Clicky

Rugăciune înainte de a ne așeza în pat și a dormi

În pravila rugăciunilor de seară ni se dau câteva îndrumări folositoare legate de modul în care este bine să ne îndreptăm spre somnul nopții.

Marii duhovnici puneau mare accent pe rostirea rugăciunilor de seară și pe faptul că este bine să adormim cu rugăciunea pe buze sau cu gândul la Dumnezeu.

Rugăciune de Seară

Nu trebuie să ne culcăm niciodată fără să ne rugăm, oricât am fi de obosiți, măcar și câteva minute. Așezându-ne în pat, trebuie să cugetăm la ceasul morții și la judecată. Așa culcându-ne, cu inima înfrântă și smerită, vom fi păziți de ispite și vom avea mintea luminată.

La modul ideal, trebuie să citim pravila întreagă, care se găsește în cartea de rugăciuni. Dar dacă suntem epuizați și nu mai putem lega un cuvânt, măcar o închinăciune să facem și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care s-a încheiat, cerând cu smerenie iertare de orice lucruri rele am făcut, cu știință sau cu neștiință, cu voie sau fără de voie.

La finalul rugăciunilor de seară există câteva rugăciuni care se citesc în mod special înainte de a ne așezat în pat. Și apoi, vrând să te așezi pe așternut, zi acestea:

Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu: întăritu-m-am asupra lui.

Slavă Tatălui și Fiul și Sfântului Duh

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse; izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preaslăvită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat, și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre”

Apoi se rostește rugăciunea Crucii, chiar înainte de a merge spre somn. „Apoi, sărutând Sfânta Cruce (sau o icoană), faci semnul acesteia peste locul unde te vei odihni, zicând:

Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui. Să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu bucurie:

Bucură-te preacinstită și de viață făcătoarea Cruce a Domnului, care alungi de diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe Tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului, și te-a dăruit nouă pe Tine, cinstita Crucea Sa, spre alungarea a tot pizmașului.

O, preacinstită, și de viață făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci, amin.”

„Apoi, făcându-ți semnul crucii, și cu rugăciunea în minte adormind, gândește-te la ziua judecății, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu”.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *