Rugăciune către Sfânta Parascheva (14 octombrie)

Multe și nespuse sunt minunile pe care Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași le face cu cei care o cinstesc cu credință și vin să se atingă de sfântul ei trup, rămas întreg și nestricat de atâtea veacuri.

Zi de zi la racla cu sfintele ei moaște se așază închinători care vin să-i ceară Sfintei ajutorul, sau să-i mulțumească pentru binefacerile ei.

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași

În preajma hramului ei, 14 octombrie, mii de pelerini din întreaga țară revin să se închine sfintelor sale moaște, și întreg orașul freamătă de căldura rugăciunilor acestora.

Unii se roagă pentru vindecarea de boli, alții pentru dobândirea de prunci, pentru împăcare, pentru examene sau pentru rezolvarea unei probleme.

Alții vin să participe la această frumoasă sărbătoare doar pentru a-și arăta evlavia și prețuirea pe care o au față de Sfânta Parascheva.

Cuvioasa Parascheva este cinstită zilnic în Catedrala Mitropolitană din Iași prin citirea Acatistului ei de către preoții și diaconii rânduiți. Rugăciunile către ea curg neîncetat, și nu este clipă în care cineva să nu o cheme pe Sfânta în ajutor, chiar dacă nu au posibilitatea să ajungă fizic la racla ei.

Protosinghelul Valerian Radu scrie în unul din volumele apărute cu binefacerile Sfintei Parascheva, spune că pelerinii simt milostivirea ei care izvorăște din noianul de vindecări al Mântuitorului.

„Ea face totul pentru ei, dăruind puterea supremă dumnezeiască a lui Hristos, Care sălășluiește în ea. Minunile ei sunt ale iubirii atotcuprinzătoare, pe care sfinții le pot manifesta cu ajutorul harului dumnezeiesc prezent și lucrător în ei”.

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre.

Ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul patimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin”.

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *