RUGĂCIUNE către Sfântul Pahomie cel Mare (15 mai) pentru viață pașnică, sănătate și rodirea pământului

Sfântul Pahomie cel Mare, pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an în data de 15 mai, este unul din marii părinți ai pustiei.

Este de altfel considerat întemeietorul vieții monahale și primul care a formulat reguli pentru o viețuire ascetică de obște.

Sfantul Pahomie cel Mare

Aceste reguli i-au fost descoperite de Dumnezeu printr-o vedenie de înger, care i s-a arătat în chipul unui monah îmbrăcat în schimă. Îngerul i-a dat sfântului Pahomie o tăbliță de aramă, pe care erau scrise rânduielile vieții de pustnicie, pravila și așezământul monahal pentru cei care vor voi să le urmeze. Ele au constituit mai târziu temelia regulilor Sfântului Vasile cel Mare.

Citind viața Sfântului Pahomie cel Mare, găsim în ea multă blândețe și îngăduință față de cei care greșesc, dar totodată dreptate și pedeapsă pentru cei care se încăpățânează să stăruie în greșeală și nu voiesc să se îndrepte.

Sfantul Pahomie cel Mare

Acest mare sfânt spunea că cei care sunt stăpâniți de diverse patimi trebuie sfătuiți de două până la zece ori, iar dacă nu vor voi să se lase de păcat sau de năravul lor rău, să fie pedepsiți – fie prin post (apă și pâine), fie prin alt fel de pedeapsă care să ajute la vindecarea lor.

Aici se referea la cei mânioși, buclucași sau care se supără din lucruri de nimic, la cei care năpăstuiesc pe cei nevinovați sau aduc dovezi nedrepte împotriva aproapelui, la cei care ațâță pe alții, la cei care cârtesc și se plâng de ostenelile lor, la cei neascultători, certăreți, cârcotași și mincinoși, la cei care seamănă gâlceavă și neînțelegeri prin limba lor slobodă, la cei care se arată nepăsători sau disprețuitori față de frații căzuți în deznădejde, la cei care judecă cu nedreptate, la cei care iau partea celor care păcătuiesc și apără pe cei care greșesc, la copiii leneși și la cei care nu se tem de păcate.

Din prea multa iubire de oameni, Sfântul Pahomie cel Mare căuta să îndrepte pe cei greșiți și să tămăduiască pe cei bolnavi de patimi sufletești prin mijloace aspre și drepte. Dorea mult ca ucenicii săi să viețuiască în virtute, curăție și sfințenie.

________________________________________

Rugăciune către Sfântul Pahomie cel Mare

O, preafericite și preacuvioase Părinte Pahomie, ascultă-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție: du rugăciunea către milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, căci tu pururea salți în bucurie cu sfinții și cu puterile cele fără de materie înaintea Lui.

Roagă milostivirea lui Dumnezeu, să nu ne osândească pentru fărădelegile noastre, ci să facă cu noi după mare mila Lui. Cere pentru noi viață pașnică, sănătate trupească și sufletească, roduri îmbelșugate pământului, întru toate belșug și binefacere, iar noi să-i întoarcem toate bunătățile cele dăruite nouă spre mărirea Lui și binecuvântarea și ajutorul Lui.

Întărește-ne, Doamne, pe calea care duce la locașurile celor sfinți, unde este glasul neîncetat al lăudătorilor care văd pururea frumusețea cea nespusă a Feței Tale.

Sfântă Biserica Ta o ferește de dezbinări, pe credincioși întărește-i, rătăciți-i întoarce-i pe calea credinței, pe toți ne mântuiește spre slava lui Dumnezeu, după mare mila Ta.

Iar noi, cu mulțumire ne vom închina Preasfintei Treimi în trei fețe: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (din Acatistul Sfântului Pahomie cel Mare).

________________________________________

Surse bibliografice:

1. Doxologia, Rugăciune către Sfântul Pahomie cel Mare: https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciune-catre-sfantul-pahomie-cel-mare

2. Cuviosul Pahomie cel Mare, Regulile monahale, Editura Credința Strămoșească

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *