Psalmul 93 – pentru mângâierea și înveselirea sufletului aflat în necazuri

Așa cum spun Sfinții Părinți și marii teologi ai Bisericii, Psaltirea este o carte insuflată de Duhul Sfânt, și ea o înrâurire benefică asupra sufletului și a minții.

Ea dă sufletului nădejde, pace și veselie duhovnicească, ce vin din preamărirea lui Dumnezeu și a lucrurilor Sal minunate.  

Psalmul 93

Citirea psalmilor are mare putere asupra duhurilor rele și necurate care se silesc să ne abată de la lucrarea poruncilor lui Dumnezeu spre lucrarea păcatelor.

În psalmul 93 ni se vorbește despre certarea Domnului asupra celor care fac fărădelege și asupresc pe cei drepți. Regele David relatează aici despre mila Lui asupra celor drepți aflați în necazuri.

„Dumnezeu este ajutorul nostru în necazurile ce ne împresoară”, spune în alt psalm. Nimeni nu trebuie să-și piardă nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu atunci când sunt împresurați de ispite, nici nu trebuie să caute răzbunare când este prigonit sau asuprit de oameni, pentru că dreptatea este a lui Dumnezeu. 

Domnul nu lasă sufletul celui drept să pătimească la nesfârșit, ci intervine la vremea potrivită și îl slobozește.

Nespus de dulce este izbăvirea care vine de la Domnul. Ea mângâie sufletul și îl bucură cu bucurie duhovnicească, și acela nu se mai teme de nimic, nici nu se mai înspăimântează de necazuri, pentru că simte prezența și ocrotirea lui Dumnezeu.

Psalmul 93

Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri.

Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? Până când vor spune și vor grăi nedreptate; grăi-vor toți cei ce lucrează fărădelegea? Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i-au omorât. Și au zis: „Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob”.

Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor, și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată! Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte.

Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.

Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată, care se țin de dânsa.

Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu.

Când am zis: „S-a clătinat piciorul meu”, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.

Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor vărsa.

Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru”.

*Sfaturile și orice informații despre sănătate disponibile pe acest site au scop informativ, nu înlocuiesc recomandarea medicului. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe o cură sau un tratament naturist, pentru a evita interacțiunea. Prin amânarea sau întreruperea tratamentelor medicale clasice vă puteți pune sănătatea în pericol.


Ți-a plăcut acest articol? Share pe:

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.