Clicky

Să nu plecați din biserică mai înainte de a se termina Liturghia, pentru că veți pierde harul ce-l primiți – Sfântul Varsanufie

Liturghia este o slujbă dumnezeiască și sfințitoare pentru întreaga omenire. Mai cu seamă cei care sunt prezenți se împărtășesc de revărsarea harului Sfântului Duh, dar și cei pe care preotul îi pomenește, vii sau adormiți.

Participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este un lucru vital în viața unui creștin. Părinții Bisericii spun că nu trebuie să lipsim niciodată de la această slujbă, decât din motive binecuvântate.

Sfinții Îngeri, care sunt de față, scriu numele tuturor celor care intră în Biserică și fac rugăciuni pentru ei. Harul Sfântului Duh este în chip nevăzut în Biserică. El este pururea prezent, dar mai ales în vremea săvârșirii Sfintei Liturghii.

Sfântul Simeon al Tesalonicului ne îndeamnă „să venim cu dragoste și cu cucernicie, de se va putea mai mult decât la altă rugăciune, la Liturghie în fiecare zi, căci din nimic altceva ca dintr-aceasta nu va avea folos credinciosul.

Părintele Ilarion Argatu spunea că cei care participă la Sfânta Liturghie de la început până la sfârșit se umplu de harul dumnezeiesc.

Atunci când intrăm în Biserică, trebuie să fim cu multă luare aminte la ceea ce preotul spune și la cântările din strană, și să participăm cum putem: cântând, rugându-ne în taină, făcând închinăciuni. Nu se cuvine să râdem, să vorbim, să ne foim de ici colo, să facem zarvă, cât timp suntem la slujbă, deoarece râd diavolii de noi.

„Când intri în biserică, să-ți aduci aminte că ea este casa lui Dumnezeu. Să stai în ea cugetând neîncetat în mintea ta că te afli în casa Lui. Să nu lași nici o clipă să fugă din mintea ta gândul că Dumnezeu Se află alături de tine.

Să nu-ți îngădui niciodată, sub nici un motiv, vreo libertate și vreun confort în mișcările tale, cât timp te afli înlăuntrul bisericii”.

Un alt lucru important este să nu ieșim din Biserică mai înainte de terminarea slujbei. Foarte multe persoane au obiceiul să plece după „Tatăl Nostru”.

Starețul Varsanufie de la Optina spune că cei care ies de la slujbă înainte ca Liturghia să se termină, pierd harul pe care l-au primit. În plus, pierd binecuvântarea pe care preotul o dă la sfârșit, când iese între ușile împărătești și spune: „Binecuvântarea Domnului să fie cu voi cu toți”.

Mai puțină pagubă pricinuiești sufletului tău dacă mergi mai târziu la biserică și rămâi până la sfârșit, decât atunci când pleci mai înainte de terminarea Dumnezeieștii Liturghii”.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune:

„Ai venit așadar la biserică și te-ai învrednicit să te întâlnești cu Hristos? Nu pleca până nu se termină slujba. De la teatru nu pleci până nu se termină spectacolul. Dar atunci când intri în biserică, în casa Domnului, întorci spatele Preacuratelor Taine? În vreme ce Hristos este prezent, îngerii stau de față, frații tăi se împărtășesc, tu îi părăsești și pleci?”

Părinții îi aseamănă cu Iuda pe cei care pleacă înainte de terminarea Sfintei Liturghii.

„Când Iuda a luat parte la Cina cea de Taină a lui Hristos, pe când ceilalți stăteau la masă, el s-a sculat înaintea celorlalți și a plecat. Așadar cu Iuda se aseamănă aceștia. Dacă nu ar fi plecat atunci, nu s-ar fi făcut trădător, nu s-ar fi pierdut. Dacă nu s-ar fi despărțit de turmă, nu l-ar fi găsit lupul și nu l-ar fi mâncat.”

În caz de o urgență, se poate pleca abia după ce preotul iese și spune „Cu pace să ieșim”, și rostește rugăciunea amvonului: „Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine…

Acest îndemn al preotului „cu pace să ieșim”, și răspunsul „stranei – întru numele Domnului” ne arată că atunci când ieșim din Biserică trebuie să păstrăm duhul de pace pe care l-am dobândit prin rugăciunea săvârșită împreună, să îl răspândim în jur și să ne păzim întreaga viață întru binecuvântarea și poruncile Domnului.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *