Clicky

„Să nu lăsați să intre înlăuntrul vostru răutate față de cineva” – Sfântul Paisie Aghioritul

Cea mai grea luptă a noastră este cu noi înșine, pentru că cel mai mare dușman al omului este sinele său egoist, mândru, orgolios, iubitor de mărire, de slavă deșartă și de întâietăți, invidios.

Când Dumnezeu l-a creat pe om, acesta era curat și lipsit de răutate. Însă prin călcare poruncii și cedarea în fața ispitei de a mânca din pomul oprit, Adam și Eva au pierdut pe Duhul Sfânt, capacitatea de a mai comunica cu Dumnezeu și au căzut pradă amăgirilor diavolului. 

Sfântul Paisie Aghioritul (1924 – 12 iulie 1994)

Astfel, omul a căpătat un alt „sine”, un duh iubitor de sine, predispus la răutate, la mânie, la ură, la pofte înșelătoare.

Aceasta este lupta noastră: „să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, stricat de poftele înșelăciunii”, și să ne îmbrăcăm sufletul în lumină, în bunătate și dragoste, pentru a redobândi chipul lui Dumnezeu și a ne face asemănători Lui în virtuți.

Iată ce frumos spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către efeseni:

Să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia adevărului.

Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.

Mâniați-vă, dar nu greșiți; soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu dați loc diavolului.

Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă.

Să nu întristați pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.

Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos”. (Efeseni 4, 22-32).

Cu adevărat nimic nu este mai frumos și mai plăcut înaintea lui Dumnezeu decât omul lipsit de răutate, pașnic, răbdător, înțelegător, îngăduitori cu toți și lesne iertător.

Orice răutate pe care o îndreptăm asupra cuiva, fie numai și în cuget, ne întinează haina sufletului. Când ne supărăm, când ne mâniem, când vorbim de rău pe semenii noștri, ne pierdem curăția lăuntrică și ne facem întinăciune și urâciune înaintea lui Dumnezeu.

Trebuie să fim cu multă luare aminte la viețuirea noastră, și să alungăm din gândirea și din simțirea noastră orice fel de răutate, pentru a avea conștiința curată înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu.

Sfântul Paisie Aghioritul ne îndeamnă să nu lăsăm să intre în suflet nici o răutate față de cei din jurul nostru.

„Cel care este sănătos duhovnicește, când merge să se roage, dacă își va simți inima învârtoșată, va cerceta de unde îi vine aceasta, ca să se îndrepte. Nu cumva am rănit pe cineva cu purtarea mea? Nu cumva am judecat? Nu cumva mi-a trecut vreun gând de mândrie?…

De aceea, să nu lăsați să intre înlăuntrul vostru răutate față de cineva. Să alungați orice gând de-a stânga, punând în locul lui gânduri bune.”

Omul care se străduiește să semene în el însuși gânduri bune se curăță lăuntric, înaintează ușor în cele duhovnicește, și primește mult har de la Dumnezeu.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *