că este bine să evităm procesele și să lăsăm judecata lui Dumnezeu.

Viața noastră pe pământ este scurtă și plină de necazuri. Iar scopul șederii noastre vremelnice în această lume este mântuirea, și nu dezbinarea, certurile, împărțirea averilor și alte deșertăciuni.

Iar dacă suntem târâți în judecăți nedrepte, să nu ne împotrivim celor care vor să ia de la noi avere sau bunuri, ci să ne rugăm să se împlinească după cum va voi Dumnezeu.

Să nu uităm că Însuși Fiul lui Dumnezeu a îngăduit să fie judecat pe nedrept și osândit la moarte. Iar cei care vor să trăiască după poruncile lui Dumnezeu vor fi prigoniți.

Rugăciunea celor care se află în procese

Mult milostive Părinte și Mucenice Efrem, venim acum către tine, deoarece te știm grabnic ajutător al celor care se află în procese sau se întâmplă să sufere nedreptățiri.

Cu adevărat nu împrejurările cele de multe feluri ale vieții, ci înseși nepriceperea, alegerile și greșelile noastre ne-au adus în starea în care suntem acum. De aceea, te rugăm pe tine Mare Mucenice, însuți iconomisește cumpăna dreptății, în așa fel încât toate cele ce se vor rândui, să ne fie spre folos și mântuire sufletului.

Iar dacă se va rândui să pierdem din cele materialnice, ori din cinstea cea lumească, luminează-ne deplin inimile, pentru a se putea săvârși toate întru strălucirea cuvântului Domnului Hristos, Care ne spune: „Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa” (Matei 5, 40).

Preschimbă-ne cugetul și simțirea, Sfinte Efrem, căci mai de preț este înnoirea sufletească decât orice avuție sau cinste a lumii văzute. Toate cele ale pământului sunt din pământ și în pământ se vor întoarce, însă sufletul va păși către locul cel vrednic lui: dacă a săvârșit lucrurile luminii, va merge întru lumina cea neapusă, iar dacă le-a plinit pe cele ale întunericului, va intra în bezna cea fără de margini.

Nu lăsa, prea cuvioase Părinte, să se cheltuiască răstimpul vieții noastre întru deșertăciuni, ci dăruindu-ni-le pe cele de folos, scoate-ne la limanul cel sfânt al dragostei tale, mijlocindu-ni-le și pe cele care ne sunt spre folosința viețuirii în trup.

Și fie ca, avându-te luminător și călăuzitor până la sfârșitul vieții, să învățăm să nu ne abatem de la calea cea strâmtă, deschisă nouă de la Fiul lui Dumnezeu prin cruce, ci adâncindu-ne în lucrarea poruncilor Evangheliei, să cunoaștem neasemănata bunătate și putere a Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin”.

Citește mai multe rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou AICI

Sursă: Rugăciunea celor care se află în procese, Carte de Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou, Editura Sophia, București, 2019, pp. 112-114

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.