Cine a scris Biblia?

La această întrebare aparent simplă, mulți sunt cei care, chiar și dintre credincioși, nu știu să răspundă sau nu au un răspuns tocmai corect.

Unii ar fi tentați să spună că Dumnezeu sau Iisus Hristos au scris-o, și nu sunt departe de adevăr, întrucât majoritatea pildelor și învățăturilor aparțin Mântuitorului sau profeților și evangheliștilor care au fost insuflați de Duhul Sfânt.

Cine a scris Biblia

Biblia este probabil cea mai fascinantă carte din lume. Pildele rostite de Mântuitorul sunt pline de semnificații și taine încă neelucidate.

Este împărțită în două părți principale: Vechiul Testament și Noul Testament. Nu există un singur autor, iar textele nu au fost toate scrise în același timp, nici măcar în aceeași perioadă.

Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți, pe care tradiția iudaică și Biserica Ortodoxă le recunoaște ca fiind canonice. Celelalte 14 cărți sunt considerate folositoare pentru suflet.

În Noul Testament găsim 27 de cărți canonice, aprobate de Sinodul din Laodiceea din secolul al IV-lea și de Sinodul al VII-lea Ecumenic.

Cumulate, toate cărțile regăsite în Biblie sunt 80 la număr, din care 66 sunt validate de Biserică ca fiind alcătuite prin inspirație de la Duhul Sfânt.

Înalt Prea Sfințitul Bartolomeu Anania numește Sfânta Scriptură „cartea care cuprinde cărțile”.

„Orice bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu; Biblia e însăși rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni și prin oameni. Inspirată de Duhul Sfânt, ea e Cartea devenită cărți”.

________________________

Cele mai multe texte din Vechiul Testament au fost scrise în limba ebraică, iar cele din Noul Testament în limba greacă (mai puțin Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, care a fost scrisă în aramaică.

După extinderea Imperiului Roman, textele biblice au început să fie traduse în diferite limbi, ajungând în multe colțuri ale lumii.

cine a scris Biblia

Cine a scris Vechiul Testament:

• Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numelere și Deuteronumul – Moise
• Iosua Navi și Judecători – Iosua Navi
• Rut – Samuel, după Talmudul Babilionian, ceea ce este puțin probabil
• Cartea Întâi a Regilor și Cartea a Doua a Regilor – unele părți pot fi scrise de Samuel și ucenicii săi
• Cartea a Treia a Regilor și Cartea a Patra a Regilor – autor necunoscut; potrivit tradiției ebraice, autor ar fi Ieremia
• Paralipomena 1 și Paralipomena 2 – Ezdra
• Ezdra și Cartea a treia a lui Ezdra – Ezdra și alții
• Neemia – Neemia și alții (probabil unul din autorii Ezdra)
• Estera – autor necunoscut, posibil Mardoheu
• Iov – autor necunoscut
• Psalmii – David, fiii lui Core, Asaf, Solomon, Moise și alții
• Proverbele lui Solomon – Solomon și alții
• Eclesiastul – probabil Solomon
• Cântarea cântărilor – Solomon, autor al primului verset
• Isaia – Isaia
• Ieremia, Epistola lui Ieremia și Plângerile lui Ieremia – Ieremia
• Iezechiel – Iezechiel
• Daniel – Daniel
• Osea – Osea
• Amos – Amos
• Miheia – Miheia
• Ioil – Ioil
• Avdia – Avdia
• Cartea lui Iona – Iona
• Naum – Naum
• Avacum – Avacum
• Sofonie – Sofonie
• Agheu – Agheu
• Zaharia – Zaharia
• Maleahi – Maleahi
• Cartea lui Tobit – Tobit
• Iudita – Iudita
• Baruh – autor necunoscut
• Cântarea celor trei tineri – autor necunoscut
• Cartea Înțelepciunii lui Solomon – autor necunoscut
• Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah – autor necunoscut
• Istoria Susanei – autor necunoscut
• Bel și Balaurul – autor necunoscut
• Cartea Întâi a Macabeilor – autor necunoscut
• Cartea a Doua a Macabeilor – autor necunoscut
• Cartea a Treia a Macabeilor – autor necunoscut
• Rugăciunea lui Manase – autor necunoscut

________________________

Cine a scris Noul Testament

• Matei – Matei
• Marcu – Marcu
• Luca – Luca
• Ioan – Ioan
• Faptele Apostolilor – Luca
• Romani, I Corinteni, II Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, I Tesaloniceni, II Tesaloniceni, I Timotei, II Timotei, Tit, Filomon și Evrei – Pavel
• Iacob – Iacob
• I Petru și II Petru – Petru
• I Ioan, II Ioan, III Ioan, Apocalipsa – Ioan
• Iuda – Iuda, ruda Domnului

________________________

Surse:

1. Ortodoxia Tinerilor, Cine a scris Biblia: https://ortodoxiatinerilor.ro/intrebari-incomode/17986-cine-a-scris-biblia

2. Ziarul Lumina, Când au fost scrise cărţile Bibliei: http://ziarullumina.ro/cand-au-fost-scrise-cartile-bibliei-66803.html

1 comentariu

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.