Dumnezeu ne vrea oameni delicați, îndreptați spre bine, fără vină – Părintele Teofil Părăian

Întrucât am fost zidiți după chipul lu Dumnezeu, avem cu toții datoria de a ne face asemănători Lui. În ce trebuie să ne asemănăm Ziditorul nostru? Mai cu seamă în bunătate, dragoste, îndelungă-răbdare, iertare deplină.

Mântuitorul a venit pe pământ ca să ne arate cum să viețuim după voia lui Dumnezeu. Ne-a învățat că trebuie să fim blânzi și smeriți cu inima. Ne-a poruncit să îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.

Parintele Teofil Paraian

Ne-a spus că trebuie să îi iubim pe vrăjmași, să facem bine celor ce ne fac rău, să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. De ce? Ca să fim fiii Tatălui ceresc.

Iată deci, cum trebuie să trăim aici pe pământ, scurta și vremelnica noastră viață: în pace și înțelegere cu toți oamenii, indiferent dacă ne sunt rude, prieteni, apropiați, străini sau dușmani.

Lumea în care trăim ne poate provoca să fim iubitori de sine și de slavă deșartă, mândri, egoiști, răzvrătiți, competitivi, răutăcioși, invidioși, îndreptați numai spre câștig propriu. Noi însă nu trebuie să ne asemănăm chipului acestui veac, nici să ne luăm după cei care fac fărădelegi. Ci trebuie să luăm poruncile lui Dumnezeu ca lumină pentru cărările noastre.

Părintele Teofil Părăian spunea că un creștin adevărat trebuie să aibă delicatețe în suflet ca să arate că este următor al lui Hristos.

„Chipul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul Apostol Pavel dorește să-l aibă creștinii în sufletul lor, numai atunci e neștirbit, când în cuprinsul lui e și delicatețe. Domnul Hristos a fost foarte delicat”.

Această trăsătură ne este însă multora dintre noi străină. Uneori suntem chiar opusul a ceea ce înseamnă delicatețe și blândețe. Iar acest lucru arată că nu ne silim să ne facem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

„Noi de multe ori suntem nepăsători, neluători-aminte, cu răutate, cu asprime, avem ceva ce nu se potrivește cu delicatețea, și atunci înseamnă că nu suntem așa cum este Domnul Hristos, cum ar trebui să fim și noi, cei alcătuiți după chipul Domnului Hristos”.

Oricât de mult am încerca să justificăm faptul că nu am dobândit această asemănare, nu avem de fapt nici o justificare. Noi singuri suntem stăpâni pe viața și pe faptele noastre. Noi suntem cei care alegem să fim blânzi și smeriți, sau răi și mândri.

Să nu ne mulțumim cu caracterul cu care ne-am născut sau pe care l-am dobândit în decursul anilor. Să încercăm să ne perfecționăm, să urcăm câte o treaptă în plus pe scara virtuților. Să nu ne dăm bătuți.

„De multe ori auzim în jurul nostru spunându-se: „Păi, ce să-i faci, e om și el”. Nu așa vrea Dumnezeu! Dumnezeu ne vrea oameni de omenie, oameni îndreptați spre bine, ne vrea oameni fără pată, fără vină…”

În limba greacă, cuvântul „om” înseamnă „privitor în sus”, adică se referă la o ființă care privește în sus.

„Așa e alcătuit omul – să poată privi în sus. Bineînțeles că el poate privi și în jos, și privește în jos. Omul este coroana creaturilor, coroana tuturor făpturilor lui Dumnezeu, și, fiind coroana creaturilor, el este ca un stăpân al lumii și privește de sus în jos spre făpturile lui Dumnezeu și de jos în sus spre Dumnezeu Însuși”.

Noi când vrem să zicem că un om este cumsecade sau un om de treabă, spunem că este „omul lui Dumnezeu”. Dar mai există o treaptă și mai înaltă, aceea de „creștin”.

„Ca să urci mai sus de starea de om, de starea de om de treabă, trebuie să ajungi să fii creștin, creștin cu convingeri creștine, creștin ca ucenic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca împlinitor al voii lui Dumnezeu, ca purtător de Hristos[…]”.

Un creștin adevărat este acela care are în sufletul lui pe Sfânta Treime și în el viază Duhul lui Dumnezeu.

„Nu știu câți creștini adevărați sunt în lumea aceasta, și în ce măsură suntem noi înșine creștini adevărați. […] Prin urmare, să ne cercetăm pe noi înșine dacă suntem delicați. Vă rog să fiți delicați”.

Să ne cercetăm mereu să vedem dacă suntem creștini practicanți, și nu doar cu numele. Dacă există în noi dorința de a ne depăși pe noi înșine, de a deveni mai buni, mai asemănători lui Dumnezeu.

Sursă: Altarul Credinței, Părintele Teofil Paraian, „Cale spre bunătate”, Editura Sophia, București, 2007: http://altarulcredintei.md/va-rog-sa-fiti-delicati/

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.