Clicky

Rugăciune către Sfânta Muceniță TATIANA de la Craiova (12 ianuarie)

Sfinții s-au făcut următori lui Hristos în smerenie, în dragoste, în pătimire, în răbdarea durerilor, a lipsurilor și a multor feluri de nevoi, și pentru aceasta au dobândit mult har de la Dumnezeu.

Unii s-au arătat grabnici ajutători și puternici mijlocitori după moarte, alții au primit darul de a săvârși minuni și tămăduiri încă din timpul vieții lor pământești, după cuvântul Mântuitorului:

Sfânta Muceniță Tatiana de la Craiova

„Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul” (Ioan 14, 12-15).

Sfinții mucenici au îndurat nespuse chinuri trupești pentru credința în Hristos și dragostea fierbinte față de El. Dumnezeu a răsplătit durerile lor dându-le mare îndrăzneală în rugăciune și harul de a-i ajuta pe oameni în numele Lui.

Așa au primit mucenicii puterea de a face vindecări și mari minuni cu toți cei care i-au chemat în ajutor și au crezut în puterea lor de mijlocire.

Așa cum spune în această frumoasă rugăciune închinată Sfintei Mucenițe Tatiana de la Craiova, pe care o prăznuim în fiecare an pe 12 ianuarie, prin durerile lor, mucenicii tămăduiesc durerile noastre. Prin biruința lor asupra vrăjmașului, ei ne ajută să biruim și noi patimile care ne stăpânesc.

Ei s-au făcut pentru noi pildă de viețuire și mărturisire, zid de scăpare în necazuri și nevoi, mângâiere în întristări, întărire în ispite.

 

 

Rugăciune către Sfânta Muceniță Tatiana de la Craiova

O, Sfântă Tatiana, fecioară aleasă a Bisericii dreptmăritoare, ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu în mădularele tale mucenicești, fii ocrotitoarea noastră în fața necazurilor și a primejdiilor.

Tu, Sfântă Muceniță, mireasă a lui Hristos Dumnezeu, știind cuvântul: „Oricine va voi să-și scape sufletul său îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va câștiga”, nu te-ai temut, și cu bucurie ți-ai dat viața pentru El.

Sfântă Tatiana, vezi slăbiciunile și neputințele noastre, vezi teama noastră de greutăți și frica noastră de suferință, și nu ne lăsa pe noi, cei ce iubim patimile păcătoase mai mult decât pătimirea pentru Hristos, și nu suntem vrednici de numele de creștini, dar alergăm la ajutorul tău, ca să mijlocești pentru noi pururea la Iubitorul de oameni Dumnezeu, să punem început bun pe calea pocăinței.

Sfântă Muceniță Tatiana, așa cum te-au înconjurat pe tine îngerii, așa să ne înconjoare și pe noi mila Domnului cu rugăciunile tale. Așa cum rănile ți-au fost tămăduite de Hristos, așa să ne fie și nouă tămăduite rănile sufletului prin mijlocirea ta.

Ca întăriți pe piatra credinței, slavă, cinste și închinăciune să înălțăm Unuia în Treime Dumnezeul nostru, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Viața și minunile Sfintei Mucenița Tatiana de la Craiova pot fi citite aici.

_____________________________________________________________________________________________________________

Sursă: Candela Aprinsă, Rugăciune către Sfânta Muceniţă Tatiana: http://candela-aprinsa.blogspot.ro/2010/01/rugaciune-catre-sfanta-mucenita-tatiana.html

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *