RUGĂCIUNE împotriva RĂZBOAIELOR și a năvălirii altor neamuri peste noi

Războaiele, dezastrele naturale și catastrofele sunt urmări ale păcatelor oamenilor. Ele pot fi „prevenite” prin rugăciune, pocăință și îndreptarea vieții.

Ca să fie pace într-un oraș, într-un stat, într-o comunitate de oameni, mai mică sau mai mare, toți trebuie să se roage, spunea Sfântul Siluan Athonitul.

Rugaciune impotriva razboaielor

Rugăciunea are mare putere să schimbe planurile lui Dumnezeu și să oprească urgia Sa asupra noastră. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să înmulțim rugăciunea și să cerem de la Dumnezeu îndurare.

Războaiele care ne pasc nu sunt numai cele cu arme și bombe, care curmă trupuri și vieți pământești, ci și cele duhovnicești, care întrebuințează arme psihologice și ucid oamenii sufletește.

Pentru apărarea împotriva celor care vor să ne atace credința, istoria și neamul, familia și tradițiile, trebuie să ne facem rugăciune.

Rugăciune împotriva războiului

Această rugăciune a fost alcătuită de Fericitul Filotei din Faros, ucenicul Sfântului Ierarh Nicolae.

Dumnezeu părinților noștri, Doamne ai milă, Tu Cel Care ai făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt pe el. Tu, Cel Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, Te-ai coborât din ceruri și Te-ai făcut om asemenea nouă întru toate, în afară de păcat.

Tu, Cel Care sus pe lemnul crucii Ți-ai întins preacuratele Tale mâini și Ți-ai vărsat preacinstitul Tău sânge ca să ne răscumperi din blestemul legii, și ne dăruiești Împărăția Ta cea veșnică. Tu, Cel Care ne-ai învrednicit să Te numim „Tată”, și să cerem Împărăția și dreptatea Ta, să se facă voia Ta cea sfântă, precum în cer, așa și pe pământ.

Tu, Cel Care ne-ai dat sfânta poruncă da dragostei, zicând: „Aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiți unii pe alții, și întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea iubire unii pentru ceilalți”. Tu, Cel Care ne-ai dat pacea Ta zicând: „Pacea Mea vă dau vouă”, fii-ne milostiv și miluiește-ne pe noi cu puterea Ta cea mare.

Mărturisim înaintea măreției Tale că am nesocotit dumnezeieștile Tale porunci. Am păcătuit, suntem păcătoși, suntem călcători de lege, nimic bun n-am făcut și nici nu am făcut precum ni s-a poruncit nouă, și nimic bun nu avem în noi.

Pentru aceasta, după dreptate suntem pedepsiți și biciuiți și amenințați, și nu există nici o nădejde de mântuire dacă nu Îți vei întoarce spre noi milostivirile Tale.

Cunoscând nețărmurita Ta milă și milostivirea Ta cea multă către noi, ne apropiem îngenunchiați și cu inima smerită și înfrântă Te rugăm:

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne pedepsești pe noi. Deschide, Doamne, milostivirile iubirii Tale de oameni, și primește această rugăciune adusă Ție din buzele noastre cele necurate.

Și dacă rugăciunea noastră, a nevrednicilor și a păcătoșilor nu este auzită, atunci să fie auzite rugăciunile aleșilor și sfinților Tăi, cei care de la o margine la alta a pământului Te roagă, Îți strigă și Te roagă, cei care pentru Tine s-au nevoit și și-au vărsat sângele lor.

Pe Tine Te roagă (aici vom pomeni numele sfinților români, ale drept-credincioșilor voievozi și ale sfinților cu moaște întregi care ocrotesc regiunile și marile orașe ale țării noastre).

Cu aceștia toți, împreună cu toți sfinții din vechime și din vremurile noastre și împreună cu Preacurata, Preacinstita Ta Maică, Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Te rugăm, fii milostiv față de poporul Tău.

Aceste rugăciuni și cereri primindu-le, Doamne, mântuiește și păzește întregul nostru popor, și Biserica și toate orașele și satele de amenințarea altor neamuri, și de orice altă mânie, primejdie, nevoie și necaz.

Scoală, Doamne, într-ajutorul nostru, și ne izbăvește pe noi pentru slava numelui Tău. Să învie Dumnezeu, și să se risipească vrăjmașii Lui, și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul.

Întărește, Doamne, iubitoarea de Hristos oaste, cu dreapta Ta cea puternică, ca avându-Te pe Tine împreună-luptător și împreună-ajutător, să biruiască pe acești vicleni și stricați vrăjmași ai noștri, care în zadar au căutat spre turma Ta.

Grăbește-Te Doamne, înainte de a cădea noi în robia acestor vrăjmași hulitori. Hristoase, Dumnezeul nostru, arată crucea Ta biruitoare în războaie, și fă cunoscută puterea credinței noastre ortodoxe.

Împacă lumea ta întreagă, împrăștie între neamuri pe cei ce doresc războiul, întoarce-i pe toți la dumnezeiasca cunoaștere, ca devenind cu toții o singură turmă, să Te aibă pe Tine Păstor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitor și Izbăvitor al nostru. Amin”.

________________________________

Sursă: Cuvântul Ortodox: http://www.cuvantul-ortodox.ro/rugaciune-pentru-razboi-navalirea-altor-neamuri-usor-adaptata-filotei-zervakos-2/

Loading...

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.