Schimbarea la Faţă a Domnului (6 august) – semnificații și rugăciune

Sărbătoarea Schimbării la față a Domnului Iisus Hristos are numeroase semnificații. Acest eveniment, pe care creștinii îl reactualizează și îl retrăiesc în fiecare an, desprinzând noi și noi sensuri, a avut loc cu 40 de zile înainte de Patimile Mântuitorului.

Mitropolitul Hierotheos Vlachos spune că scopul acestei „schimbări” a fost tocmai acela de a le arăta ucenicilor adevărata Sa slavă, ca atunci când Îl vor vedea răstignit, să nu slăbească în credință.

Schimbarea la Faţă a Domnului

„Scopul Schimbării la Față a lui Hristos a fost acela de a-i întări pe ucenici în credința că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru a nu se face șovăielnici la vederea celor care aveau să se petreacă în zilele următoare”.

Acest lucru îl redau și rugăciunile care se citesc în Biserică în această sfântă zi:

„Mai înainte de cinstită Crucea Ta și de patimă, luând pe cei mai aleși dintre sfințiții ucenici, în Muntele Taborului Te-ai suit Stăpâne” […] că dacă Te vor vedea răstignit, au să cunoască patima cea de bunăvoie și lumii să propovăduiască că Tu ești cu adevărat raza Tatălui”.

Părintele Iachint Unciuleac de la Mănăstirea Putna spunea foarte frumos că atunci, pe Muntele Tabor, Mântuitorul a revărsat „în inimile ucenicilor Săi un strop de bucurie înaintea unui noian de suferințe, încredințându-i, printr-o minune de taină, că El este cu adevărat Mesia, Cel vestit de prooroci”.

În acele clipe, în care lumina dumnezeiască i-a făcut pe ucenici să cadă cu fața de pământ, neputând suferi strălucirea cea mai puternică decât a soarelui, Hristos Domnul „a aprins în sufletele lor o candelă a nădejdii înaintea unui val de întuneric. Le-a îngăduit să guste cereasca lumină, pentru ca în vremea răstignirii să nu se îndoiască”.

Acest lucru trebuie să-l reținem și noi în vremea ispitelor și a încercărilor. Oricât s-ar primejdui sufletul nostru din pricina necazurilor, nu trebuie să ne pierdem credința în Dumnezeu și în ajutorul Său.

Vom putea ieși la lumină din bezna deznădejdii privind la Hristos, Mântuitorul nostru, nădăjduind la slava cea cerească făgăduită celor care vor răbda până la capăt cu credință și smerenie și nu se vor lepăda de Domnul.

Sfântul Teofan Zăvorâtul spune că prin schimbarea Sa la față, Hristos ne arată „la ce slavă ridică El în sine firea omenească”. Pentru a ajunge la această slavă, noi trebuie să ne schimbăm lăuntric, și acest lucru nu este posibil fără harul lui Dumnezeu, care vine prin Sfintele Taine.

„Trebuie să ne schimbăm la față lăuntric în această viață, ca în cea viitoare să primim slava în care a arătat Domnul omenitatea Sa când S-a schimbat la față.

Iată spre ce trebuie, prin urmare, să se îndrepte toată grija noastră: să ne zidim după omul lăuntric (Romani, 7, 22) […]”

_______________________________

Rugăciune la Schimbarea la față a Domnului

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsă, şi eşti Strălucire Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasului Său! La plinirea vremii ai venit, Tu, pentru mila cea nespusă faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip de rob luând, Te-ai smerit pe sine, ascultător fiind chiar până la moarte.

Totuşi, înainte de Cruce şi de pătimirea cea de bunăvoie, în muntele Taborului, Te-ai Schimbat la Faţă, întru slava Ta dumnezeiască, înaintea sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci când Te vor vedea răstignit şi dat morţii să priceapă că pătimirea este de bunăvoie şi dumnezeiască.

Învredniceşte-ne şi pe noi, pe toţi, să prăznuim Preacurata Schimbare la Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel sfânt, în sălaşul sfintei Slavei Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo, împreună cu sfinţii, Faţă către faţă, să vedem slava Ta, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

_______________________________

Surse bibliografice:

1. Cuvântul Ortodox, SCHIMBAREA LA FATA. Talcuirea amanuntita a Praznicului, de Mitropolitul Hierotheos Vlachos: http://www.cuvantul-ortodox.ro/schimbarea-la-fata-predica/

2. Cuvântul Ortodox, SCHIMBAREA LA FATA. Predica Parintelui Iachint. TABORUL: CANDELA NADEJDII INAINTEA UNUI VAL DE INTUNERIC: http://www.cuvantul-ortodox.ro/taborul-candela-nadejdii-inaintea-unui-val-de-intuneric/

3. Cuvântul Ortodox, SCHIMBAREA LA FATA. Sfantul Teofan Zavoratul ne dezvaluie intelesul marii sarbatori. SLAVA LA CARE SUNTEM CHEMATI: http://www.cuvantul-ortodox.ro/schimbarea-la-fata-sfantul-teofan-zavoratul-ne-dezvaluie-intelesul-marii-sarbatori-slava-la-care-suntem-chemati/

1 comentariu

  1. Amin. Doamne ajuta tuturor!

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.