Clicky

Rugăciune către Maica Domnului, ajutătoarea noastră în ziua Judecății

Creștinii au mare nădejde de mântuire în mijlocirea Maicii Domnului. Puterea ei de rugăciune este nebiruită, iar cei care o cinstesc și cer ajutorul ei se învrednicesc de ocrotirea ei în această viață și de apărarea ei în Ziua Judecății.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este mai presus decât toți îngerii, decât toți sfinții și decât toate puterile cerești. 

Îngerii (Sfântul Arhanghel Gavriil) și oamenii (Sfânta Elisabeta) s-au închinat ei ca celei care s-a învrednicit a purta în pântece și a naște pe Fiul lui Dumnezeu.

Ea însăși a spus, plină fiind de Duhul Sfânt, că toate neamurile o vor ferici, arătând prin aceasta harul cel mare și cinstirea dată ei de Dumnezeu.

Ea intervine la Dreptul Judecător pentru mântuirea tuturor creștinilor, iar lacrimile ei nu trec niciodată neauzite de Fiul ei.

„În ziua cea mare a Judecății de apoi, Maica Domnului va sta de-a dreapta tronului Fiului ei cu mare și negrăită slavă, după cum a arătat Psalmistul când a zis: „Stătut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată” (Ps. 44, 11, 20-21).

Rugăciune către Maica Domnului pentru ajutor în ziua Judecății

Durerea inimii mele vindec-o, Curată, și oprește rătăcirea minții mele și mă învrednicește cu inimă curată să te laud pe tine, să cer har și să aflu milă în ziua Judecății.

Leapădă, sărmane suflete ale meu, sarcinile răutății cele cu anevoie de purtat, și te apropie lăcrimând și strigând: învrednicește-mă, Curată Fecioară, să port jugul cel ușor al Fiului și Dumnezeului tău.

Solitoare și rugătoare către Cel născut din tine, te pun acum înainte, plin fiind de tot păcatul, Fecioară. Fii mie apărătoare, povățuitoare a vieții mele și îndrumătoare către cărările cunoștinței către Dumnezeu.

Cu rugăciunile tale, Fecioară cu totul fără prihană, să fiu izbăvit de toată mânia, de patimile cele aducătoare de moarte, de gheena cea cumplită și de foc, de oameni nedrepți, de vrăjmașii cei răi, eu care alerg la acoperământul tău și te chem în ajutor.

Ca o Maică a lui Dumnezeu, roagă pe Domnul Dumnezeu și Împăratul Cel ce S-a născut din tine, ca să mă scape de toată amenințarea, de reaua deprindere, pe mine slujitorul tău, Curată, cel ce din pântecele maicii mele mi-am pus nădejdea în tine, Stăpână.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *