Rugăciunea de luni către Sfântul Arhanghel Mihail

Sfântul Chiril al Turovului, numit și „Hrisostomul Rusiei Kieviene”, este autorul a mai multor rugăciuni și canoane de pocăință care aduc mult folos sufletesc celor care le citesc.

Acestea au fost frumos înmănunchiate și așezate într-o carte tradusă din rusa veche, apărută în 2015 la Editura Sophia. Cei interesați pot găsi în această carte rugăciuni pentru fiecare zi a săptămânii, precum și trei Canoane de Pocăință către Mântuitorul.

Sfântul Arhanghel Mihail

Rugăciunile sale poartă în ele același duh puternic al pocăinței sincere și curate pe care îl găsim în Canonul cel Mare al Sfântului Isac Sirul, aceleași cuvinte profunde care pătrund până în adâncimile necunoscute ale inimii și ne aduc într-o stare de umilință și cugetare la propriile păcate și fărădelegi.

Sfântul Chiril al Turovului a trăit în secolul al 12-lea, în Bielorusia de ai. Scrierile sale pline de Duh Sfânt au fost la fel de apreciate și puse alături de scrierilor marilor Părinți ai Bisericii.

 

 

Rugăciune pentru ziua de luni, după Utrenie

La voi, ca la niște apărători și păzitori ai vieții mele, eu ticălosul și mult-greșitul (numele), cad rugându-mă și cerând de la mila voastră, văzători ai măriri dumnezeiești, sfinților îngeri, care cu cutremur înconjurați cinstitul tron al Preasfintei Treimi și sunteți luminați de strălucirea cea negrăită a slavei dumnezeiești!

Rugați pe Atotmilostivul și Atotînduratul și de oameni iubitorul Dumnezeu să mă izbăvească de tot răul care se abate asupra mea.

Mihaile, sfinte mai-marele voievod, întâiule închinător al Sfintei Treimi, asupră-veghetorul și păzitorul neamului omenesc, care luminezi cu minunile lumea! Dă-mi și mie a săvârși în chip plăcut lui Dumnezeu petrecerea zilei, neispitit de gânduri rele și fapte viclene.

Deschide urechile auzului meu, ca să aud și să pricep cuvintele cele bune și de suflet folositoare ale lui Dumnezeu și să văd cu ochii lăuntrici că încă sunt cuprins de benza păcatului în care, petrecând în toate zilele vieții mele, L-am mâniat pe Bunul și Cel fără de răutate și Îndelung-răbdătorul Făcător și Stăpân al meu, Căruia stând înainte cu frică, puteri cerești.

Și înălțându-I cântare, rugați-vă pentru mine, cela ce în tot ceasul păcătuiesc, ca să nu mă mănânce pe mine sabia iuțimii Domnului, că fărădelegile mele foarte au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au grumazul meu.

Și încă voi pomeni vremea trecută a vieții mele, că mă știu călcător de lege, pricepând că mai mult decât orice om am făcut cele rele și necuvioase și neplăcute lui Dumnezeu, și mă tem ca nu cândva foc din cer pogorându-se, să mă ardă ori să mă înghită de viu prăpasta cea mai dedesubt.

Dar știind îndelungă-răbdarea și adâncul iubirii de oameni dumnezeiești, nu deznădăjduiesc de sinemi, că nu trimite caznă după vrednicie, ci așteaptă pocăința mea.

_____________________________________________________________________________________________________________

Sursă: Sfântul Chiril al Turovului, Rugăciuni pentru fiecare zi a săptămânii și canoane de pocăință, Editura Sophia, 2015, Rugăciune după Utrenie, pp. 19-21

5 comentarii

  1. Doamne miluieste-ma pe mine pacatosul si imi iarta mie pacatele! AMIN!

  2. Sfinte Arhancheli Mihaile roagate lui Dumnezeu pentru mine pacatoasa si nevrednica
    sa-m erte pacatele mele cele grele! AMIN..

  3. sfinte mihaile, intoarce si pe noi si pe dusmanii nostri l bunatate, credinta, pocainta.

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play