Care sunt luptele postului – Cuviosul Teolipt al Filadelfiei

Cel care cunoaște tainele postului, va putea să îl țină cum se cuvine și să tragă multe foloase din el. Dacă vom cunoaște luptele postului celui adevărat, vom ajunge să simțim nu numai durerea înfrânării, ci și dulcele ei roade.

Părintele Teolipt al Philadephiei spune că prima luptă ce o are de dus creștinul care postește este să se oprească de la mâncărurile multe, scumpe și grase.

Luptele postului

 

Această întâi luptă „slăbește pântecele de povara care vine din mulțimea mâncărurilor, și ușurează trupul spre slujirea celor bune”Slăbirea trupului în vremea postului are ca scop slăbirea patimilor și tăierea viciilor.

Prin post, trupul se întărește spre lucrarea faptelor bune, devenind supus minții ocârmuitoare, care la rândul ei se curățește.

„Postul risipește printr-un regim ușor pâcla care vine din aburii mâncărurilor și o separă ca un întuneric de lumina lui”.

Cea de-a doua luptă este gustarea cu măsuri din hrană uscată (legume, fructe crude) și din apă, care susține asprimea postului și „separă ca o sabie refluxul care vine din ghiftuială”.

Sporind și mai mult, creștinul care postește trebuie să taie de la el orice faptă rea și mai ales vorbirea cea multă.

„Tăiată fiind lucrarea plăcerii care destramă și moleșește sufletul și trupul, odrăslesc cu ușurință virtuțile și în gură înfloresc cuvintele potrivite și imnele dumnezeiești”.

A patra treaptă a postului este trezvia, prin care creștinul ia aminte la gândurile sale, ca să fie curate. El nu trebuie să permită amintirilor păstrate în chip pătimaș să pătrundă în minte. Nici sufletul nu trebuie lăsat „să-și găsească plăcerea prin convorbirea cu gândurile”. Astfel că, de la prima ivire a lor în minte, trebuie alungate cu desăvârșire.

A cincea luptă este păzirea ochilor și a urechilor, ca aceste două ferestre să redea doar lucrurile frumoase și curate. Ele trebuie să se închidă și să se deschidă cu discernământ, astfel ca mintea să rămână netulburată și plină de lumină.

În a șasea luptă se vor șterge toate imaginațiile întipărite în gândire prin deasa rugăciune și meditarea la cuvintele lui Dumnezeu.

Eliberându-se astfel de pofte și de grija celor pământești, „mintea urcă străbătând spre Dumnezeu, și se desfată de veselia care țâșnește de acolo și se învrednicește de fericirea negrăită”.

Postul îl ajută pe creștin să păzească darurile date de Dumnezeu, spune Părintele Teolipt. Strămoșul Adam ne învață acest lucru. Căci el, a avut dintru început drept călăuză postul cel binefăcător.

Dar când a încălcat porunca postului și a mâncat din pomul oprit, a pierdut desfătarea Raiului.

_______________________________

Sursă: Cuviosul Teolipt al Filadelfiei: https://marturieathonita.ro/postul-cel-usor-si-preacinstit/

1 comentariu

  1. Nu postul mâncărurilor întunecă inima oamenilor !Un post fără gânduri necurate și negative ,fără ură ,cu mai multa iubire și înțelegere.

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.