RUGĂCIUNE către Maica Domnului pentru ziua de MIERCURI

Această rugăciune a fost scrisă de Sfântul Chiril al Turovului pentru ziua de miercuri, și este închinată Preacuratei Născătoare de Dumnezeu.

În ea găsim cuvinte aspre, dar pline de putere lucrătoare asupra sufletului învârtoșat, ce cu greu își poate cunoaște starea reală în care se află.

Este o datorie sfântă a fiecărui creștin să acorde mai mult timp cercetării de sine, pentru a ajunge la cunoștința păcatelor și a patimilor sale.

Se cuvine ca la sfârșitul fiecărei zile să ne facem socoteala faptelor noastre și să le aducem înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate pe cele rele, săvârșite cu voie sau fără de voie.

Și nu numai cele făptuite cu lucrul, și ci cele săvârșite cu cuvântul și cu cugetul să le cercetăm, pentru a le găsi pe cele vrednice de pedeapsă.

Această rugăciune ne poate ajuta să intrăm într-o stare de umilință, astfel încât să privim cu sinceritate în sufletul nostru pentru a recunoaște păcatele și viciile care ne întinează și ne înstrăinează de Dumnezeu.

Totodată, cuvintele acestei rugăciuni ne aduc mângâiere prin nădejdea în ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului. Căci ea s-a arătat folositoare în nenumărate neputințe trupești și sufletești. Să nu încetăm a o chema cu credință în ajutorul nostru.

 

 

Rugăciune către Maica Domnului

Doamna mea, de Dumnezeu Născătoare! Milostivește-te spre mine, acela ce mult am păcătuit și am călcat cu mintea cea de sine stăpânitoare poruncile Fiului tău și Dumnezeului meu.

Nu e în mine loc curat, ci totul este spurcat. Nu astupa urechile îndurărilor tale, ci auzi pocăința mea; nu întoarce fața ta de la ruga trândavului meu suflet; nu trece cu vederea mișcările necuratelor mele buze, ci primește suspinarea sărmanei mele inimi, că iată, înaintea ta stau ca un osândit; de întinăciunea păcatului sunt ținut, trupul și sufletul rănite îmi sunt cu totul și sunt vrednic de toată munca.

Tu însă, Fecioară, tinde-mi mâinile tale vindecătoare, pe care L-ai purtat pe Tămăduitorul și Doctorul a toată lumea, pe Domnul nostru Iisus Hristos.

O, Scăparea și Apărătoarea mea! Nu înceta a te ruga Lui pentru mine, că sufletul meu s-a umplut de răutăți, și pentru aceasta mă spăimântez și mă cutremur, cu inima înfrântă și cu lacrimi strig: nu mă lăsa pe mine să pier până în sfârșit, că ai îndrăznire, Doamnă, ca Maică a Celui Preaînalt.

Izbăvește-mă de chinul vrăjmașului; rupe legăturile mele; adu-mă înapoi din roia celor potrivnici, sfărâmă cursele lor, pierde amăgirea lor. Acoperă-mă cu ocrotirea ta, Nădejdea tuturor marginilor pământului, Preasfântă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, mirarea îngerilor, propovăduirea cea înaltă a proorocilor, lauda apostolilor, întărirea cea neclintită a mucenicilor, podoaba cea aleasă a arhiereilor, stăpânirea nebiruită a dreptslăvitorilor împărați și cneji, cinstita podoabă a bisericilor.

Cinului călugăresc îi ești, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, nădejde sfântă; postitorilor le ești, Doamnă împărăteasă, nădejde nebiruită; credincioșilor le ești ocrotire tare, și celor ce sunt bolnavi tămăduire lesnicioasă, celor rătăciți povățuitoare neobosită, în necazuri grabnică ajutătoare, celor urâți de oameni smerenie iubitoare, văduvelor și orfanilor hrănitoare, maicilor veselie lină, fecioarelor curăție și laudă, pruncilor învățătură și înțelepțire, celor care plutesc pe mare liman neprimejduit, călătorilor călătorie netrudnică, truditorilor odihnă bună, săracilor bogăție necheltuită, celor obijduiți acoperământ și scăpare, celor întristați mângâiere necontenită.

Păcătoșilor tu le ești, Doamnă, Maica lui Dumnezeu, apropiere de Dumnezeu; creștinilor tuturor păzitoare nemincinoasă, lumii întregi mântuire neîndoielnică.

O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Tu ești singura mea mângâiere: nu te îngrețoșa de mine, spurcatul, că la mila ta am nădăjduit; stinge în mine focul păcatului, adapă uscăciunea mea cu roua pocăinței, curățește inima mea și mintea de gândurile păcătoase și dă buzelor mele grăire lină și ochilor mei izvor de lacrimi, ca să spăl cu ele tina faptelor mele necuvioase.

Tu, Doamnă, știi necurăția și spurcăciunea ticălosului meu suflet. Către tine suspin din adâncul inimii și rugă aduc ție din întinată gură: milostivește-te, Fecioară, și mă miluiește, caută spre ruga mea, vezi durerea săracului meu suflet.

___________________________________________________________________________________________________________

Sursă: Fragment din Sfântul Chiril al Turovului, Rugăciuni pentru fiecare zi a săptămânii și canoane de pocăință, Rugăciuni pentru ziua de miercuri, Rugăciune după Utrenie, Editura Sophia, 2015, pp. 44-47

9 comentarii

  1. Doamne miluieste-ma pe mine pacatosul. AMIN!

  2. Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, milueste-ma pe mine pacatosul. Amin!

  3. Prea curată Fecioara ai grija de copii necăjiți și de ai mei ! Amin !

  4. DOAMNE AJUTĂ! MULTUMIM PENTRU TOT! AMIN!

  5. Prea Sfanta nascatoare de Dumnezeu milueste-ne pe noi Amin

  6. Rugati-va la Isus Hristos ca El a murit pentru pacatele noastre . Va rataciti pentru-ca nu cunoasteti sclipturile si nici puterea Lui Dumnezau . Asa spune Biblia . In nimeni nu este mintuire afara de Fiul Lui Dumnezeu care a murit pentu omenire .

  7. Slava Tie Doamne, slava Tie. Amin!

  8. Prea sfinta născătoare de Dumnezeu miluiestene pe noi pacatosi amin

  9. Maica Domnului ,fi mie milostiva si te roaga Fiului tau pentru mine .Amin

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play