Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele – Sfântul Apostol Pavel

Sfântul Apostol Pavel ne oferă o comoară de învățături în Epistola sa adresată romanilor. Cei care iau aminte la ele și se silesc să le pună în practică în viața lor vor fi fericiți atât în veacul acesta, cât mai ales în cel viitor.

Îndemnurile sale sunt la fel de valabile azi ca pe vremea sa, pentru că ele ne readuc în atenție poruncile lui Dumnezeu – uitate, ignorate, ironizate de mulți.

Biruiti raul cu binele

 

Iată ce ne spune Apostolul neamurilor, și prin ei, nouă tuturor:

„Să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit”.

A te potrivi cu veacul de acum înseamnă a urma tendințele actuale, care în genere merg împotriva lui Dumnezeu, a iubirii și a păcii. Cel care se ține de cuvântul lui Dumnezeu știe să deosebească căile cele rele de cele bune.

Ne sfătuiește mai departe să ne considerăm unii pe alții frați, iar de tată să-L avem pe Dumnezeu.

„Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare mădulare unii altora”.

Dacă ne vom purta cu ceilalți ca și cu niște frați ai noștri iubiți, dragostea va căpăta mai multă putere și va mișca și inimile cele învârtoșate.

„Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine. În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate”.

Sfântul Pavel ne îndeamnă să fim sârguitori în această slujire a lui Dumnezeu, căci a iubi pe aproapele cu dragoste frățească înseamnă împlinirea poruncilor Sale.

„Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând”.

În toate să ne întrarmăm cu multă răbdare și nădejde, iar rugăciunea să fie necontenită, căci prin ea ne vine tot ajutorul de la Dumnezeu.

Să luăm pildă din viețile sfinților, care s-au sârguit să se lepede de ei înșiși prin lucrarea virtuților, și nu la satisfacerea poftelor și dedarea la patimi și vicii.

Dar mai mult ca orice, trebuie să păzim cu orice preț dragostea dintre noi.

„Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați”.

Și în altă parte zice să nu răsplătim nimănui răul cu răul, ci să purtăm grijă de cele bune pentru toți.

„Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii”.

Pentru a păzi dragostea și pacea cu ceilalți, trebuie să fim dispuși să renunțăm la orgolii, la părerea de sine, la mândrie și la egoism.

Să nu căutăm dreptatea în relațiile cu semenii noștri, ci dragostea, înțelegerea, armonia. Sfinții Părinți spun că pacea este mai mare decât dreptatea.

„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. […] Deci, dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci făcând acestea, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui”.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că trebuie să ne doară sufletul mai mult pentru cei care ne fac rău decât să ne doară pentru răul care ni s-a produs și să ne plângem de milă.

„[…] căci rana pe care vor să ne-o facă nouă, o primesc, de fapt, ei. Așa cum cei care dau cu piciorul în cuie și se laudă cu aceasta sunt vrednici de plâns, la fel și cei care îi nedreptățesc pe alții sunt vrednici de mila noastră, deoarece își rănesc propriile lor suflete”.

Dacă ne vom strădui să facem bine celor care ne fac rău, vom dobândi iertarea păcatelor noastre, și mai mult decât orice, vom dobândi smerenie, care este cea mai înaltă virtute.

„Atunci când alungăm din sufletul nostru orice dușmănie, avem multă îndrăzneală în rugăciunea noastră către Domnul”.

Dacă învățăturile Vechiului Testament aveau ca scop să-l facă pe om din nou om, poruncile Noului Testament urmăresc să-l facă pe om înger, prin dragoste și bunătate.

Surse:
1. Altarul Credinței, Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Romani, Capitolul 12: http://altarulcredintei.md/daca-vrajmasul-tau-este-flamand-da-i-de-mancare-daca-ii-este-sete-da-i-sa-bea-nu-te-lasa-biruit-de-rau-ci-biruieste-raul-cu-binele/
2. Atarul Credinței, Sfântul Ioan Gură de Aur, Să ne doară sufletul pentru cei care ne fac rău, mai mult decât ne doare pentru noi înşine: http://altarulcredintei.md/sa-ne-doara-sufletul-pentru-cei-care-ne-fac-rau-mai-mult-decat-ne-doare-pentru-noi-insine/

Citeşte mai multe despre:

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.