RUGĂCIUNE pentru UNIRE – Părintele Sofronie Saharov

Această rugăciune se referă la unirea duhovnicească a oamenilor de aici și de pretutindeni. Așa cum Sfânta Treime – Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh una sunt, așa trebuie să fim și noi una în gândire, în simțire și în viețuire.

Arhimandritul Sofronie Saharov a alcătuit această rugăciune făcând referire la rugăciunea Mântuitorului pentru unirea oamenilor în credința cea dreaptă, care este ortodoxia.

Rugaciune pentru unire

Hristos Domnul S-a jertfit ca să-i întoarcă pe copiii cei pierduți ai lui Dumnezeu și să-i aducă laolaltă pe toți.

Această unitate spirituală are ca liant principal dragostea. Doi oameni, un grup de oameni, un stat și lumea întreagă nu pot sta împreună decât prin iubire.

Când relațiile dintre oameni sunt bazate pe dragoste, pe iertare, îngăduință și blândețe, toate ispitele celui rău sunt risipite. Toate greutățile dispar, răutatea este izgonită afară și cele ale vieții devin frumoase și lesnicioase.

Relațiile întemeiate pe iubire nu pier niciodată. Dragostea pe care o purtăm unii față de ceilalți nu se diminuează odată cu timpul sau cu despărțirea noastră vremelnică prin părăsirea acestei lumi. Dragostea nu moare niciodată, spune Sfântul Apostol Pavel.

Se cuvine dar să ne rugăm mai mult pentru unitatea dintre soți, dintre părinți și copii, dintre rudenii, dintre prieteni, dintre conducători și supuși, dintre tineri și bătrâni. Pentru întărirea relațiilor familiale și sociale, pentru împăcarea celor dezbinați, pentru întoarcerea celor rătăciți sau înstrăinați

 

 

Rugăciunea Părintelui Sofronie pentru unire

Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cela ce ridici păcatul lumii, Cela ce înălțându-Te pe muntele Golgotei ne-ai răscumpărat din blestemul legii și ai zidit din nou chipul Tău cel căzut, Cela ce pe Cruce mâinile Ți-ai întins spre a aduce laolaltă pe toți copiii Lui Dumnezeu cei risipiți și trimițând pe Preasfântul Duh, la unire pe toți i-ai chemat.

Tu dar, raza Tatălui fiind, înainte de a păși spre această mare lucrare de sfințenie a răscumpărării lumii, Te-ai rugat către Tatăl Tău ca toți una să fim, precum și Tu una ești împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
Însuți dăruiește nouă har și înțelepciune ca să împlinim în toate zilele această poruncă și ne întărește în nevoința acelei iubiri pe care o ai poruncit-o nouă zicând: ,,Să vă iubiți unul pe altul precum și Eu v-am iubit pe voi”.

Prin Duhul Tău cel Sfânt dăruiește nouă puterea de a ne smeri unul către altul, luând aminte la aceea, că cel ce iubește mai mult, mai mult se și smerește; învață-ne să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții; să ne purtăm poverile unii altora cu răbdare și ne unește în legătura neclintită a dragostei în numele Tău cel Sfânt dând nouă și a vedea în fiecare din frații și surorile noastre chipul Slavei Tale Celei negrăite și a nu uita că fratele nostru este viața noastră.

Așa Doamne, Cela ce ne-ai adunat laolaltă întru bunăvoirea Ta, fă-ne pe noi a fi cu adevărat o familie, viețuind cu o singură inimă, cu o voie, întru o singură iubire, după sfatul Tău cel mai înainte de veci.

Umbrește lucrarea aceasta și o acoperă cu acoperământul Preacuratei Maicii Tale și a tuturor Sfinților Tăi, binecuvântând și ocrotind pe fiecare ce se ostenesc în lucrarea faptelor bune.

Păzește-ne adică de gânduri stricăcioase, de cuvinte necuvioase și de înclinări ale inimii ce surpă pacea și încrederea; ca să dăinuiască această lucrare, întemeiată fiind, pe piatra Sfântului Tău Cuvânt, ca toți să aflăm odihna întru Tine, Blândul și Smeritul Împărat al nostru, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.