Clicky

La fiecare rugăciune a noastră, Dumnezeu răspunde cu glas tainic: „Fiule, ți se iartă păcatele” – Sfântul Ioan Carpatinul

Sfinții Părinți au folosit mai multe mijloace pentru curățirea sufletului de patimi și luminarea minții cu dumnezeiasca înțelepciune.

Au postit, au privegheat, au înălțat rugăciuni către Dumnezeu zi și noapte, au petrecut în sărăcie și lipsuri, au răbdat gerul, arșița, foamea, setea, dar mai cu seamă ispitele de la diavol.

Mântuitorul Iisus Hristos

Rugăciunea este cea mai la îndemână unealtă pe care o avem pentru a sparge zidul care s-a ridicat între noi și Dumnezeu și a pătrunde în adâncimea inimii, acolo unde se află înrădăcinate cele mai ascunse patimi.

Prin rugăciune ne cunoaștem pe noi înșine, ne curățim de păcate și ne luminăm cu lumina cunoștinței de Dumnezeu. Când omul începe a se ruga, Dumnezeu trimite lumina Sa, ca acela să vadă unde se află și cum se găsește: murdar, zdrențuit, întunecat, plin de bube.

Și din această vedere, omul începe să ceară de la Dumnezeu curățire, iertarea păcatelor și vindecarea rănilor sufletești.

Părintele Arsenie Boca ne întărește și mai mult credința că rugăciunea are putere să curețe tot răul din noi, citându-i pe Sfântul Ioan Carpatinul care spune că atunci când noi chemăm numele lui Iisus și spunem:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!”, Dumnezeu răspunde cu glasul lui tainic la fiecare cerere a noastră cu aceste cuvinte duioase: „Fiule, ți se iartă păcatele”.

Când omul se roagă, el nu se deosebește cu nimic de sfinți, de cuvioși și de mucenici. Chiar dacă noi suntem plini de păcate, când ne rugăm, „ne curățim numaidecât”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Aceste cuvinte trebuie să ne dea multă nădejde că prin rugăciune putem atrage milostivirea lui Dumnezeu asupra noastră, chiar dacă suntem păcătoși și nevrednici.

Mila și iubirea lui Dumnezeu nu se revarsă doar asupra celor drepți, ci asupra tuturor celor care locuiesc pământul. Nimeni deci să spună că nu are îndrăzneală să se roagă pentru că este nevrednic.

Văzând dorința noastră de a ieși din întinăciunea păcatelor, Dumnezeu caută cu îndurare la rugăciunea noastră și ne dăruiește ceea ce ne este de folos spre mântuire.

Sfinții Părinți ne încredințează că nici o rugăciune, fie ea rea sau bună, nu se pierde înaintea lui Dumnezeu.

Sursă: Părintele Arsenie Boca, Lupta duhovnicească cu lumea, trupul și diavolul, Editura Agaton, Făgăraș, 2009, pp. 79-80

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *