Clicky

Rugăciune către Sfântul și slăvitul Prooroc Ilie (20 iulie) – omul care a încuiat cerul prin rugăciunile sale și n-a plouat trei ani și șase luni

Sfântul și marele prooroc Ilie este unul din cei mai slăviți sfinți ai Vechiului Testament. Deși a trăit înainte de nașterea Domnului, el este cel de al doilea înaintemergător al celei de a doua veniri a Mântuitorului.

În vremea lui, Israel se lepădase de Dumnezeu și slujea idolilor celor neînsuflețiți. Din pricina îndepărtării poporului de Dumnezeu, Sfântul Ilie a încuiat cerul de n-a plouat trei ani și șase luni și a săvârșit multe alte minuni pentru întoarcerea oamenilor la credința cea adevărată.

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Tradiția spune că Sfântul Ilie a fost răpit cu trupul la cer într-un car de foc. El va veni din nou la sfârșitul vremurilor, pentru a arăta semne mari și a-i întări pe oameni în credința cea adevărată spre a înfrunta pe antihrist, după cum spune în Acatistul său.

Încă din pruncie s-a arătat ales de Dumnezeu, căci tatăl lui a văzut îngeri luminați vorbind cu pruncul, înfășurându-l cu foc și hrănindu-l cu văpaie.

Această văpaie a însemnat dragostea arzătoare către Dumnezeu, care a ars în sufletul lui toată viața. A fost neîntrecut în râvna sa de a cinsti, slăvi și sluji pe Dumnezeu.

Sfântul Ilie a fost înger în trup, căci prin viața sa curată și fără prihană se asemăna locuitorilor cerești. Își petrecea timpul în post și curățire, și în neîncetată vorbire cu Dumnezeu.

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie

O, preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc;

Învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun;

Ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui.

Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi.

Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite;

Judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor.

Ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta și să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *