„Cel care nu se face părtaș la vorbirea de rău se va învrednici a locui cu îngerii” – Sfântul Efrem Sirul

Dumnezeu ne-a zidit din dragoste, din dorința ca toți oamenii să petreacă în iubire și să se desăvârșească în iubire. Dumnezeu Însuși este iubire, după cum spune Sfântul Apostol Ioan.

Pentru aceasta, toate simțămintele noastre, toate gândurile, gesturile noastre și faptele noastre trebuie să fie izvorâte din iubire și să răspândească iubire, asemenea Celui Care ne-a creat din iubire.

Trebuie să știm că ura, răutatea, vorbirea de rău, judecarea semenilor, invidia, certurile și toate celelalte lucrurile rele care se petrec între oameni sunt semănate de diavol – vrăjmașul lui Dumnezeu.

Cuvântul „satana” aceasta înseamnă – „dezbinătorul”, cel care voiește ca oamenii să se afle mereu în conflict, să se urască, să-și facă rău unul altuia și să nu guste din iubirea lui Dumnezeu și iubirea frățească.

Cuvintele de ocară pe care le adresăm semenilor noștri sunt ca o ucidere spirituală, deoarece ele rănesc profund sufletul. Vorbirea de rău și bârfa sunt păcate grele, vrednice de osândă, însă noi le considerăm firești, normale, obișnuite.

Cu toții greșim și suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, însă este mai ușor să vedem păcatele celorlalți decât pe ale noastre.

„De multe ori suntem înclinați să vorbim de rău pe cineva, să colectăm tot felul de bârfe pe seama oamenilor. Dacă cineva greșește, imediat se întinde povestea că X a făcut o greșeală. Și? Și tu faci, și eu fac. De ce colportați aceste știri și le răspândiți?”

Părintele Gheorghe Calciu spunea că tot ce auzim rău despre cineva trebuie să dăm uitării, pentru a nu lăsa răutatea să ne atingă sufletul.

„Din toate bârfele, faceți un mormânt în voi, îngropați-le în adâncul sufletului vostru și faceți-le uitate! Pentru că toate aceste lucruri sunt spre dezbinare”.

Chiar dacă ceea ce auzim este adevărat, trebuie să dăm dovadă unui caracter nobil, care nu se pretează la josniciile bârfitorilor, nici nu-și pleacă urechea la clevetiri. Ci, asemenea unui om care voiește să se asemene Ziditorului său, trece cu vederea, acoperă greșelile celorlalți cu mantia dragostei sale, păstrează curăția minții și a inimii, și nu se poartă cu răutate față de nimeni.

Sfântul Efrem Sirul îl fericește pe cel care nu-și spurcă limba și inima cu vorbirea de rău a semenilor săi.

„Cel care nu vorbește de rău pe aproapele, s-a păstrat fără prihană. Cel care nu a vorbit de rău pe aproapele, a dobândit o comoară care nu-i poate fi furată.

Cel care nu este în cârdășie cu vorbitorul de rele va fi împreună locuitor cu îngerii. Cel care nu și-a otrăvit urechile și limba cu cuvinte urâte, acela are buzele lui pline de roadele Duhului Sfânt. De aceea, cu adevărat fericit este omul care s-a ferit de vorbirea de rău”.

Sfântul Ioan din Kronstadt ne arată, prin pilda vieții sale, cum ne putem păzi de vorbirea de rău. Cum trebuie să procedăm atunci când suntem prinși într-o conversație defăimătoare la adresa cuiva.

Sfântul Ioan nu suferea să vorbească de rău pe oameni, sau să se audă vorbindu-se astfel de cineva. De aceea, când unii începeau să-i judece pe alții de față cu el, încerca să schimbe vorba.

Dacă nu izbutea, îi spunea celui care vorbea: „Să nu-i judecăm pe alții, noi înșine avem neajunsuri. Să ne gândim numai la păcatele noastre”.

Altă dată, pe când era tânăr, Părintele Ioan a fost chemat la Judecătorie să mărturisească împotriva unei persoane din oraș, învinuită pentru faptele sale. El însă a vorbit numai de bine despre acea persoană care avea multe acuzații.

Deși unii dintre cei care slujeau împreună cu el îl huleau și îi făceau rău, el niciodată nu se plângea, nu grăia împotrivă, nu judeca, ci tăcea și răbda toate cu smerenie.

__________________________________________________________________________________________________________

Surse:

1. Doxologia, Să nu-i judecăm pe alţii, noi înşine avem neajunsuri! https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/sa-nu-i-judecam-pe-altii-noi-insine-avem-neajunsuri

2. Ortodox.md., Despre vorbirea de rău: http://ortodox.md/despre-vorbirea-de-rau/

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *