Clicky

Rugăciune către Sfinții români SILA, PAISIE și NATAN (16 mai), recent canonizați

În calendarul creștin-ortodox s-au mai adăugat patru nume de sfinți români, canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din data 6-7 iunie, 2016.

Este vorba despre Sfântul Iacob Putneanul de la Mănăstirea Putna – cu zi de prăznuire 15 mai, și despre cuvioșii Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, prăznuiți o zi mai târziu, pe 16 mai. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă au publicat viețile lor și acatistul.

Sfintii Sila, Paisie si Natan

Slujba de proclamare solemnă a canonizării lor a avut loc duminică,14 mai 2017. Toți au trăit în aceeași perioadă, în aceleași condiții aspre de nevoință trupească și duhovnicească la Mănăstirea Putna, și au adormit întru Domnul la ani și zile apropiate.

Erau socotiți sfinți încă din timpul vieții lor. Boierii, monahii și arhierii deopotrivă îi căutau și îi venerau ca pe niște mari părinți duhovnicești.

Arhimandritul Damaschin Luchian – duhovnicul Mănăstirii Sihăstria Putnei spune că popularitatea lor a crescut după anul 1990, când sub ruinele mănăstirii s-au descoperit trei morminte, iar osemintele erau de o „culoare gălbuie ca pâinea rumenă și frumos mirositoare. Mirosul acela s-a păstrat până astăzi“. Fiecare dintre cei trei, Sfântul Sila, Paisie și Natan răspândește o mireasmă diferită. 

În anii 1995-1996, acești trei sfinți au fost deja pictați la Mănăstirea Sihăstria Putnei, la Mănăstirea Putna și la Schitul Orășeni cu aureolă, deși au fost canonizați oficial 20 de ani mai târziu.

Sfântul Iacob Putneanul a lepădat cele ale lumii și s-a călugărit la vârsta de 12 ani, devenind egumen la Putna în floarea vârstei. Este considerat al doilea ctitor de seamă al Mănăstirii Putna.

Cuviosul Sila s-a născut în anul 1679. Asemenea Sfântului Iacob, a îmbrăcat haina monahicească din copilărie, călugărindu-se la Schitul Orășeni din Botoșani.

La vârsta de 17 de ani intră în Mănăstirea Sihăstria Putnei, iar 35 de ani mai târziu, Sfântul Iacob Putneanul îi încredințează purtarea de grijă a părinților din mănăstire. Fericita sa adormire are loc pe data de 23 aprilie, anul 1783.

Sfântul Paisie era considerat un „stâlp de foc” al mănăstirii, fiind un bun povățuitor și păstor Se învrednicise de darul înainte-vederii. S-a mutat la Domnul încărcat de virtuți la un an după moartea Sfântului Sila, pe data de 16 decembrie, 1784.

Sfântul Natan s-a născut în anul 1717, pe lângă Pașcani. Se face călugăr la Putna, unde este apoi hirotonit ieromonah (duhovnic) și rânduit în funcția de eclesiarh. A trecut la cele veșnice în același an cu Sfântul Paisie, în aceeași lună, pe data de 28 decembrie, 1784.

Sfintele lor moaște sunt păstrate în pridvorul Bisericii Buna Vestire de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, de 25 de ani. 

Rugăciune către Sfinții români Sila, Paisie și Natan 

Sfinților Cuvioși Părinți Sila, Paisie și Natan, iubind pe Dumnezeu și frumusețea casei Lui, în viețuirea voastră mult v-ați ostenit și ați strălucit cu virtuțile, iar talanții cei dați vouă de Părintele ceresc, de unde este toată darea cea bună, i-ați înmulțit, prin osteneala mâinilor și prin neîncetata rugăciune, în vremuri de liniște și de pace, ca și în anii de lipsuri și greutăți ai stăpânirii străine.

De Dumnezeu-purtătorilor Părinți, care ne-ați lăsat sfintele voastre moaște ca mărturie a sfințeniei, întăriți-ne cu rugăciunile voastre, ca să putem trece prin valul ispitelor de tot felul, să iubim credința cea dreaptă, limba strămoșească și neamul.

Luminați-ne calea, ca să nu ne pierdem în învălmășeala grijilor acestei lumi, ci prin mijlocirile voastre să ajungem și noi la frumusețea cea negrăită a Luminii celei neînserate și la odihna și bucuria veșnică a Împărăției cerurilor, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.”

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *