Rugăciune către Maica Domnului a celor care caută vindecarea trupului sau a sufletului

Deși petrece în cer cu îngerii și se desfată pururea privind la frumusețea feței lui Dumnezeu, Maicii Domnului îi place să se aplece cu dragoste spre creștinii de pe pământ aflați în necazuri, în boli, primejdii și ispite.

Sub acoperământul ei cel puternic încap toți cei care o cinstesc ca pe Născătoarea de Dumnezeu și îi aduc zilnic laude și rugăciuni.

Rugăciune către Maica Domnului a celor care caută vindecarea trupului sau a sufletului

Rugăciune către Maica Domnului a celor care caută vindecarea trupului sau a sufletului

 

Protosinghelul Nicodim Măndiță scrie în cartea sa „Din Minunile Maicii Domnului” despre mulțimea darurilor Duhului Sfânt care s-au sălășluit în ea și despre smerenia cu care ea îi ajută pe creștini și mijlocește neîncetat pentru mântuirea lor.

„Ea, care este nădejdea tuturor creștinilor, solitoarea cea fierbinte, luminarea celor întunecați, limanul celor înviforați, izbăvirea celor robiți, încurajarea celor scârbiți, mângâierea celor ce plâng, ridicarea slăbănogilor, nădejdea celor disperați, mântuirea desăvârșită a celor căzuți și a lipsiților, s-a smerit pe sine trăind pentru și prin Fiul ei și Dumnezeu nostru, și nu a căutat cinstire de la oameni, bucurându-se să slujească în umbra Domnului Hristos”.

Nu există boală pe care Maica Domnului să nu o poată vindeca, dacă aceasta este după voia lui Dumnezeu și spre slava Sa. Ba încă și pe cei morți i-a adus înapoi la viață.

„În marea ei iubire de oameni, pe mulți ologi și mulțime de slăbănogi a vindecat, pe mulți morți a înviat, pe mulți întemnițați i-a slobozit, pe mulți torturați de multe boli i-a însănătoșit, pe mulți de felurite duhuri rele i-a scăpat, pe mulți prin spovedanie și pocăință de grele păcate i-a ușurat, cu darul Fiului ei preaiubit”.

Rugăciuni către Maica Domnului

Rănile patimilor mele cele cu durere, Stăpână, tămăduiește-le cu balsamul mijlocirii tale și dăruiește-mi sănătate.

Pe tine, pururea Fecioară, ceea ce ești puternică sprijinitoare în ispite, în necazuri și în cumplite păcate, te aflăm ajutătoare la bună vreme.

Ca una care ai adâncime de minuni și izvor de tămăduiri, Preacurată, spală toată întinăciunea cea din păcat a sufletului meu, prin mijlocirile tale.

Pe tine, Preasfântă Fecioară, te știu mântuirea mea, de-a pururea întru tine nădăjduiesc să fiu mântuit; drept aceea, din toată vătămarea, din stricăciune și din patimi și din răutatea cea neașteptată și mai ales de pornirea cea nemilostivă și iubitoare de argint scapă-mă.

Caută spre mine cel bolnav, ceea ce ești cu totul fără prihană, și topește patimile mele cele cumplite și greu de vindecat, ca să te măresc pe tine, ceea ce ai dat mărire la toată omenirea.

Vindecă, Preacurată, rănile sufletului meu, și smerita mea inimă otrăvită de veninul șarpelui, tămăduiește-o cu doctoria ta cea vindecătoare.

Celor ce sunt în necazuri și în nevoie, ajutătoare și folositoare le ești, Născătoare de Dumnezeu, dăruind celor deznădăjduiți nădejde și curățind bolile lor cele netămăduite, Născătoare de Dumnezeu prealăudată. Pentru aceea, roagă-te Domnului pururea pentru noi.

Bucuria tuturor celor întristați și a celor asupriți apărătoare, a flămânzilor hrană, a străinilor mângâiere, liman al celor înviforați, a celor neputincioși acoperământ și sprijin, toiag al orbilor ești tu, Preacurată Maica Dumnezeului Celui Preaînalt. Pentru aceasta, înaintea ta cădem toți, ca să ne izbăvești de toată strâmtorarea.

Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.