Clicky

Rugăciune către Maica Domnului – izvorâtoarea de mir și vindecări minunate

Această rugăciune a fost alcătuită la cinstirea icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”. A fost numită așa după Mitropolitul Pimen al Moscovei și al Întregii Rusii (1385-1390). El însuși a adus această icoană de la Constantinopol în Moscova.

În Biserica rusă, prăznuirea acestei icoanei are loc în fiecare an pe data de 6 iunie. Este una din cele mai îndrăgite și populare icoane făcătoare de minuni din Rusia.

Icoana Maicii Domnului Pimenovskai

Minunea care a făcut-o cunoscută este izvorul de mir frumos înmiresmat care a început să curgă din această icoană, pe când se afla în casa unui negustor pe nume Titrumov.

Mulțime de bolnavi s-au vindecat de neputințele lor cu mirul care izvora din icoana Pimenovskaia. Astăzi, această icoană se află la Galeria Tretiakov, unde a fost adusă în anul 1930.

Este pictată în stilul icoanelor numite „Hodighitria” (Îndrumătoarea” sau „Arătătoarea Căii”), în care Maica Domnului Îl ține pe Pruncul Iisus pe brațul stâng, iar cu mâna dreaptă arată spre Dânsul, ca ceea ce este însăși îndrumătoarea, călăuza sau mijlocitoarea noastră către Dumnezeu.

___________________________________________________________________________________________________

Rugăciunea care a fost compusă pentru cinstirea acestei icoane arată foarte frumos darurile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și influența ei mântuitoare în viața noastră.

Deși este mai presus de toate puterile cerești, Maica Domnului se poartă ca o mamă față de noi, făcându-se pe sine solitoare grabnică și nemincinoasă a tuturor celor care o cheamă în ajutor.

Ea duce rugăciunile noastre la tronul ceresc și mijlocește pentru mântuirea tuturor creștinilor. S-a arătat vindecătoare de patimi sufletești și de boli trupești și mângâietoarea celor întristați și nedreptățiți.

Rugăciunile către Maica Domnului – îndeosebi Paraclisul Maicii Domnului – sunt cel mai bun leac pentru sufletele aflate în cumplită mâhnire și deznădejde din pricina necazurilor, a ispitelor sau a păcatelor

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului „Pimenovskaia”

Icoana Maicii Domnului Pimenovskai

Bucură-Te, Podoaba Cea preastrălucită a îngerilor, Oglinda vieţuirii îngereşti, Icoana fecioriei, Fântâna tuturor darurilor Duhului;

Binecuvântarea pustnicilor, Scutul monahilor, Sabia de foc a rugăciunii drepţilor, Încununarea mucenicilor, Poarta pocăinţei celor greşiţi, întrariparea nevoitorilor cu dorul cel dumnezeiesc;

Ploaia Cea bineînmiresmată a renaşterii duhovniceşti, Cartea Cea sfinţită a tainelor mai presus de minte îngerească, Sfeşnicul Cel pururea veghetor al Treimii, Cununa slavei Apostolilor, Călăuzitoarea creştinilor către pământul mântuirii, Pecetea desăvârşirii Sfinţilor;

Ancora celor ce înoată pe marea vieţii, Adâncul îndurărilor dumnezeieşti, Izvorul nesecat al darurilor cereşti, nu Te depărta de sufletele noastre în necazuri, ci risipeşte cu rugăciunile Tale norul ispitelor şi fă să ne răsară nouă lumina pocăinţei.

Ca Una Ce ai purtat în braţele Tale pe Floarea Cea dumnezeiască, pe Hristos, Dumnezeul nostru, Care cu mireasma cuvintelor Sale a atras pe toţi în grădina mântuirii, cu flori de laude dumnezeieşti înfrumuseţează şi grădina inimii mele, cea nelucrată şi biruită de spinii patimilor.

Ca Una Ce eşti Tămâia rugăciunii credincioşilor şi Lauda Cea neîncetată a îngerilor, primeşte smeritele cuvinte ale robilor Tăi şi dăruieşte împlinirea cererilor celor bune ale robilor Tăi.

Ceea Ce ai băut paharul durerilor pentru Cel Ce pe Cruce a luat asupra Sa toate durerile noastre, îndulceşte amărăciunea sufletelor noastre din necazuri şi cu mierea înţelegerilor duhovniceşti ne întăreşte.

Scară a rugăciunii Te ştim pe Tine noi, cei ce ne târâm în pământul păcatelor şi cerem Ţie în toată vremea să ne ridici din căderea cea cumplită. Îmblânzeşte asprimea durerilor noastre sufleteşti şi trupeşti şi cu mângâierea rugăciunilor Tale întăreşte sufletele noastre slăbănogite de multe păcate.

Grăbeşte şi ne întâmpină pe calea rugăciunii, adăpându-ne din izvorul darurilor Tale, ca neîncetat să ne arătăm mulţumitori milostivirii Tale şi să întindem în toată vremea masă duhovnicească de cântări îngereşti întru cinstirea Ta.

Ca pe cei doi bani ai văduvei primeşte şi neputincioasele noastre cuvinte şi cu puterea rugăciunilor Tale ne ridică la lumina înţelepciunii, stingând focul patimilor noastre, ca să Te mărim pe Tine neîncetat, dând slavă şi mulţumire şi Treimii Celei de o fiinţă în veci. Amin.

https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciune-inaintea-icoanei-maicii-domnului-pimenovskaia

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *