Cel care nu răsplătește cu rău pentru rău, primește mângâiere și plată de la Dumnezeu

Este greu de crezut că cel nedreptățit, care nu răspunde cu rău la rău, poate avea ceva de câștigat. În plan duhovnicesc însă, câștigul celui care se silește împotriva voinței sale ca să împlinească porunca smereniei și a iubirii, are mare plată de la Dumnezeu.

Sună paradoxal, însă lucrurile stau cu totul altfel decât ne spune logica și rațiunea noastră, marcată de păcat. 

Cel care nu se indreptateste pe sine prime plata de la Dumnezeu

Părintele Ierotheos Vlachos spune că omul sănătos din punct de vedere duhovnicesc nu se mai împotrivește la nedreptățile suferite și nu se mai străduiește cu orice preț să se apere, să se scuze, să se justifice înaintea celorlalți, să-și demonstreze nevinovăția.

„Cel sănătos duhovnicește trece cu vedere drepturile sale, pentru a împlini în viață îndreptările lui Dumnezeu”.

Toți cei care vor să trăiască cucernic în Hristos, vor fi prigoniți, spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că zilele de pe urmă oamenii vor fi „iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători”.

De aceea cei care se vor strădui să trăiască după Evanghelie, împlinind întocmai poruncile Mântuitorului, vor avea multe de suferit.

Dreptatea omenească nu are aceeași valoare precum dreptatea dumnezeiască. Doar cel sănătos la suflet, spune Mitropolitul Vlachos „poate deosebi dreptatea lui Dumnezeu în păruta nedreptate omenească”.

Dacă Însuși Fiul lui Dumnezeu a fost acuzat pe nedrept, învinuit, condamnat la moarte și ucis, oare cei care Îi urmează Lui întru adevăr, smerenie și dragoste vor avea parte de un tratament mai bun?

„Cine se bucură de sănătate duhovnicească nu suferă de pe urma nedreptății venite de la oameni. Se poate întâmpla ca aceștia să-l nedreptățească, însă el vede legile duhovnicești care lucrează îndărătul acestei aparente nedreptăți”.

Mântuitorul ne spune să întoarcem și celălalt obraz când suntem loviți, să nu răsplătim răul cu răul, să iubim pe cei care ne fac rău și se ne rugăm pentru ei, să-i dăm și cămașa celui care vrea să ia de la noi haina, să facem mai mult decât ne cer oamenii să facem pentru ei.

Iată care este chipul creștinului adevărat. Câți dintre noi putem înțelege aceste învățături, câți dintre noi putem suferi aceste cuvinte. Câți dintre noi putem împlini aceste porunci care se opun gândirii raționale?

„Sfântul Marcu Ascetul spune că „cel care, disprețuit fiind de cineva, nu se gâlcevește cu cel ce-l disprețuiește, nici cu cuvântul, nici cu gândul, a dobândit cunoștința adevărată și arată credință tare Stăpânului”.

La fel, „cine este nedreptățit și nu răsplătește, la rândul său, cu nedreptate, primește mare plată de la Dumnezeu”.

Creștinul adevărat se raportează tot timpul la poruncile lui Dumnezeu și urmărește să le împlinească întocmai, oricât de greu i-ar fi. Poruncile lui Dumnezeu sunt grele la început pentru orice om, deoarece ele se împotrivesc firii, rațiunii, logicii. Ele par injuste, nedrepte, absurde.

„Omul sănătos duhovnicește se raportează totdeauna la Dumnezeu. Așteaptă să ia plată în Împărăția cerurilor. Nu voiește să fie îndreptățit aici, pe pământ […] Arătând răbdare și bucurie când este nedreptățit, face depuneri în Banca Împărăției cerurilor”.

Gândul și dorințele noastre trebuie să fie îndreptate spre cele de sus, care sunt veșnice și nepieritoare. Să luăm aminte la îndemnurile Sfântului Marcu Ascetul, care zice:

„De ai fost păgubit, sau ocărât, sau prigonit de cineva, nu lua în seamă cele de față, ci așteaptă cele viitoare; și vei afla că acela ți-a fost pricină de multe bunătăți, nu numai în vremea de aici, ci și în veacul viitor”.

Cei care se înfrânează de la ceartă și împotrivire față de cei care-l nedreptățesc și rabdă cu bucurie și nădejde, primesc multă mângâiere de la Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul.

„Cel ce rabdă cu smerită-cugetare învinuirile ce i se aduc „a ajuns la desăvârșire și se minunează îngerii de el. Căci nici o altă virtute nu e așa de mare și de greu de dobândit”.

Când suntem acuzați pe nedrept, să ne aducem aminte de pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos, Care nu răspundea împotrivă, nici nu se certa, nici nu se apăra, ci arăta smerenie față de Dumnezeu și îndelungă-răbdare, milă și dragoste față de prigonitori.

„Și totuși, mulți dintre noi suntem bolnavi duhovnicește, nu cunoaștem legile duhovnicești și voim să ne aflăm dreptatea în viața de aici, cerem răzbunare fraților, nu ne lăsăm pe noi înșine în mâinile lui Dumnezeu.

Iar Dumnezeu, drept fiind, îi iubește mai mult pe copiii Săi care sunt nedreptățiți”.

Sursă: Coloana Infinitului, Omul sănătos duhovniceşte se raportează totdeauna la Dumnezeu: http://coloana-infinitului.com/parinti-contemporani/omul-sanatos-duhovniceste-se-raporteaza-totdeauna-la-dumnezeu/ 

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.