Clicky

Cel mai important lucru în viață este să ai PACEA sufletului, orice s-ar întâmpla – Starețul Dionisie

Una din trăsăturile fundamentale care definesc starea spirituală a unui creștin autentic este nădejdea deplină în Dumnezeu, în planul Său de mântuire față de toți oamenii.

Un om credincios nu se va înfricoșa niciodată de necazuri sau de primejdii. În smerenia lui, nu se va tulbura de asemenea de relele pe care i le pricinuiesc semenii lui.

Starețul Dionisie Ignat de la Colciu

Din credință izvorăște această siguranță și certitudine că nimic rău nu ne poate vătăma. Din credință se naște pacea sufletului, care ne face imuni la cele mai cumplite încercări.

Starețul Dionisie Ignat de la Muntele Athos, spunea că „cel mai mare lucru este să ai pacea sufletului, în orice situație, orice ți-ar zice cineva”.

Câți dintre noi însă putem rămâne netulburați când cineva ne jignește, pe drept sau pe nedrept? Sau când cineva ne aduce învinuiri, îndreptățite sau nu? Sau când suntem insultați, vătămați trupești, batjocoriți, defăimați, izgoniți, prigoniți?

Noi ne pierdem repede liniștea la cel mai mic cuvânt jignitor pe care ni-l adresează cineva. Iar acest lucru arată lipsa de credință, de smerenie și de dragoste.

Sfinții Părinți erau atât de smeriți și supuși voii lui Dumnezeu încât luau asupra lor greșelile altora și răbdau învinuiri pe nedrept. Sfântul Macarie cel Mare a fost acuzat că ar fi lăsat o femeie din lume însărcinată. La auzul acestor învinuiri, bătrânul nu s-a tulburat, nici nu s-a apărat în vreun fel, ci și-a zis întru sine: „Macarie, de acum ai femeie și copil, trebuie să muncești mai mult ca să-i întreții”.

Și așa se ostenea Cuviosul pentru femeia mincinoasă, iar când i-a venit sorocul să nască, se chinuia cumplit din pricina vinei pe care o aruncase pe omul lui Dumnezeu.

Nevoită fiind să mărturisească adevărul, toți s-au minunat de răbdarea și smerenia Sfântului Macarie. Iar când au alergat să-și ceară iertare pentru bătăile și ocările pe care i le-au adus, Cuviosul fugise deja în altă parte, căci nu voia să primească laudă și cinstire de la oameni.

Starețul Dionisie spunea că omul este cel mai aproape de Dumnezeu când se smerește și se învinovățește pe sine de toate.

Iar când se îndreptățește pe sine, atunci diavolul este cu el. Nicăieri Ortodoxia nu ne obligă să vedem greșelile altuia, ci să ne vedem pe noi și să ne smerim și să ne considerăm mai răi ca toți”.

Iată una din lecțiile majore pe care le învățăm de la sfinți: supunerea desăvârșită față de pronia lui Dumnezeu, smerenia inimii, dragostea dezinteresată față de aproapele, care este în stare să meargă până la jertfa supremă, asemenea iubirii Fiului lui Dumnezeu Care S-a lăsat răstignit pentru mântuirea lumii.

___________________________________________________________________________________________________

Sursă: Extrase din Starețul Dionisie – Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, Editura Prodromos, 2009, pp. 289-297

Cautari:
    cel mai important lucru |

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *