Răbdarea este puterea care calmează sentimentele de supărare și revoltă, liniștește DURERILE și suferințele grele – Sfântul Nectarie

Cea mai înaltă, cuprinzătoare și puternică pildă de răbdare ne-a dat-o Mântuitorul. 

Nimeni nu a arătat vreodată atâta răbdare în suferirea durerilor, a ocărilor, a acuzațiilor nedrepte, a jignirilor și a fărădelegilor oamenilor ca Fiul lui Dumnezeu, deși era întru totul neprihănit și fără de păcat.

Rabdarea este puterea care calmeaza sentimentele de suparare si revolta – Sfantul Nectarie

Rabdarea este puterea care calmeaza sentimentele de suparare si revolta – Sfantul Nectarie

Răbdarea lui Dumnezeu se vede și acum, și până la sfârșitul veacurilor, căci El îndelung rabdă fărădelegile și păcatele noastre, din multa Sa iubire, așteptând întoarcerea noastră.

Se cuvine ca și noi să-L imităm, pe cât putem, pe Ziditorul nostru, silindu-ne să arătăm răbdare față de cei care ne supără, față de nedreptăți, față de greutăți, de boli și de față de necazurile ce vin asupra noastră în viața aceasta.

Toți cei care L-au urmat pe Domnul, s-au sfințit prin îndelunga lor răbdare, smerenie și supunere față de voia lui Dumnezeu.

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina spune foarte frumos că răbdarea este o putere morală care „calmează sentimentele de supărare și revoltă, ce izbucnesc în inima omului”

Ea acționează precum un medicament, liniștind durerile și suferințele grele.

Dar cei mai mulți dintre noi răbufnim îndată ce ne supără cineva și nu putem răbda cuvântul greu al fratelui sau apăsarea necazurilor.

Unii oameni se răzvrătesc atât de tare în vremea încercărilor, încât ajung să se mânie pe Dumnezeu.

Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre răbdarea suferințelor:

„Între noi însă sunt oameni, care când li se va întâmpla ceva rău, când sunt jigniți de cineva, sau cad în boală, fie aceasta durere de picioare, de cap, sau oricare alta, îndată izbucnesc din ei hulele”. 

Unii ca aceștia nu știu cât de mult folos aduce răbdarea durerilor fără cârtire, pentru mântuirea lor.

„Ce faci, o, omule? Hulești tu pe Dumnezeu, binefăcătorul tău, Mântuitorul tău, apărătorul și îngrijitorul tău?

Oare prin hulire faci tu suferința ta mai lesnicioasă? Nu! O sporești prin nerăbdarea ta și prin păcatul tău, și-ți faci chinul mai strașnic”.

În toate greutățile vieții se cuvine să ne purtăm cu multă răbdare și smerenie, cugetând la nespusa suferință pe care a răbdat-o Domnul pentru noi, aducându-I pururea laudă și mulțumire.

„Cât de multe neplăceri nu întâmpinăm noi în toate zilele, și ce suflet tare se cere, spre a nu fi cineva supărat și nerăbdător, ci a proslăvi, a lăuda și a cinsti pe Cel ce îngăduie a veni asupra noastră astfel de ispite!”

Să ne facem următori ai răbdării lui Iov, care deși era drept, n-a fost lipsit de ispitire.

Căci El a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. El Însuși pune umărul la crucea noastră și face povara ușoară.

„Cât de multe nenorociri și buimăceli neașteptate nu dau peste noi? Și totuși, cineva trebuie să înăbușe gândurile cele rele, și să nu învoiască limbii a grăi lucruri păcătoase, încă și fericitul Iov a răbdat mii de patimi, și totuși n-a încetat a proslăvi pe Dumnezeu”.

Din lacrimile noastre să facem scară către cer, din durerea noastră să facem rugăciuni care se înalță cu umilință la Dumnezeu, prin pătimirea noastră să ne lipim cu inima de Cel Care a pătimit pentru noi, cerând ajutorul Lui.

Sfântul Nectarie spune că „întristare naște răbdarea, răbdarea adâncește experiența, iar aceasta din urmă produce nădejdea. Iar nădejdea nu este înșelată niciodată”.

Răbdarea este cea mai de seamă virtute pe care trebuie să o dobândim, pentru că fără ea nimeni nu se poate mântui, după cuvântul Domnului: „Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 10).

Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei mărturisește că „răbdarea este mijlocitoare tuturor bunurilor spirituale, calea spre fericire, hrănitoare a speranței în viața veșnică”.

După cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, răbdarea este „temelia reușitelor, limanul cel neînviforat”.

_________________________________

Surse bibliografice:

1. Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Editura Egumenița, pp. 55-57: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/despre-rabdare

2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Răbdarea în suferințe, Cuvânt la Duminica a 31-a după Cincizecime: https://www.ioanguradeaur.ro/161/rabdarea-in-suferinte/

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.