Clicky

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul – puternic izbăvitor din necazuri, ispite, dureri și întristările acestui veac

În reprezentările bisericești ale icoanei Dreptului Judecător, în dreapta scaunului de Judecată al Mântuitorului se află Maica Domnului, iar în stânga Sa îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Puțini dintre noi conștientizăm cât de mare și puternic mijlocitor este Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, și poate că îl chemăm prea puțin în rugăciune.

Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul

Fiind învățător al pocăinței, el se roagă pentru iertarea păcatelor celor care îi cer ajutorul, cerând de la Dumnezeu vreme de pocăință și îndreptare a vieții noastre.

Sfântul Ioan mijlocește și pentru cei adormiți, care s-au mutat din viață în pocăință, dar nu au mai avut timp să-și schimbe viața. Căci acest lucru înseamnă pocăința: înnoirea vieții, schimbarea modului de a gândi, de a vorbi și de a ne comporta, potrivit poruncilor lui Dumnezeu.

Datorită deplinei sale ascultări față de Părintele Ceresc, Proorocul Ioan ne arată totodată chipul fiului iubit de Dumnezeu, a omului nou, curățit de patimi, în care nu viază nimic din cele ale lumii acesteia amăgitoare, stăpânite de diavol și de îngerii lui: slava deșartă, ura, invidia, răutatea, zavistia, iubirea de sine, egoismul, mândria.

El este numit „înger al Tatălui”, căci pentru aceasta s-a născut și a trăit pe pământ, ca să vestească tuturor venirea Fiului lui Dumnezeu în lume și vestea cea bună a mântuirii oamenilor.

Rugăciunile pe care le înălțăm către Sfântul Ioan Botezătorul ne insuflă dorința de a lupta împotriva propriilor patimi și vicii, ne dau tărie să înfruntăm ispitele care ne vin de la trup, de la lume și de la diavoli, și mult sprijin pe calea cea strâmtă care duce către Împărăția Cerurilor.

 

 

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

O, Mergătorule-înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduință și proorocie îngerească te-ai și născut. Numele tău, prin cuvântul Arhanghelului Gavriil, mai înainte s-a vestit.

A ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu din copilărie în pustie ai viețuit, și ca o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseală ai iubit, cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu au fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit.

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului o ai pregătit. Tu cu duhul și cu puterea lui Ilie în lume te-ai arătat, și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat.

Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii.

Tu, de către Însuși Domnul, mai mult decât proroc ai fost mărturisit, și după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Deci, pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creștine te socotește pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El.

De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă și cu lacrimi, te rog pe tine, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum.

Roagă pe Prea-milostivul Dumnezeu ca, cu a Sa nebiruită putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași, să mă sprijinească cu a Sa milă la vreme de ispită, și să mă întărească cu darul Său, pentru rugăciunile Preasfintei și Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, ca și întristările veacului acestuia de acum.

Și așa, prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc mila lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin!”

loading...

6 comentarii

  1. Doamneajuta! Multumesc din suflet ptr rugaciune !Dumnezeu sa ne faca parte de lumina sa Cea sfinta! Amin.amin.amin!

  2. Doamne ajuta pe toata lumea ! Amin !

  3. Slavà lui Dumnezeu pentru toate!Amin!

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *