Iată MAMA noastră! Ea nu rămâne nepăsătoare niciodată, ci pe toți cei care îi cer ajutor și izbăvire, îi apără de necazuri și de ispite

Înalt Preasfințitul Iustinian Chira spunea foarte frumos că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost numită pentru prima dată „Maica Domnului” de către Elisabeta.

Ea a grăit aceste cuvinte nu de la dânsa, ci prin insuflare dumnezeiască. Biserica o numește pe Fecioara Maria „Maica Domnului” potrivit acestei mărturii a Elisabetei, care la momentul acela era înrâurită de Duhul Sfânt.

Maica Domnului

„Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt. Și cu glas mare a strigat și a zis: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?” (Luca 41, 43).

Apoi, Mântuitorul Însuși o numește Maică a noastră a tuturor când o încredințează ucenicului iubit, Ioan. Aflat în agonia morții pe cruce și privind la durerea Maicii Sale, Mântuitorul îi dăruiește un alt fiu. Toți cei care Îl iubesc pe Mântuitorul și Îi urmează Lui sunt fiii ai Maicii Domnului:

„Și stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui și sora mamei Lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” Apoi a zis ucenicului: „Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.”(Ioan 19, 25-27)

Maica Domnului este maica tuturor creștinilor, din toate veacurile, spune Părintele Iustinian Chira.

„Iată mama ta!” „Ce dar neprețuit ne face Hristos prin aceste cuvinte! Mântuitorul nostru ne lasă tot ce avea mai scump pe lume: ne lasă pe Maica Sa, făcând din toți fiii Evei, copiii Mariei, din fiii pierzării și ai morții, fii ai vieții și ai fericirii”.

Pe această Maica a Sa ne-a dat-o nouă, spune și Sfântul Siluan Athonitul, ca pe o mângâietoare și puternică solitoare pentru mântuirea întregului neam creștinesc.

„Iisus Hristos, în marea Sa iubire de oameni, ne-a oferit, ca pe un dar ceresc, pe Mama Sa, ca să ne fie tuturor mamă bună, mamă care nu îmbătrânește, mamă care nu moare, mamă care nu ne părăsește…”

Nimeni nu are puterea de mijlocire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu:

Mai puternică decât rugăciunea tuturor îngerilor, drepților și sfinților este rugăciunea Maicii Domnului”

Prin rugăciunea ei fierbinte se risipesc toate uneltirile duhurilor răutății. „Ea este zidul de care se sfărâmă toate valurile pe care satana le stârnește împotriva planurilor lui Dumnezeu, împotriva lucrărilor Sale, a Bisericii și a tuturor creștinilor“, spune Părintele Iustinian.

Când nu îndrăznesc să-și ridice ochii spre dreptul Judecător, creștinii își îndreaptă privirile și glasul, cu încredere și umilință, către Maica Domnului, așa cum și-au îndreptat glasul și cei de la nunta din Cana Galileii, ce erau gata să cadă în mare rușine”.

Diavolii tremură în prezența Maicii Domnului și se tem chiar și de numele ei cel preasfânt: Cu numele ei s-au mângâiat toți cei ce se aflau în dureri și necazuri”: mucenici, cuvioși părinți, femei sfinte, tineri și fecioare, bătrâni și copii. „Toți creștinii care aveau inimă curată, au trăit cu numele ei pe buze, totdeauna”.

În marea ei iubire și smerenie, se pleacă să asculte rugăciunile tuturor celor care o cheamă cu credință. „Nu rămâne nepăsătoare niciodată, ci pe toți cei care îi cer ajutor și izbăvire, îi apără de rușine și de necazuri, de osânda și de ispita cea rea”.

Sursă: Cuvintele Părintelui. Un ghid al frumuseții lăuntrice, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play