Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie)

Proorocul Ioan Botezătorul este cel mai mare bărbat născut din femeie, potrivit cuvintelor Mântuitorului. Este de altfel sfântul cu cele mai multe pomeniri și sărbători în calendarul creștin-ortodox:

– Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 23 septembrie
– Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 iunie
– Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe 29 august
– Aflările Cinstitului Cap al Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 februarie și 25 mai
– Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie.

Sfântul Ioan Botezătorul

Biserica a rânduit ca după fiecare praznic împărătesc al Mântuitorului și al Maicii Domnului să se facă pomenire de personajul secundar din cadrul sărbătorii respective.

De pildă, după Buna Vestire, se prăznuiește Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, iar după Botezul Domnul, creștinii îl cinstesc cu laude pe Sfântul Proroc Ioan, cel care a fost Înaintemergătorul și Botezătorul Mântuitorului.

Este considerat cel mai mare dintre prooroci și cel care s-a învrednicit a fi martor Arătării Sfintei Treimi la Iordan. După cum viața sa ni-l înfățișează, Sfântul Ioan Botezătorul a fost înger pământesc și om ceresc.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul

Viețuirea sa era deosebit austeră, așa cum i se cădea unui pustnic să fie. Numeroși asceți și monahi i-au urmat exemplul făcându-se locuitori ai pustiurilor, devenind mari rugători către Domnul și făcători de minuni.

Sfântul Ioan se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste, după cum mărturisesc Sfintele Scripturi. Îmbrăcămintea sa era o haină din păr de cămilă.

Când s-a împlinit sorocul rânduit de Dumnezeu-Tatăl, Sfântul Ioan a ieșit din pustie ca să vestească oamenilor venirea lui Mesia, Răscumpărătorul, Cel despre care au proorocit profeții Vechiului Testament și pe care toți Îl așteptau.

Întreaga lui viețuire pe pământ a fost o jertfă, o ascultare de Părintele ceresc, pentru care a suferit și moarte de martir. Misiunea lui a fost să pregătească poporul pentru Evanghelia iubirii Mântuitorul Hristos.

„În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Spunând: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui” (Matei 3, 1-4).

După ce își împlinește menirea pe pământ și-L botează pe Iisus la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul începe să se „micșoreze”, după cum însuși a spus, lăsând ca oamenii să vadă și să cunoască slava Celui Care a venit să mântuiască lumea.

Mustrând fără cruțare pe cei care făceau fărădelege, Sfântul Ioan își atrage ura Irodiadei, care l-a înduplecat pe Irod să taie capul Proorocului în temniță.

Ioan Botezătorul rămâne în conștiința creștinilor ca Cel care s-a învrednicit a pune mâna pe creștetul Mântuitorului și a-L boteza în repeziciunile Iordanului.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul

El este cinstit ca propovăduitor și dascăl al pocăinței, rugător fierbinte pentru cei adormiți și neîncetat mijlocitor la Tronul Dreptului Judecător.

Sfântul Ioan Botezătorul rămâne un model de asceză, de înfrânare și curăție, de mărturisire a lui Dumnezeu, de rugător și inițiator al vieții monahale și pustnicești.

El este pentru toți creștinii cel care face netedele cărărilor noastre către Mântuitorul Hristos.

După cum o arată sinaxarele, tot în ziua de 7 ianuarie se face pomenire aducerii sfintei sale mâini la Constantinopol.

Potrivit istoriei Bisericii, Sfântul Evanghelist Luca a mers în cetatea Sevastiei, unde era îngropat trupul Sfântului Ioan, și a lua mâna cea dreaptă a Proorocului, aducând-o în Antiohia. Multe minuni s-au înfăptuit printr-însa.

Se spune că la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie), arhiereul înălța și cinstita mână a Botezătorului. Iar când aceasta era înălțată, uneori își desfăcea degetele – însemnând belșug de roade, alteori și le strângea – arătând prin aceasta lipsă de rodire și strâmtorare.

_____________________________________________________________________________________________________________

Sursă: Calendar ortodox: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/ianuarie07.htm

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play