Rugăciunea celor cinci răni ale lui Iisus

Despre cele cinci răni ale lui Iisus a vorbit mai cu seamă Sfântul Nicolae Velimirovici într-una din scrisorile sale misionare, prin care ne asigură că ele nu sunt un basm, ci o realitate înfricoșătoare. Ele nu sunt cuvinte, ci chiar răni, pe care trebuie să le învățăm și să medităm la ele cât mai des.

„Două răni în mâini, două răni în picioare, una în costă. Toate cinci rănile de la cuie negre, ca și de la mai negrul încă păcat omenesc”.

Rugaciune la cele cinci rani ale lui Iisus: altarulcredintei.md

Cele cinci răni ale Mântuitorului ne privesc, ne întreabă despre păcatele noastre, ne cercetează credința, ne cer socoteală despre râvna noastră spre lucrarea celor sfinte, ne învinuiesc de trădare, ne vindecă de bolile noastre.

„Străpunse mâinile, cu care binecuvânta. Străpunse picioarele, cu care umbla și călăuzea pe singura cale dreaptă. Străpuns pieptul, ce revărsa din sine focul iubirii cerești în piepturile omenești răcite”.

Rănile lui Hristos ne privesc, căci prin ele noi toți ne-am vindecat de moartea ce stăpânea peste omenire.

Cine L-a străpuns pe Iisus? Cine Îl străpunge și acum fără să-i pese de durerea pe care o pricinuiește Ziditorului Său?

„Fiul lui Dumnezeu a îngăduit să I se străpungă cu fier mâinile pentru păcatul multor mâini – al unei păduri de mâini – care au ucis, au furat, au dat foc, au jefuit, au întins curse, au făcut silnicii”.

În același chip, a îngăduit să Îi fie pironite picioarele pentru păcatele celor care au rătăcit de la dreapta credință, pentru răscumpărare greșelilor tuturor fiilor risipitori, care întârzie să întoarcă la Tatăl lor, pentru toți aceia care „au prigonit dreptatea, au pângărit sfințenia, au călcat bunătatea”.

Iar pieptul I-a fost împus pentru vindecarea multor inimi împietrite, în care a rodit ura, răutatea, poftele cele rele și toate gândurile cele viclene împotriva aproapelui.

Mântuitorul a lăsat să îi fie pironite mâinile ca prin sângele Său să spele mâinile noastre de faptele cele păcătoase.

Fie ca, prin cugetarea la cele cinci răni ale lui Hristos, să ne pironim și noi cele cinci simțuri cu poruncile lui Dumnezeu, iar cu scump Sângele care a curs din rănile Lui să ne sfințim ființa și viața.

Închinăciune celor cinci răni ale lui Hristos Dumnezeu

Prea dulcele meu Iisuse! Închinu-mă preacuratei, preasfintei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai în mâna Ta cea dreaptă, și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa învrednicește-mă ca să stau de-a dreapta măririi Tale.

Închinu-mă preacuratei, preacinstitei și dătătoarei de viață rănii Tale, pe care o ai în mâna Ta cea stângă, și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa izbăvește-mă de partea cea de-a stânga.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și de viață dătătoarei rănii Tale, pe care o ai la piciorul Tău cel drept, și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa îndreptează-mă la calea cea dreaptă a pocăinței.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și de viață dătătoarei rănii Tale, pe care o ai la piciorul Tău cel stâng, și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa oprește rătăcirile mele de la toată calea cea vicleană.

Închinu-mă preacuratei, preasfintei și de viață dătătoarei rănii Tale, pe care o ai în preacurata coasta Ta, și mă rog Ție, Dumnezeul meu, pentru dânsa, înfrânge inima mea cea mult împietrită, pătrunde-o pe dânsa cu frica Ta, rănește-o pe ea cu dragostea Ta, ca pe Tine, Dumnezeul meu, să Te iubesc cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată vârtutea mea și cu toate simțurile mele, și dă-mi mie, ca până la sfârșitul vieții mele, totdeauna să-mi amintesc de mântuitoarele Tale chinuri, și închinându-mă lor, să-Ți aduc Ție cântare de biruință!”

Surse:
1. Închinăciune celor cinci răni ale lui Hristos Dumnezeu, canonul Dumnezeieștilor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2017, pp. 31-32
2. Sfântul Munte Athos, Scrisoarea a 29-a. Despre cele 5 răni ale lui Iisus: https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2013/04/29/despre-cele-5-rani-ale-lui-iisus-sfantul-nicolae-velimirovici/

Citeşte mai multe despre:

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.